lapkričio 30, 2019
Danutė Pociuvienė
38-eri ištikimybės knygai metai įvertinti „Metų bibliotekininko“ nominacija

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje šiandien vyko  metų veikloms apžvelgti skirtas renginys „Ištikimi knygai“. Šventėje tradiciškai paskelbta „Metų bibliotekininko“ nominacija. Šiemet šį garbingą titulą pelnė Ramygalos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Marytė Čeponienė.

Profesionali visos srityse

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos bibliotekoje M. Čeponienė  dirba 38 metus  – ji yra viena ilgiausiai dirbančių kaimo bibliotekų darbuotojų. Ilgametė patirtis, meilė knygai ir pagarba žmogui leidžia atrasti kelią į kiekvieno širdį, patarti ir pasiūlyti knygą pagal individualius poreikius įvairaus amžiaus skaitytojams.

Šiuolaikinė biblioteka – ne tik darbas su lankytojais, knygų išdavimas, skaitymo kultūros skatinimas, bendruomenės telkimas.

Marytė Čeponienė profesionali visose bibliotekinio darbo sferose. Ji viena pirmųjų rajone, nuo 2013-ųjų, pradėjo aptarnauti skaitytojus, įsisavinusi automatizuotą skaitytojų aptarnavimo posistemę (LIBIS PĮ).

Nuo 2016 metų Ramygalos biblioteka įsijungė į neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Vykdant bibliotekininkės paruoštą programą „Etninės kultūros pažinimas“ vaikai mokomi krašto pažinimo.

M. Čeponienė daug dėmesio skiria krašto ir kraštiečių populiarinimui: bendradarbiavo ir teikė medžiagą ruošiant „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Ramygala“. Bibliotekos vykdomame projekte „Štai koks mano kaimas“ įamžino seniausio Ramygalos gyventojo atsiminimus, sukūrė videomedžiagą apie kraštiečius ir miestelį. Nuolat organizuoja kraštiečių parodas ir susitikimus su vietos literatais, menininkais, kraštotyrininkais. Bendradarbiauja su vietos savivaldos, kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.

Šiuo metu Ramygalos bibliotekos fonduose yra apie 2 3000 spaudinių. Lankytojai naudojasi kompiuteriais, internetu. Bibliotekoje rengiamos literatūros parodos, susitikimai, literatūriniai vakarai, dirbamas kraštotyrinis darbas. Renkama medžiaga apie žymius miesto žmones, rašoma bibliotekos istorija ir metraščiai.

M. Čeponienė savo profesionaliu ir kūrybišku darbu svariai prisideda siekiant Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekos vizijos – kurti modernią, patrauklią, saugią, bendruomenišką erdvę, kuri įkvepia gyventojus skaitymui, tobulėjimui, turiningam laisvalaikiui, saviraiškai, bendravimui.

Apžvelgė nuveiktus darbus

Viešosios bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė apžvelgė šiais metais nuveiktus darbus.

Direktorė pasidžiaugė, kad bibliotekos šiemet buvo ypač aktyvios – sėkmingai vykdė net 19 įvairių projektų.

Skatinti gyventojų kompiuterinį raštingumą, mokyti naudotis naujomis technologijomis, internetu, vaikus mokyti robotikos – šių tikslų siekiama tęsiant jau praėjusiais metais pradėjus įgyvendinti didžiuosius projektus „Prisijungusi Lietuva“ ir „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.  Projektų dėka kompiuterinio raštingumo išmoko per 300 žmonių, nemokėjusių naudotis kompiuteriais.

Bibliotekose sėkmingai vykdoma savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Naujos žinios ir gebėjimai – naujos galimybės“. Rajono bibliotekos kviečia suaugusiuosius į įvairiud neformalaus švietimo užsiėmimus.

Populiarinant Panevėžio rajoną įgyvendintas projektas „Atrask, pažink, dalyvauk: Panevėžio krašto lankytinos vietos interaktyvioje kelionėje“. 

Didžių kraštui ir visai šaliai nusipelniusių asmenybių – J. Tumo-Vaižganto ir G. Petkevičaitės-Bitės atminimui skirti projektai „Kultūriniai susitikimai: Vaižganto link“ ir „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“.

Be dėmesio nepalikta ir jaunoji karta. Įgyvendinant projektą  „Popietės Gustonių bibliotekoje-UDC“ vykdomas vaikų užimtumas dienos centre. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas 7-iose kaimų bibliotekose.

Patiems mažiausiesiems skirtas projektas „PaAugau su knyga: Maminukų akademijos edukacijos“ labai populiarus tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimų padaliniuose.

Aštuoniose bibliotekose įvykdyti sveikatos rėmimo programos projektai.

Paslaugos kompiuterizuojamos

Bibliotekų paslaugos plečiamos neatsiliekant nuo techninės pažangos. Dešimtyje bibliotekų šiemet atnaujinta įranga, kompiuteriai, padidėjo interneto prieigos sparta.

Šiais metais dar 6 bibliotekos prisijungė prie LIBIS sistemos, ir dabar jau pusėje rajono bibliotekų knygų išdavimas tapo kompiuterizuotas. Tai palengvina tiek skaitytojų, tiek darbuotojų darbą.

Kitąmet planuojama prie sistemos prijungti dar 5 bibliotekas.

Apdovanojimai – labiausiai nusipelniusiems

 Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius šventės proga Savivaldybės Padėkos raštais apdovanojo:

Joaną Burokienę – Vadoklių bibliotekos vyresn. bibliotekininkę už puikų darbą, Vadoklių krašto istorinės, kultūrinės atminties puoselėjimą;

Jolantą Šimeliūnienę – Piniavos bibliotekos vyresn.bibliotekininkę už inovatyvios, šiuolaikiškos bibliotekos kūrimą, kultūrinės atminties puoselėjimą, skaitymo skatinimo iniciatyvas;

Vidmantą Trečiokienę – Savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliografę už Panevėžio krašto literatų sambūrių organizavimą, krašto paveldo rinkimą ir sklaidą;

Marytę Čeponienę – Ramygalos bibliotekos vyr. bibliotekininkę už bendruomenės telkimą bei skaitymo skatinimą Ramygalos mieste.

Geriausiems bibliotekininkams įteiktos Europos Parlamento nario Bronio Ropės, LR Seimo narės Guodos Burokienės padėkos ir suvenyrai.

Savivaldybės tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys tradicinį savo apdovanojimą – Angelo skulptūrėlę įteikė Metų bibliotekininko nominaciją pelniusiai M. Čeponienei.

Vietovardžių metams skirto kraštotyros konkurso nugalėtojus paskelbė ir apdovanojo konkurso komisijos pirmininkė V. Trečiokienė.

Viešosios bibliotekos direktorė R. Bagdonienė apdovanojo šiemet asmeninius ir darbo jubiliejus minėjusius kolektyvo darbuotojus.

Renginio dalyviams ir svečiams šventinę nuotaiką kūrė dainininkas Egidijus Bavikinas.

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


sausio 21, 2020

Panevėžio mokyklose gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokos turėtų tapti inovatyvesnės. Visiems miesto fizikos, biologijos, chemijos, matematikos ir informacinių technologijų mokytojams […]

sausio 21, 2020

Išgirsti apie tai, kad, jauna šeima, kurioje žmona ir vyras, baigę prestižinį Vilniaus universitetą ir turėję neblogai apmokamus darbus sostinėje, […]

sausio 17, 2020

Sausio 15 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje, vyko šventė. Į Biblioteką susirinko Biržų rotary […]

sausio 15, 2020

Sausio 12 dieną Biržų rajono savivaldybės tinklininkų komanda: Arūnas Anskinas, Petras Plepys, Dalius Drevinskas, Adolfas Grigaliūnas, Šarūnas Šernas ir Saulius […]

sausio 10, 2020

Sausio 7 dieną rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas […]

sausio 9, 2020

Penkių Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklių klasių moksleiviai nuo šių metų pražios gauna nemokamus pietus. Tokia galimybė atsirado […]

sausio 7, 2020

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio struktūrinio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Jolita Banienė sukūrė Papilio seniūnijos interaktyvų vietovardžių žemėlapį.  […]

sausio 6, 2020

Jau daugiau nei metus laiko Panevėžio „Maisto banko“ padalinyje į susitikimus buriasi senjorai. Čia jiems skiriama ne tik dažna parama […]

sausio 6, 2020

Pramonės parko „Scan Investment“ vykdomąją vadovę ir Panevėžio užsienio investuotojų asociacijos prezidentę DAIVĄ MASILIŪNIENĘ apibūdinti keliais žodžiais nelengva. Geriau už […]

sausio 6, 2020

2019 metais minėjome 135-ąsias Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio gimimo metines. Apie jo vardo garsinamo būdus ir formas Lietuvoje, išeivijoje, […]