gruodžio 10, 2015
Akmenės rajono savivaldybės vadovų akiratyje – 2015 metų svarbiausi darbai

 

Mūsų darbai ir pastangos matomi

Vitalijus MITROFANOVAS, Savivaldybės meras

Šių metų pavasarį įvyko Savivaldybės tarybos ir mero tiesioginiai rinkimai.  Ačiū rinkėjams, kad pasitikėjo. Jie matė  mūsų pradėtus, bet dar nebaigtus darbus ir  suteikė įgaliojimus tęsti.  Prie rajono vairo praktiškai liko ta pati komanda. Po rinkimų, kuriuose daugiausiai mandatų laimėjo socialdemokratai, pavyko suburti visas partijas į koaliciją. Darbas koalicijoje nereiškia, kad esame vienos nuomonės, kad turime vieną ir tą patį požiūrį į rajono reikalus, į darbų prioritetus.  Diskutuojame, įrodinėjame ir priimame sprendimus, suprasdami atsakomybę savo krašto žmonėms.  Ginčai dažniausiai kyla, nuo ko pradėti, kokie yra darbų prioritetai. Aiškiai išdėliojame kriterijus, kodėl tai darome. Pirmiausiai atkreipiame dėmesį kur didžiausias žmonių ir eismo intensyvumas, reikia prioriteto aikštėms, kuriose yra didelė žmonių trauka.

Pastarąjį metą mūsų nuveiktus darbus mato rajono gyventojai, juos pastebėjo viešosios informacijos priemonės, sulaukėme aukščiausios valdžios pripažinimo ir įvertinimo. Šiemet Akmenės rajono savivaldybė  gavo Krašto apsaugos ministerijos krivūlės apdovanojimą. Už gerus atskirų sričių rodiklius mus tarp nominantų matė net trys ministerijos. Lapkričio mėnesio paskutinėmis dienomis sulaukėme dar vieno malonaus įvertinimo. Įvertinti  2007–2013 metais  Vakarų Lietuvoje įgyvendintų projektų svarba ir kokybė.  Apdovanojimai paskirstyti  trijose kategorijose, dviejose iš jų pirmąsias vietas pelnė mūsų  įgyvendinti projektai. Nominacijoje pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ pirmąją vietą laimėjo projektas „Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas“. Nominacijoje  pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pirmąją vietą laimėjo projektas „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kompleksinė plėtra Akmenės ir Ventos miestuose“.

Akmenės rajono savivaldybė tapo žinoma ir matoma šalyje. Šiemet bent trijų rajonų savivaldybių atstovai domėjosi mūsų patyrimu ir veiklos praktika, sulaukėme kaimyninės Latvijos savivaldybių dėmesio. Noriu akcentuoti, kad tai, kas padaryta, kuo džiaugiamės ir kas džiugina, yra mūsų visų, Tarybos, Savivaldybės administracijos ir rajono bendruomenės bendro darbo rezultatas. Itin malonu, kad žmonės suvokia, kad visa tai krašto ateičiai, kad gyventojai moka branginti bendrąjį turtą, darosi nepakantūs griovėjams, ardytojams, šiukšlintojams. Tarp svarbių šių metų darbų įvardinčiau pastatytą biokuro katilinę Ventoje. Mažiau sunaudosime dujų,  atpigs šiluma. Šaunu, kad akmeniškiai rūšiuoja atliekas. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengti požeminiai šiukšlių konteineriai tapo estetiškesnio vaizdo svarbia dalimi.

Daug rajone įgyvendinamų projektų užbaigiame, smagu, kad nereikia žvalgytis iš kur gauti lėšų jiems pabaigti, nes turime savo. Esame viena iš mažiausiai skolų turinčių savivaldybių šalyje. Šviesią perspektyvą turime 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, nes  turėsime galimybę pasiskolinti ir įgyvendinti daug projektų. Laisvosios rinkos institutas, dėliodamas savivaldybių indekso rodiklius, mums papriekaištavo, kad padidėjo vandens tiekimo kaina. Tačiau juk vanduo mūsų rajone nebrango bene 12 metų ir dabar jis yra vienas iš pigiausių Lietuvoje. Ta pati institucija turėjo priekaištų, kad Savivaldybės administracijoje padaugėjo darbuotojų. Tačiau darbuotojų skaičius pas mus yra vienas iš mažiausių, kitur dirba kone trigubai daugiau.  Tikrai reikia pasidžiaugti Administracijos  specialistais, kurių nėra daug, tačiau jie darbų padaro kur kas daugiau negu kitų savivaldybių darbuotojai.

Dėkoju Tarybos nariams už sutelktumą ir atsakomybę. Dėkoju Administracijos darbuotojams už kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Dėkoju visiems mūsų krašto žmonėms – jauniems ir seniems

Kuruoju keliolika sričių

Apolinaras NICIUS, Savivaldybės mero pavaduotojas

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo esu valstybės tarnyboje. Pastaruosius ketverius su puse metų vadovavau rajono savivaldybės administracijai. Džiaugiuosi, kad  rinkėjų valia turiu galimybę  tęsti  veiklą šioje  rajono vadovų komandoje. Po merų tiesioginių rinkimų kiek pasikeitė vicemero veiklos pobūdis. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus,  yra Tarybos nariu. Taryba priima sprendimus, o juos įgyvendina Administracijos darbuotojai. Mero potvarkiu man patikėta kuruoti 16 veiklos sričių. Esame žmonių išrinkti, mūsų svarbiausias uždavinys pateisinti rinkėjų lūkesčius. Visose srityse, kurias man pavedė meras, stengiuosi žinoti žmonių problemas, padėti jas spręsti,  būti tarp jų kasdienybėje ir renginiuose. Turiu praktinės ir vadovavimo patirties švietimo, kultūros, aplinkosaugos ir kitose srityse. Visais klausimais turiu savo nuomonę, ne visada sutampančią su kitų, nes atstovaujame skirtingoms partijoms. Aš esu Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas, esu šios sąjungos Akmenės skyriaus pirmininkas. Tačiau esu komandos, kuri dirbdama ieško susitarimo ir priima sprendimus žmonių bei rajono pažangos labui, narys. Džiaugiuosi, kad sekasi, kad tarp mūsų nėra kivirčų, priešpriešos, ir žmonės tai pastebi. Esame daug nuveikę, pasiekę, tačiau laiko iššūkiai mūsų neaplenkia. Vaikų ir jaunimo ugdymo sektoriuje daug investuota lėšų: atnaujinta mokymo įranga, sutvarkyti sporto aikštynai, modernizuoti pastatai, dirba kvalifikuoti ir darbštūs pedagogai, bet man labai skauda širdį, kad mūsų  mokyklų mokinių baigiamųjų egzaminų rodikliai, kai kurių dalykų, nesiekia šalies vidurkio. Reikia  gilios analizės, kodėl taip yra. Rajone gerai išplėtotos socialinės paslaugos. Vieni iš pirmųjų šalyje ryžomės įgyvendinti socialinių išmokų skirstymo savarankiškai pilotinį projektą ir tapome pavyzdžiu kitoms savivaldybėms. Dabar naujas iššūkis – kuo daugiau socialinių paslaugų teikti žmogaus gyvenamojoje vietoje, neatitraukiant jo iš bendruomenės. Laukia vaikų globos įstaigų pertvarka. Kultūros srityje esame išvarę gilią vagą. Jeigu  suskaičiuotume, kiek mūsų žmonių dalyvauja meno mėgėjų kolektyvuose, kiek šokėjų, choristų, ansamblių dalyvauja šalies Dainų šventėse, tikiu, kad procentėliu   rodikliu aplenktume didmiesčius. Meno mėgėjų kolektyvuose dalyvauja  labai daug moksleivių, o štai suaugusiųjų kolektyvų turime nedaug. Ar žmonės labai užimti, ar meno mėgėjų kolektyvų vadovų stokojame, o gal aplinka nepritaikyta žmonių kultūrinei saviraiškai? Tai klausimai kasdieniniam mano darbui. Rajone turime dvi valstybės saugomas teritorijas – Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą ir Ventos regioninį parką. Įrengti modernūs lankytojų centrai Akmenėje ir Ventoje Yra parengta galimybių studija įsteigti Geologinį parką. Ką tik esu sugrįžęs iš ekspedicijos po Centrinės Amerikos šalis. Malonu buvo užjūryje girdėti ekspedicijos dalyvių įspūdžių apie lankymąsi mūsų krašte. Iš Vilniaus, kitų regionų nuolat vežamos ekskursijos į Karpėnų ir Šaltiškių karjerus. Neturime tikslios apskaitos, kiek žmonių kasmet atvyksta pažiūrėti mūsų krašto unikalaus gamtos paveldo objektų. Mūsų uždavinys pagerinti tų lankomų objektų prieigas.

Rajone gerai išplėtotos socialinės paslaugos. Mero pavedimu  esu atsakingas už seniūnų veiklą, už Savivaldybės ryšius su partneriais iš užsienio.  Esu dirbęs seniūnu, žinau šių pareigų specifiką, todėl randame bendrą kalbą, džiaugiuosi, kad seniūnai ir  seniūnaičiai dirba kompetentingai, atsakingai. Tai pastebi ne tik rajono s gyventojai, bet ir svečiai. Šiemet su kitais Tarybos nariais lankiausi Rusijos Federacijos Briansko mieste, Lenkijoje ir  Gruzijoje, savivaldybėse su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys- Konine ir Rustavyje.

Visų kuruojamų sričių darbų neišvardinsiu dėl vietos stokos.  Dėkoju visiems už šių metų darbus, už tai, kad suteikėte man pasitikėjimą kartu su jumis tuos darbus padaryti ir tęsti.

Esame šeimininkai, mokame skaičiuoti

Aromeda LAUCIENĖ, Savivaldybės administracijos direktorė

Savivaldybės vadovų komandoje esu nauja narė. Dėkoju, kad priėmė prie darbų sūkurio. Mano pažįstami žmonės, dirbantys kituose rajonuose, kartais klausia, kaip ten pas jus? Atsakau, kad intensyvūs darbai nepalieka  vietos intrigoms ar priešpriešai. Esame tie, kurie jaučiame atsakomybę už savo krašto raidą, už žmonių gyvenimo ateitį.

O darbų ir užmojų juos padaryti pagrindas yra lėšos. Malonu konstatuoti, kad sėkmingai įveikiame  biudžeto surinkimo planą. Šiemet turime surinkti  7 mln.870 tūkst. eurų, lapkričio pabaigoje buvome įvykdę 99 procentus.

Sėkmingai įgyvendinome  34 projektus, kurie buvo numatyti 2007-2014 metų etape. Neturėjome baudų, neprireikė prisidėjimo, kurio nebuvome planavę, viskas sekasi sklandžiai. Savivaldybė projektams įgyvendinti  per tą laikotarpį  pritraukė  18 milijonų eurų. Todėl ir galime didžiuotis pokyčiais mūsų miestuose ir kaimuose.

Prasideda naujas Europos Sąjungos investicijų 2014- 2020 metais etapas. Regioninių investicijų priemonių plane mūsų kraštui numatyta 6 mln. 200 tūkst. eurų.  Prie įgyvendinamų projektų savivaldybė turės prisidėti savo lėšomis nuo 20 iki 50 proc., priklausomai nuo projekto pobūdžio. Visa laimė, kad nesame įsiskolinę, reikalui esant, galėsime  pasiskolinti.  Skolinimosi taisyklės pasidarė griežtesnės, mūsų situacija palanki, nes išmokome gyventi skaičiuodamiesi ir nelįsdami į skolų iždą. Meras V. Mitrofanovas deda labai daug pastangų, kad 2016 metais  būtų užbaigtas tvarkyti Viešosios bibliotekos  pastatas. Darbams užbaigti  trūksta dar apie 900 tūkst. eurų.

Galvos skausmu buvo Respublikos gatvės 10 namo bendrabučio likimas. Pastatas turi būti nugriautas. Užtruko reikalo esmę derinti su šio pastato bendraturčiais. Du savininkai, turėję čia patalpas, apskundė Savivaldybę teismui. Laukiame teismo sprendimo, tikimės, kad nugalės viešasis, o ne vieno ar kito savininko interesas. Pagaliau bus išspręsta problema, kurią daugybę metų kelia gyventojai. Rajono teritorijoje  prie visų kapinių bus įrengti tualetai. Iki lapkričio 1-sios padaryti nespėjome, o štai pavasarį tos problemos nebeliks.

Rajone imamės programų, kurios skatintų vidines galimybes. Nekilnojamojo turto lengvata, kurią patvirtino Taryba, siekiama paskatinti  investicijas į verslą, naujų darbo vietų kūrimą, pastatų šiltinimą ir atnaujinimą, skatinti remti švietimo, kultūros įstaigas ir renginius.

Kita programa skirta gydytojams į mūsų kraštą pritraukti. Gydymo įstaigose dirba daug pensinio amžiaus gydytojų, pamažu jie traukiasi iš profesinės veiklos. Savivaldybė parengė priemonių ir lengvatų programą, kad gydymo įstaigos galėtų pasinaudoti ir pritraukti naujų specialistų.

 Rengiame daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų sutvarkymo programą, kuri Savivaldybės tarybai bus teikiama tvirtinti 2016 m. pradžioje. Pirmiausiai numatyta tvarkyti teritorijas prie renovuojamų namų, bus skatinami gyventojai prisidėti, sukurti jaukią ir saugią aplinką. Detalieji planai leis žemės įstatyminę bazę įgyvendinti praktikoje.

Metai buvo įtempti darbais, įdomūs naujais potyriais. Esu dėkinga Savivaldybės merui V. Mitrofanovui, mero pavaduotojui A. Niciui, Tarybos nariams už  geranoriškus pastebėjimus, dėkoju Administracijos specialistams, visiems darbuotojams už kalną darbų. Visiems mūsų krašto žmonėms  linkiu džiugių ateinančių švenčių, sėkmingos metų pabaigos ir geros 2016-ųjų pradžios.

Su darbais auga ir kompetencija

Algirdas BUČYS

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Šie metai savivaldybei buvo išskirtiniai apdovanojimų gausumu. Ministerijų apdovanojimai ir pripažinimas atėjo  svarių darbų pėdsakais- įgyvendinus rajonui svarbius projektus. Tam reikėjo specialistų sumanumo. Todėl pirmiausia ir džiugina išaugusi specialistų kompetencija. Dauguma iš jų jauni, gerai mokantys užsienio kalbas. Sėkmingai įgyvendinti  investicinius projektus galima tiktai turint finansavimą ir gera projektų vadybą.  Pastarasis laikotarpis mūsų savivaldybei įtemptas rengiantis naujam paramos laikotarpiui. Malonu, kad mūsų savivaldybė nėra įklimpusi į skolas, turi lėšų prisidėti prie projektų. Pradėtų objektų turime daug. Skubaus dėmesio reikalauja Sporto rūmai – reikia pasatą renovuoti, atnaujinti vidaus įrangą. Keletą metų bandome pritraukti privačius investuotojus, bet vis nepavyksta. Esame finišo tiesiojoje su viešosios- privačios partnerystės projekto konkursine dokumentacija.  Jeigu nepavyktų, ieškosime kitų būdų. Pastatas turi būti šiuolaikiškas, modernus.

Nerimaujame dėl Dabikinės dvaro-sodybos ateities. Savivaldybė viena nėra pajėgi atgaivinti veiklą šiame dvare. Bandome per žmonių savitalką  ieškoti idėjų ir kelių dvaro atgaivinimui.  Dabikinės dvaro gyvavimo tema buvo  surengti du forumai. Labai norėtųsi čia turėti trauką žmonių kultūrinei veiklai, amatų plėtotei.

Naujus iššūkius kelia Europos Sąjungos direktyvos dėl   socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, kurioje žmogus  gyvena.  Tikimės per ES  projektų finansavimą gauti lėšų pertvarkymams, kurie dar labiau priartintų socialines paslaugas gyventojams.  Valstybė vėluoja su ES paramos dokumentų rengimu, todėl negalime baigti  rengti bendruomeninių socialinių paslaugų  modelio.

Viena iš gyvybiškai svarbių mūsų krašto  socialinio ekonominio augimo prielaidų   yra Laisvoji ekonominė zona. Zonos operatoriaus parinkimo konkursus organizavo Ūkio ministerija, bet iki šiol nesėkmingai. Laisvi  sklypai  laukia investuotojų. Pateikėme Ūkio ministerijai pasiūlymą teritorijos žemę leisti išnuomoti savivaldybei – tikimės palankaus  valstybės valdžios  sprendimo. Kitą įstatymo pataisą –  dėl žemės nuomos sutarčių sudarymo ne aukciono tvarka  į regioną ateinantiems investuotojams –  rengėme kartu su VŠĮ  „Investuok Lietuvoje“. Pataisa priimta talkinant Seimo nariui Sauliu Bucevičiui.   Yra tuščių erdvių  buvusioje  Statybinių medžiagų kombinato teritorijoje, joje taip pat  galėtų ateiti investuotojai ir kurti įmones. Lietuvoje gerėja ekonominės sąlygos, todėl  turime   būti pasiruošę suteikti geriausias  sąlygas investuotojams.

Labai džiaugiuosi, kad Naujojoje Akmenėje susikūrė Vietos veiklos grupė. Žmonių susitelkimas ir iniciatyvumas, noras įsijungti į finansuojamus projektus atveria naujas miesto tvarkymo galimybes. Nuo gyventojų pastangų labai daug priklauso. Pavyzdžiui, gražiai atrodo Nepriklausomybės gatvės renovuoti namai, tačiau kiemuose  daug netvarkos, nešvaros. Iniciatyva iš viršaus čia nieko nepakeisi, patys gyventojai turi telktis ir nubrėžti  bendrųjų problemų sprendimo gaires. Labai svarbu yra jaunimo verslo iniciatyvos ir savivaldybė yra pasiruošusi paremti, padėti kurtis verslams.

Metai baigiasi, tačiau darbai ir permainų užmojai  neturi pabaigos. Išeiname į  Naujuosius metus kupini ryžto įgyvendinti daug projektų, pamatuotą entuziazmą lydi kompetencija ir iniciatyvumas.

Savivaldybės vadovus kalbino žurnalistė Julija SEJAVIČIENĖ

Share Button


rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 4, 2020

Šiandien Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje visuomenei pristatyta didžiausia plyno lauko investicija Lietuvoje – „Vakarų medienos grupės“ viena didžiausių Europoje medienos drožlių plokščių gamykla, į […]

birželio 11, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su komanda tęsia darbo dienų regionuose ciklą ir šiandien dirbo Naujojoje Akmenėje, Šiaulių regione, kur susitiko […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

lapkričio 13, 2018

Tarptautiniame  akordeono  muzikos  festivalyje-konkurse  ,,Linksmasis akordeonas” Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokinys  Domantas  Milevičius savo amžiaus kategorijoje laimėjo II vietos laureato  […]

spalio 18, 2018

 Spalio 16 d. projektas „Instrumentų karalius kviečia“ sukvietė visus  muzikos mylėtojus į vargoninės muzikos koncertą. Renginio metu vargonavo Lietuvos muzikos […]

spalio 1, 2018

Panašu, kad Akmenė sėkmingai kratosi bedarbių krašto titulo. Nors nedarbas Akmenės rajono savivaldybėje vis dar aukštesnis už šalies vidurkį, kraštas […]

rugpjūčio 10, 2018

Šiandien buvo paskelbta UAB „Vakarų medienos grupės“ naujosios gamyklos Akmenės rajone statybų pradžia. Naujų statybų pradžią iškilmingai paskelbė Ministras Pirmininkas […]

rugpjūčio 8, 2018

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai: Aurimas Pocius, Ugnė Naglytė, Greta Raudytė, Gvidas Šulskis ir Neda Sirvidaitė liepos 15-22 dienomis svečiavosi […]

birželio 27, 2018

Mažų miestelių problemos gerai pažįstamos daugeliui, regionai kaip įmanydami siekia pritraukti verslus, investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Tuo tarpu […]

birželio 19, 2018

Saulėtą birželio popietę Akmenės vaikų dienos centre „Akmenėliai“ lankėsi UAB „Eika“ valdybos pirmininkas Robertas Dargis. Svečias dienos centre susitiko su […]

gegužės 24, 2018

Gegužės 19 dieną, šeštadienį,  Panevėžio  muzikos  mokykla   sukvietė  solistus ir  ansamblius iš visos Lietuvos į VIII  respublikinį   vaikų  ir  jaunimo  […]

gegužės 14, 2018

Jau tapo tradicija, jog kiekvieną pavasarį Naujosios Akmenės muzikos mokykla ir jos mokinių aktyvas – Meno arka kviečia Akmenės rajono […]

gegužės 9, 2018

Sekmadienį, gegužės 6 d. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai net trijuose renginiuose pasveikino mamas su Tarptautine Motinos diena. […]

gegužės 4, 2018

Rimšių kaime (Papilės seniūnija, Akmenės rajonas) Lie­tu­vos 100-me­čio ąžuo­ly­ne pasodinta šimtas šių medžių. Kiek­vie­nas – apie 4 met­rų aukš­čio. Jie […]

balandžio 27, 2018

Akmenės rajono savivaldybė apdovanota Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos įsteigtu prizu – Europos diplomu. Europos diplomas yra vienas iš keturių aukščiausių […]

kovo 14, 2018

Kovo 12-ąją lankytojus pradėjo priėminėti į naujas patalpas perkelta Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Tai Naujojoje Akmenėje įsikūrusi moderni viešoji […]

kovo 9, 2018

Šiaulių apskrities televizija dešimtą kartą organizavo metų moters iš septynių regiono rajonų rinkimus ,,Moteris Saulė”. Nominantės paskelbtos iškilmingame renginyje kovo […]

kovo 6, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informuoja, kad iš Kvitų žaidimo 122 laimėtojų Šiaulių apskrityje yra 13. […]

kovo 6, 2018

Akmenės rajono savivaldybėje pristatyti projekto „Naujosios Akmenės miesto sporto centro su sveikatingumo centru Žemaitijos g. 2, Naujojoje Akmenėje, projektiniai pasiūlymai“. […]