vasario 10, 2017
Klaipėdos rajono savivaldybės informacija
2017 metų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas – visuomenės svarstymui

Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai.

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos  2017  metų  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo  įstatymu, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktais skaičiavimais apie planuojamas lėšas už paslaugas ir nuomą.

Planuojamos 2017 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 42453,8 tūkst. eurų. Pajamų struktūroje didžiausią dalį (47,7 proc.) sudaro gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudaro 37,1 proc., turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 8,5 proc., pajamos už prekes ir paslaugas – 5,7 proc., turto pajamos – 0,9 proc., kitos pajamos – 0,1 proc.

Lyginant su 2016 m. patvirtintomis pajamomis, 2017 m. prognozuojamos pajamos didėja 4,5 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 2,1 mln. eurų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 0,5 mln. eurų, dotacijos –1,6 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,2 mln. eurų, turto pajamos – 0,1 mln. eurų, kitos pajamos planuojamos tokios pat kaip ir praėjusiais metais. 2017 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis,  didėja 0,8 mln. eurų. Didėjimą nulemia 1,1 mln. eurų didėjančios dotacijos. Gyventojų pajamų mokestis nežymiai (0,2 mln. eurų) mažėja, 0,3 mln. eurų mažėja turto, prekių ir paslaugų mokesčiai. Po 0,1 mln. eurų didėja turto pajamos ir pajamos už prekes ir paslaugas. Kitos pajamos nesikeičia.

Asignavimai (42453,8 tūkst. eurų) planuojami, vadovaujantis patvirtintais išlaidų normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2017 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti.

2016 – 2017 metų biudžeto asignavimai (be praėjusių metų lėšų likučių ir skolintų lėšų) pagal valstybės funkcijas ir jų struktūra pateikta lentelėje.

 
 ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 
Funkcinės klasifikacijos kodas
Valstybės funkcijos pavadinimas
Suma mln. eurų
Struktūra proc.
2016 m. patvirtintas planas
2016 m. įvykdyta
2017 m. projektas
2016 m. patvirtintas planas
2016 m. įvykdyta
2017 m. projektas
01.
Bendros valstybės paslaugos
2,334
2,700
2,639
6,2
6,6
6,2
 
Paskolų ir palūkanų grąžinimas
 
0,003
1,106
0,0
0,0
2,6
 
Direktoriaus rezervas
0,014
0,010
0,014
0,0
0,0
0,0
02.
Gynyba
0,041
0,041
0,039
0,1
0,1
0,1
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
0,436
0,531
0,514
1,1
1,3
1,2
04.
Ekonomika
3,468
4,055
5,447
9,2
9,9
12,8
05.
Aplinkos apsauga
2,345
2,890
2,845
6,2
7,1
6,7
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
0,604
0,470
0,233
1,6
1,2
0,6
07.
Sveikatos apsauga
0,557
0,660
0,604
1,5
1,6
1,4
08.
Poilsis, kultūra ir religija
3,592
4,160
3,438
9,5
10,2
8,1
09.
Švietimas
18,955
20,178
19,685
50,1
49,3
46,4
10.
Socialinė apsauga
5,514
5,214
5,890
14,5
12,7
13,9
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:
37,860
40,912
42,454
100,0
100,0
100,0

 

Švietimui planuojama išleisti 19,7 mln. eurų arba 46.4 proc. visų biudžeto asignavimų. Iš šios sumos – 15,2 mln. eurų – asignavimai darbo užmokesčiui ir įmokoms valstybiniam socialiniam draudimui. Šiais metais savivaldybės biudžeto lėšomis bus tęsiamas Kvietinių mokyklos-darželio  pastato modernizavimas, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų darželio, Agluonėnų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remontas, projekto ,,Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargžduose“ įgyvendinimas, ketinama nupirkti dar vieną mokyklinį autobusą, planuojama dalyvauti vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinime.

Švietimo pastatų statybai ir modernizavimui planuojama skolintis 640 tūkst. eurų: 440 tūkst. eurų pastato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams prie Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro statybos finansavimui, 200 tūkst. eurų – Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimo finansavimui.

Socialinei apsaugai tenka 5,9 mln. eurų arba 13,9 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. socialinei apsaugai išleista 5,2 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, pradedama vykdyti Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcija, pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui, kartu su Europos sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, planuojami Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai, numatomos lėšos butui, skirtam globojamiems vaikams apgyvendinti, pirkti.

Ekonomikai tenka 5,4 mln. eurų arba 12,8 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. išleista 4,1 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai.  Taip pat bus tęsiami Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstravimo darbai, įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, atnaujinami J. Gižo sodybos kiemo statiniai, rengiamas Gargždų miesto parko vystymo techninis projektas.

Kultūrai ir sportui planuojama skirti 3,4 mln. eurų arba 8,1 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. išleista 4,2 mln. eurų. Numatytos lėšos Girkalių kultūros namų ir pastato Žadeikiuose modernizavimo darbams užbaigti. Tęsiamas futbolo aikštelių įrengimo, krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo programų vykdymas, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, finansuojami baigiamo rengti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto darbai.

Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo projektui įgyvendinti planuojama 256 tūkst. eurų skolintis iš bankų.

Aplinkos apsaugai numatomi 2,8 mln. eurų arba 6,7 proc. visų biudžeto asignavimų. Panaši suma išleista ir 2016 m. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Bus tęsiami biudžetinių įstaigų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų darbai rajono gyvenvietėse, lietaus nuotekų sistemų projektavimas ir darbai, priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas.

Rengiant, tikslinant ir vykdant biudžetus, savivaldybė turi vykdyti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio nuostatas, keliamus reikalavimus dėl įsiskolinimų suvaldymo. Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2017 m. savivaldybės biudžeto projektas paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: www.klaipedos-r.lt.

Share Button


liepos 9, 2020

Atnaujinta Klaipėdoje, Kauno gatvėje esanti „Kauno atžalyno“ biblioteka jau laukia skaitytojų. Nuo liepos 9 d. šiuolaikiškai sutvarkyta įstaiga atveria duris […]

liepos 8, 2020

Iranas Faktas: Irano Atominės Energijos agentūra pranešė apie sprogimą ir gaisrą įvykusį Natanz branduolinio kuro sodrinimo įmonėje. Diagnozė: Satelitinė žvalgyba […]

liepos 7, 2020

Nors COVID-19 pandemija sutrikdė daug ekonominių procesų, tačiau gamtos ritmo ji nesustabdė, kaip ir žemės ūkio darbų. O įsibėgėjusi vasara […]

liepos 7, 2020

Liepos – spalio mėn. muziejuje J. Gižo etnografinėje sodyboje (Žvejų g. 13, Dreverna, Klaipėdos r.) eksponuojama paroda, kurios tikslas – […]

liepos 6, 2020

Minėdamas JAV nepriklausomybės šventę prisikroviau į galvą keistų minčių. Pirma ir paradoksalu pasirodė tai, kad Ameriką atrado tas, kuris visiškai […]

liepos 1, 2020

Rusija Faktas: Liepos 1- ją Rusijos rinkėjai dalyvauja referendume dėl Rusijos konstitucijos pataisų. Diagnozė: Svarbiausiomis ir pavojingiausiomis „pataisomis“ apžvalgininkai laiko […]

liepos 1, 2020

Artėjant rinkimams į Seimą, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) siūlo politinėms partijoms stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine […]

liepos 1, 2020

Vasarą tikrai niekas nenori kiurksoti bibliotekoje, todėl kviečiame savo skaitytojus susitikti po atviru dangumi – jau trečią vasarą atidarome „Vasaros […]

birželio 29, 2020

Ketvirtadienį Seimas pritarė įstatymo pataisai dėl ekonominių sankcijų už perteklinę taršą ir netvarkomas atliekas; už pataisą balsavo 77 Seimo nariai, […]

birželio 26, 2020

„Net ir norėdamas tokio leidimo negalėčiau duoti. Pirma, tai prieštarautų mano įsitikinimams, antra, tai prieštarautų miesto Tarybos ir žmonių valiai“, – […]

birželio 25, 2020

Ketvirtadienį Seimas priėmė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis įtvirtintas draudimas įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines ir pavojingąsias […]

birželio 24, 2020

Balkanai/JAV Faktas: Stiprėja amerikiečių diplomatinis aktyvumas Balkanuose. Diagnozė: Sakoma, kad visus rimtus karus Europoje galiausiai pabaigia amerikiečiai. Prieš ketvirtį amžiaus […]

birželio 23, 2020

Seimas po svarstymo pritarė Seimo nutarimo projektui (Nr. XIIIP-4966(2) dėl Valstybinio plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kreditų įstaigos kapitale. Nutarimo […]

birželio 22, 2020

Tarp Indijos ir Kinijos karių vyksta ginkluoti susirėmimai. Tiesa, žuvusių nedaug ir pats konfliktas kažkur neprieinamuose Himalajuose – kam tas […]

birželio 19, 2020

Išmintingas žmogus planuojasi tiek savo išlaidas, tiek pajamas. Žinojimas, kokia situacija yra „piniginėje“, leidžia geriau įsivertinti savo finansines galimybes, o […]

birželio 17, 2020

Kinija  Faktai: Kinijos sostinės prekyvietėse pastebimas naujas viruso protrūkis, griežtas karantinas skelbiamas vis dažniau. O tuo pat metu valdžia nervingai […]

birželio 17, 2020

Iš Danijos laboratorijos, kurioje buvo ištirti šiaurinės miesto dalies dirvožemio mėginiai, atskriejo atsakymas: sveikatai kenksmingo chromo rasta tik viename mėginyje. […]

birželio 17, 2020

Nuo liepos 1 d. mažas pajamas gaunantys, sunkiai besiverčiantys senjorai ir turintieji negalią kompensuojamuosius vaistus ir jiems reikiamas medicinos pagalbos […]

birželio 17, 2020

Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms nuo šiol bus paprasčiau nuomotis stadionus, sporto aikštynus, baseinus, sporto sales, kabinetus ir kitas sporto, kultūros, […]

birželio 15, 2020

Paskelbti aukštųjų mokyklų vertinimo rezultai U-Multirank reitingavimo sistemoje. U-Multirank – unikali, Europos Komisijos iniciatyva įdiegta  aukštųjų mokyklų palyginimo sistema, kurioje […]