vasario 10, 2017
Klaipėdos rajono savivaldybės informacija
2017 metų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas – visuomenės svarstymui

Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai.

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos  2017  metų  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo  įstatymu, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktais skaičiavimais apie planuojamas lėšas už paslaugas ir nuomą.

Planuojamos 2017 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 42453,8 tūkst. eurų. Pajamų struktūroje didžiausią dalį (47,7 proc.) sudaro gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudaro 37,1 proc., turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 8,5 proc., pajamos už prekes ir paslaugas – 5,7 proc., turto pajamos – 0,9 proc., kitos pajamos – 0,1 proc.

Lyginant su 2016 m. patvirtintomis pajamomis, 2017 m. prognozuojamos pajamos didėja 4,5 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 2,1 mln. eurų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 0,5 mln. eurų, dotacijos –1,6 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,2 mln. eurų, turto pajamos – 0,1 mln. eurų, kitos pajamos planuojamos tokios pat kaip ir praėjusiais metais. 2017 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis,  didėja 0,8 mln. eurų. Didėjimą nulemia 1,1 mln. eurų didėjančios dotacijos. Gyventojų pajamų mokestis nežymiai (0,2 mln. eurų) mažėja, 0,3 mln. eurų mažėja turto, prekių ir paslaugų mokesčiai. Po 0,1 mln. eurų didėja turto pajamos ir pajamos už prekes ir paslaugas. Kitos pajamos nesikeičia.

Asignavimai (42453,8 tūkst. eurų) planuojami, vadovaujantis patvirtintais išlaidų normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2017 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti.

2016 – 2017 metų biudžeto asignavimai (be praėjusių metų lėšų likučių ir skolintų lėšų) pagal valstybės funkcijas ir jų struktūra pateikta lentelėje.

 
 ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS 
Funkcinės klasifikacijos kodas
Valstybės funkcijos pavadinimas
Suma mln. eurų
Struktūra proc.
2016 m. patvirtintas planas
2016 m. įvykdyta
2017 m. projektas
2016 m. patvirtintas planas
2016 m. įvykdyta
2017 m. projektas
01.
Bendros valstybės paslaugos
2,334
2,700
2,639
6,2
6,6
6,2
 
Paskolų ir palūkanų grąžinimas
 
0,003
1,106
0,0
0,0
2,6
 
Direktoriaus rezervas
0,014
0,010
0,014
0,0
0,0
0,0
02.
Gynyba
0,041
0,041
0,039
0,1
0,1
0,1
03.
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
0,436
0,531
0,514
1,1
1,3
1,2
04.
Ekonomika
3,468
4,055
5,447
9,2
9,9
12,8
05.
Aplinkos apsauga
2,345
2,890
2,845
6,2
7,1
6,7
06.
Būstas ir komunalinis ūkis
0,604
0,470
0,233
1,6
1,2
0,6
07.
Sveikatos apsauga
0,557
0,660
0,604
1,5
1,6
1,4
08.
Poilsis, kultūra ir religija
3,592
4,160
3,438
9,5
10,2
8,1
09.
Švietimas
18,955
20,178
19,685
50,1
49,3
46,4
10.
Socialinė apsauga
5,514
5,214
5,890
14,5
12,7
13,9
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:
37,860
40,912
42,454
100,0
100,0
100,0

 

Švietimui planuojama išleisti 19,7 mln. eurų arba 46.4 proc. visų biudžeto asignavimų. Iš šios sumos – 15,2 mln. eurų – asignavimai darbo užmokesčiui ir įmokoms valstybiniam socialiniam draudimui. Šiais metais savivaldybės biudžeto lėšomis bus tęsiamas Kvietinių mokyklos-darželio  pastato modernizavimas, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos vaikų darželio, Agluonėnų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remontas, projekto ,,Atviro darbo su jaunimu plėtra Gargžduose“ įgyvendinimas, ketinama nupirkti dar vieną mokyklinį autobusą, planuojama dalyvauti vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinime.

Švietimo pastatų statybai ir modernizavimui planuojama skolintis 640 tūkst. eurų: 440 tūkst. eurų pastato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams prie Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro statybos finansavimui, 200 tūkst. eurų – Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimo finansavimui.

Socialinei apsaugai tenka 5,9 mln. eurų arba 13,9 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. socialinei apsaugai išleista 5,2 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, pradedama vykdyti Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcija, pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui, kartu su Europos sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, planuojami Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai, numatomos lėšos butui, skirtam globojamiems vaikams apgyvendinti, pirkti.

Ekonomikai tenka 5,4 mln. eurų arba 12,8 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. išleista 4,1 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai.  Taip pat bus tęsiami Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstravimo darbai, įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, atnaujinami J. Gižo sodybos kiemo statiniai, rengiamas Gargždų miesto parko vystymo techninis projektas.

Kultūrai ir sportui planuojama skirti 3,4 mln. eurų arba 8,1 proc. visų biudžeto asignavimų. 2016 m. išleista 4,2 mln. eurų. Numatytos lėšos Girkalių kultūros namų ir pastato Žadeikiuose modernizavimo darbams užbaigti. Tęsiamas futbolo aikštelių įrengimo, krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo programų vykdymas, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, finansuojami baigiamo rengti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto darbai.

Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo projektui įgyvendinti planuojama 256 tūkst. eurų skolintis iš bankų.

Aplinkos apsaugai numatomi 2,8 mln. eurų arba 6,7 proc. visų biudžeto asignavimų. Panaši suma išleista ir 2016 m. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Bus tęsiami biudžetinių įstaigų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų darbai rajono gyvenvietėse, lietaus nuotekų sistemų projektavimas ir darbai, priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas.

Rengiant, tikslinant ir vykdant biudžetus, savivaldybė turi vykdyti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio nuostatas, keliamus reikalavimus dėl įsiskolinimų suvaldymo. Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2017 m. savivaldybės biudžeto projektas paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: www.klaipedos-r.lt.

Share Button


balandžio 8, 2020

Koronaviruso pandemijos metu maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Europos Parlamente teikiamos […]

balandžio 8, 2020

Pasaulis Faktas: Užkratas kol kas nesustabdomai plinta visame pasaulyje. Diagnozė: Praeitą savaitgalį pasiekti du sunkiai suvokiami rekordai. Viruso plitimo greitis […]

balandžio 6, 2020

„Visi sutinkame su nuomone, kad po pandemijos sukeltos krizės pokyčių bus tiek versle, tiek ekonomikoje, tiek ir aplinkosaugoje. Šiuo sudėtingu […]

balandžio 6, 2020

Viruso sukeltos krizės kontekste Šiaurės Makedonijos prisijungimas prie NATO liko kažkaip beveik nepastebėtas. O jis svarbus ir geopolitiškai įdomus daugeliu […]

balandžio 1, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį vaizdo konferencijoje su strateginių sektorių atstovais aptarė valstybės pasirengimą užtikrinti patikimą Lietuvos vartotojų aprūpinimą […]

balandžio 1, 2020

Rusija Faktas: Referendumas dėl Konstitucijos pataisų, turėjęs įvykti balandžio 22 dieną, atidėtas. Diagnozė: Netiesa, kad virusas Putinui nekenkia – dar […]

kovo 31, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį vaizdo konferencijoje su medikų atstovais aptarė medicinos darbuotojų darbo sąlygas koronaviruso ligos (COVID-19) protrūkio […]

kovo 31, 2020

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis pirmadienį (kovo 30 d.) Klaipėdos universitetinėje ligoninėje namo išleisti 6 žmonės, pasveikę nuo koronaviruso (COVID-19) infekcijos. Pagal […]

kovo 30, 2020

Europos Parlamento (EP) nariai reikalauja, kad Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojami COVID-19 tyrimai bei sukurti medicininiai produktai teisinėmis priemonėmis būtų […]

kovo 26, 2020

Žmonės reiškia nepasitenkinimą, pyksta ant ūkininkų, kad maisto produktų kainos kyla. Tuo tarpu ūkininkai šaukiasi pagalbos, nes koronaviruso krizės akivaizdoje […]