sausio 25, 2018
Elena Vismanietė, Šilalės krašto žemaičių draugijos narė
16-oje Šilalės krašto sueigoje pagerbti piliakalnių mylėtojai ir iškilmingai pasitiktas Lietuvos šimtmetis

Gražią saulėtą sausio 20 dieną Šilalės kultūros centre įvyko Šilalės krašto žemaičių kultūros draugijos sueiga. Renginį vedė draugijos nariai Virginija Geštautienė ir Zenonas Levickis. Vedėjai gražia dūnininkų kalba pakvietė sugiedoti Lietuvos ir Šilalės krašto žemaičių draugijos himnus (pastarojo žodžių ir muzikos autorė Audronė Levickytė). Autorei giedant Šilalės krašto žemaičių draugijos himną Vaidotas Digaitis iškilmingai įnešė Žemaitijos vėliavą, Aušrinė Viršilaitė – skulptūrėlę „Žemaitiškumo sargs“.

Draugijos narius ir susirinkusius svečius pasveikino meras Jonas Gudauskas, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė, Šilalės kraštiečių pirmininkas Virginijus Jocys.

Draugijos pirmininkė Jurgita Viršilienė linkėjo ir kvietė branginti ir saugoti nuostabų Žemaitijos kampelį – Šilalės krašto žemę, jos istoriją, kultūrą, tradicijas, stiprinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taip pat pirmininkė supažindino su draugijos veikla 2017 metais – organizuotomis išvykomis į Vilnių ir Mažeikių rajoną, talkomis tvarkant kapinaites, atminimo vietas, iniciatyvomis ir veiklomis Piliakalnių bei Tautinio kostiumo metais.

2017 m. paskelbus iššūkį aplankyti visus rajono piliakalnius, draugijos nariai, pavieniai asmenys, mokyklų bendruomenės lankė seniausią ir unikaliausią paveldą. Pirmininkė pasidžiaugė šilališkių iniciatyvomis:

V. Digaičio suorganizuotu žygiu 2017 m. balandžio mėnesį su žemaitukų veislės žirgais, kurio metu aplankė rajono piliakalnius, kur paliko po atminimo ženklą – akmenį su iškalta 2017 m. data;

B. Kuizinaitės parengtu ir įvykdytu Pajūrio miestelio bendruomenės žygiu po Pajūrio apylinkių piliakalnius;

bilioniškiais, aktyviai prisidėjusiais prie Bilionių piliakalnio archeologinių tyrimų,  

draugijos tarybos nare Irmina Kėbliene, subūrusia didžiulį būrį jaunimo, puoselėjančio žemaičių kultūrą, tradicijas.

Padėkota seniūnijoms, mokykloms, aktyviems rajono gyventojams, kurie rūpinasi seniausiu paveldu – piliakalniais, žymiausiais Žemaitijos istorijos įvykiais.

Pirmininkė kvietė draugijos narius ir ateityje aktyviai dalyvauti renginiuose, siūlyti iniciatyvas, idėjas, taip prisidedant prie savo krašto paveldo, kultūros, istorinės atminties išsaugojimo, primindama, kad šie metai Žemaitijos ir visos Lietuvos istorijai yra labai svarbūs ir reikšmingi, nes 2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą.

Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Vėliau J. Viršilienė įteikė žemaičių pasus trims naujiems draugijos nariams.

Renginio metu buvo pristatyta Šilalės krašto žemaičių draugijos iniciatyva išleista knyga „Šilalės rajono piliakalniai“. Dalyvavo knygos autoriai Z. Baubonis, J. Viršilienė, G. Zabiela bei knygos redaktorius J. Bukantis. J. Viršilienė pasakojo apie knygos struktūrą, surinktų padavimų užrašymo chronologinę tvarką, padėkojo Šilalės rajono savivaldybei ir Klaipėdos universitetui už finansinę paramą knygos parengimui ir leidybai, Žemaičių kultūros draugijos vardu padėkojo knygos bendraautoriams.

G. Zabiela aiškino, kokia svarbi rajono piliakalnių vieta Lietuvos, Žemaitijos istorijos raidoje, Z. Baubonis kalbėjo apie piliakalnių saugojimą, pažinimą ir aktualizavimą.

G. Zabiela ir Z. Baubonis įteikė Lietuvos archeologijos draugijos padėkas: merui J. Gudauskui už parodytą asmeninę iniciatyvą su šeima aplankant visus 34 rajono piliakalnius, V. Digaičiui ir jo draugijai bei J. Viršilienei.

Šilalės krašto žemaičių draugija kasmet įteikia skulptūrėlę „Žemaitiškumo sargs“ (tautodailininkas A. Maulius) asmeniui, kuris savo darbais prisideda prie Šilalės krašto istorijos, tradicijų pažinimo, išsaugojimo ir įamžinimo.

Šiais metais ši nominacija skirta archeologui doc. dr. Gintautui Zabielai už Šilalės rajono piliakalnių archeologinius tyrinėjimus, žinių apie Šilalės krašto istorinių žemių–Karšuvos ir Medininkų, kaip buvusio svarbiausio Žemaitijoje valstybingumo vystymosi centro – įamžinimą knygose, nuoširdžią pagalbą ir patarimus saugant archeologinį paveldą.

Renginį iškilmingu koncertu, skirtu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui, pabaigė Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras „Klaipėda“.

Dėkojame renginio rėmėjams: Šilalės rajono savivaldybei, UAB „Šilalės mediena“, Šilalės kredito unijai, Gražinai Orlovai.

Algimanto Ambrozos nuotraukos

Share Button

rugsėjo 9, 2019

Rugsėjo 9 d. Prezidentūroje į Kultūros forumą aptarti istorinės atminties klausimų rinkosi akademinė bendruomenė – nepriklausomi mokslininkai, ekspertai, analizavę Lietuvos ir […]

rugsėjo 6, 2019

17-oji Vaižganto premija skirta muziejininkui, poetui, Vaižganto gyvenimo ir kūrybos puoselėtojui, knygų ir straipsnių apie Vaižgantą autoriui Alfui Pakėnui, kurį […]

rugsėjo 6, 2019

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka startuoja su projektu „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Šiuo […]

rugsėjo 3, 2019

Palydėjome Anapilin Alytaus rajono garbės pilietį, tapytoją, skulptorių, grafiką, profesorių, Lietuvos nacionalinės premijos laureatą Antaną Kmieliauską. Jis paliko mums meno […]

rugpjūčio 30, 2019

Kino, reklamos, televizijos ir kitų kūrybinių industrijų atstovus jungiantis Vilniaus kino klasteris rugpjūtį sulaukė svarbių permainų. Vieną iš jo įkūrėjų […]

rugpjūčio 13, 2019

Penktadienį, rugpjūčio 9 d., Chaimo Frenkelio vilos parke lūpinės armonikėlės virtuozas iš Italijos Gianluca Littera susirinkusius žiūrovus įtikino, kad lūpinė […]

rugpjūčio 12, 2019

Rugpjūčio 9 d. Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje prasidėjo  pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 145-ojo gimtadienio šventė. Šv. Mišias aukojo […]

rugpjūčio 7, 2019

Rugpjūčio 4 dieną Nacionaliniame Airijos sporto centre Dubline vyko pirmoji lietuviška šeimų sporto šventė. Pasaulio lietuvių metams skirtas renginys subūrė […]

rugpjūčio 5, 2019

1863-ųjų sukilimas buvo paskutinis istorijos įvykis, kuriame lietuviai ir lenkai veikė kartu – kaip skelbė sukilimo šūkis, „Už mūsų ir […]

rugpjūčio 2, 2019

Interneto knygynas Knygų klubas kviečia susipažinti su geografijos mokytoju Mantu Karanausku, kuris parašė knygą apie skirtingomis veiklomis užsiimančius žmones „Mano […]