gruodžio 6, 2017
Adventinėje popietėje Jurbarke – savivaldos ir parapijų bendrystė

Tęsdamas gražią tradiciją susitikti ir pabendrauti su savivaldybės vadovais, aptarti besibaigiančių metų darbus bei ateities planus, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius gruodžio 5 d. į Adventinę popietę pakvietė Jurbarko rajono dvasininkus. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje surengtoje popietėje kalbėta apie šių dienų aktualijas – emigraciją, socialinės atskirties mažinimą, bendruomeniškumo skatinimą, aptarti kiti parapijoms aktualūs klausimai susiję su bažnyčių ir joms priklausančių pastatų remontu, religinių bendruomenių projektų finansavimu.

Po muzikinės dovanos, kurią susirinkusiems skyrė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkių ansamblis (vad. Rima Balčiūnienė) savivaldybės vadovas prisiminė rugpjūčio mėnesį vykusią Jurbarko krašto šventę, kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Apžvelgęs šiai progai skirtus renginius, jis pasidžiaugė gražėjančiomis rajono bažnyčiomis, kalbėjo apie savivaldybės indėlį į jų tvarkymą. „Bažnyčios yra autoritetas, kuris vienija žmones“, – susitikime akcentavo meras.

Savivaldybės vadovas informavo apie gautą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštą, kad svarstant 2018 m. sakralinių objektų paveldotvarkos programą nutarta iš valstybės biudžeto skirti 81,95 tūkst. eurų Veliuonos bažnyčios vidaus sienų ir dalies lubų remonto/restauravimo darbams atlikti. Šia džiugia žinia taip pat pasidžiaugė Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Raudonės Švč. Jėzaus Širdies ir Stakių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonas – kun. Šarūnas Leskauskas.

Liepos mėnesį 1 000 eurų savivaldybės biudžeto asignavimų, patvirtintų religinėms bendruomenėms remti, skirta Pašaltuonio bažnyčios tvoros tvarkybos darbų projektui parengti. Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Gaurės Šv. arkangelo Mykolo parapijų kun. Kazys Lesčiauskas informavo, kad lapkričio mėnesį buvo gautas dalinis 11 100 eurų finansavimas minėto projekto pirmo etapo įgyvendinimui.

Pasidžiaugęs gražia tradicija susitikti su savivaldybės vadovais ir rajono parapijose tarnystę atliekančiais dvasininkais Girdžių Šv. Marijos Magdalietės, Eržvilko Šv. Jurgio ir Vadžgirio Šv. Juozapo parapijų klebonas – kun. Saulius Pavalkis padėkojo už savivaldybės skirtas lėšas – 500 eurų, Girdžių bažnyčios fasadų apšvietimui įrengti.

Apžvelgdamas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos metų įvykius kunigas Mindaugas Kairys padėkojo savivaldybės vadovams už materialinę pagalbą ir prisidėjimą organizuojant renginius skirtus Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Šiems renginiams iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų kultūrinės veiklos programos ir renginių projektams remti skirta 1 500 eurų.

Kunigas Mindaugas Kairys supažindino dvasininkus su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ veikla orientuota į socialinės politikos įgyvendinimą. „Šiai dienai esame įsteigę dienos centrus vaikams, praplėtėme paslaugas šeimai suteikdami ne tik dvasines, bet ir psichologo konsultacijas“, – supažindindamas su veiklomis socialinių paslaugų teikimo šeimoms ir vaikams srityje sakė kunigas Mindaugas Kairys.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pasidžiaugė, kad Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ dalyvauja projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“, kurios tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčios bokšto apskardinimui ir zakristijos remontui reikalingoms medžiagoms įsigyti savivaldybė šiemet skyrė 400 eurų. Viešvilės Kristaus Atsimainymo ir Smalininkų Šv. Juozapo parapijų kun., eduk. m. lic. Kęstutis Pajaujis informavo, kad skardinimo darbus planuojama užbaigti kitais metais. Artėjančių metų Viešvilės parapijos planuose ir lurda (koplyčia), skirta Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimų Lurde 160 metų jubiliejui paminėti. Beveik keturių metrų aukščio lurdą planuojama pastatyti šalia bažnyčios. Supažindinęs su kitų metų planais kun., eduk. m. lic. Kęstutis Pajaujis padėkojo rajono vadovams už skirtą 700 eurų paramą Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčios grindų remontui.

„Pagrindinė problema Seredžiaus bažnyčioje – suolų stygius. Tiek vienoje, tiek kitoje bažnyčios pusėje turime po penkis suolus, kitur yra sudėtos kėdės. Žmonėms nėra patogu nei atsiklaupti, nei atsisėsti. Kita problema – įgarsinimas. Manau, kad žmogus atėjęs į bažnyčią turi girdėti, ką kalba kunigas“, – rūpesčiais dalinosi Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo ir Vilkijos Šv. Jurgio parapijų klebonas – kun. mgr. Linas Šipavičius. Išgirdęs problemas kunigas Mindaugas Kairys informavo apie šiuo metu Vokietijos bažnyčiose vyraujančią tendenciją keisti suolus į kėdes, todėl pasisiūlė tarpininkauti ieškant atliekamų suolų Seredžiaus bažnyčiai.

Anot Varlaukio Švč. Trejybės ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijų g. kan. Alvydo Bridikio, pagrindinė problema su kuria susiduria Varlaukio bažnyčia – įėjimas į šventorių, kuriam reikalingas remontas.

Beveik 700 parapijiečių vienijančioje Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje dvylika metų dirbantis klebonas – kun. Žygintas Veselka (aptarnaujantis ir Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapiją) susitikime išsakė pastebėjimus dėl gyventojų senėjimo, mažėjančio gimstamumo, aptarė emigracijos bei jaunimo užimtumo problemas. Pasakodamas apie Juodaičių bažnyčios būklę klebonas – kun. Žygintas Veselka teigė, jog reikia dažyti bažnyčios išorę, tačiau tam nepakanka turimų finansinių išteklių.

Jurbarko dekanato dekanas – kun. Darius Auglys susitikime pasakojo apie aptarnaujamas Jurbarko Švč. Trejybės ir Vertimų Šv. Jono Krikštytojo parapijas. „Kadangi Vertimų bažnytėlė yra medinė, norime įsivesti priešgaisrinę signalizaciją. Vasarą bandysime keisti ir bažnyčios grindis. Jurbarko bažnyčioje įsivesime didesnės galios kabelį, kuris bus naudojamas patalpoms šildyti“, – informavo jis.

Susitikime meras pasidžiaugė Paulių kaime (Šimkaičių sen.) šių metų rugsėjo mėnesį oficialiai atidarytu Šv. Pranciškaus Asyžiečio mažesniųjų brolių kapucinų vienuolynu. Apie vienuolyną ir prieš šešerius metus buvusiose Paulių kaimo mokyklos patalpose įsteigtą reabilitacijos centrą nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims papasakojo pirmą kartą tokiame susitikime dalyvaujantys brolis Andžejus Biniekas ir brolis Vincentas Tamošauskas. „Šiuo metu patarnaujame priklausomų žmonių bendruomenei, vedame rekolekcijas, remiame sunkiai gyvenančias daugiavaikes šeimas. Kalbant apie ateities planus, buvusią mokyklos sporto salę norime perdaryti į koplyčią atvirą vietos bendruomenei su kuria palaikome glaudžius ryšius“, – mintimis dalinosi broliai.

„Džiaugiuosi bendryste vienas kitą pamatyti, išgirsti, pažinti. To mes siekiame savo darbe ir bendruomenių veikloje“, – dėkodama Adventinėje popietėje dalyvavusiems rajono dvasininkams sakė administracijos direktorė Vida Rekešienė. Atsisveikindami savivaldybės vadovai dvasininkams įteikė dovanėles, palinkėjo šiltų bei jaukių artėjančių švenčių bei išreiškė viltį, kad ši tradicija, kasmet susitikti, gyvuos ir ateityje. Už gražia tradicija tampančius susitikimus, kuriuose aptariami parapijų džiaugsmai, rūpesčiai, apžvelgiami būsimi darbai rajono dvasininkai padėkojo ir savivaldybės vadovams. Ištarę padėkos žodžius jie taip pat pasveikino merą su artėjančiu gimtadieniu.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija

Share Button


gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

gruodžio 9, 2019

Gruodžio 7 d. Jurbarko raj. Viešvilėje vyko pėsčiųjų žygis „Mažoji Lietuva. Karšuvos giria“, kurį organizavo Ekstremalų asociacija. Viešvilė miestelis Jurbarko raj. […]

liepos 22, 2019

Liepos 19 dieną Jurbarko miesto Kauno gatvėje įvyko Sinagogų aikštės memorialo atidarymo šventės ceremonija. Iškilmingai atidarytas daugiau nei trejus metus […]

lapkričio 4, 2018

Jurbarko rajono gyventojų tarpe kylant iki šiol nepaneigtoms abejonėms, ar grėsmė dėl arseno kiekio padidėjimo nėra susijusi su buvusiomis naftos […]

rugsėjo 14, 2018

Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija 2018 m. rugpjūčio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybei pateikė ikiteisminį reikalavimą per 45 […]

rugpjūčio 27, 2018

Paskutinę Jurbarko krašto šventės dieną, sekmadienį, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šeimoms skirtas renginys „Šeimų tiltai“. Sekmadienis bibliotekoje prasidėjo […]