gegužės 14, 2019
Antrajame savivaldybės tarybos posėdyje

2019 m. gegužės 10 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje vyko antrasis 9-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 24 Savivaldybės tarybos nariai (dėl pateisinamos priežasties į posėdį neatvyko Ritas Vaiginas).

Posėdis pradėtas Lietuvos valstybės himnu.

Posėdžio pradžioje Tarybos nario priesaiką davė pirmajame Tarybos posėdyje nedalyvavusi Joana Kvedaravičienė. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jonė Valčiukienė.

Po to posėdyje buvo priimti du sprendimai: „Dėl  Savivaldybės  tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir  „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Biržų rajono savivaldybės balsų skaičiavimo komisija iš 5 Savivaldybės tarybos narių: Tomo Četvergo, Audriaus Juknos, Gražinos Kučinskienės, Danutės Martinkėnienės, Aido Vaitkevičiaus. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Tomas Četvergas.

Trečiuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Vido Eiduko skyrimo į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. Po klausimų pretendentui ir diskusijų vyko slaptas balsavimas. 12 balsų „už“, 11 „prieš“ Vidas Eidukas buvo paskirtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Ketvirtuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Astros Korsakienės skyrimo į Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas“. A. Korsakienė atsakė į Tarybos narių klausimus, vyko diskusija. Slaptu balsavimu už Astrą Korsakienę balsavo 13 Tarybos narių, susilaikė 1, prieš balsavo 10 Tarybos narių.

Priimtas sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų“. Sudaryti trys komitetai: Ekonomikos ir finansų (8 Savivaldybės tarybos nariai); Socialinio vystymo (8 Savivaldybės tarybos nariai); Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų (8 Savivaldybės tarybos nariai).

Priimtas sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“. Ekonomikos ir finansų komitete dirbs: Vidas Eidukas, Audronė Garšvaitė, Viktoras Kurganovas, Danutė Martinkėnienė,  Sigutis Štrėmas, Ritas Vaiginas, Aidas Vaitkevičius, Irutė Varzienė; Socialinio vystymo: Arūnas Anskinas, Tomas Četvergas, Stasė Eitavičienė, Dalius Jakubėnas, Astra Korsakienė, Joana Kvedaravičienė, Valdemaras Valkiūnas, Mantas Visockas; Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo: Kęstutis Armonas, Dalius Drevinskas, Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė, Audrius Jukna, Gražina Kučinskienė, Petras Plepys, Arūnas Remeika, Vilius Trečiokas.

Priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“. Šiame komitete dirbs 5 nariai, kuriuos delegavo Savivaldybės tarybos frakcijos: Arūnas Anskinas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas); Tomas Četvergas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas); Audrius Jukna (Socialdemokratų frakcijos atstovas); Valdemaras Valkiūnas (Lietuvių tautininkų ir respublikonų frakcijos atstovas); Mantas Visockas (Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas).

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pavaduotojo skyrimo“ Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Arūnas Anskinas, jo pavaduotoju – Tomas Četvergas.

Priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“. Šioje komisijoje dirbs 7 nariai: Vida Jasinevičienė (visuomenės atstovė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga); Stasė Karosienė (Biržų miesto seniūnijos Laisvės seniūnaitijos seniūnaitė); Joana Kvedaravičienė (Savivaldybės tarybos narė); Gražina Kučinskienė (Savivaldybės tarybos narė); Violeta Tušinskienė (visuomenės atstovė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas); Irutė Varzienė (Savivaldybės tarybos narė); Mantas Visockas (Savivaldybės tarybos narys).

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ komisijos pirmininke paskirta Irutė Varzienė.

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ komisija sudaryta iš 9 narių: Kęstučio Armono – Savivaldybės tarybos nario; Vytauto Džėjos – visuomenės atstovo (Biržų pagyvenusių žmonių asociacija); Audronės Garšvaitės – Savivaldybės tarybos narės; Romo Gendvilo – Biržų miesto seniūnijos Agaro seniūnaitijos seniūnaičio; Adolfo Jasinevičiaus – Vabalninko seniūnijos Gaižiūnų seniūnaitijos seniūnaičio; Gražinos Kučinskienės – Savivaldybės tarybos narės; Virginijaus Laumės – Biržų miesto Kęstučio seniūnaitijos seniūnaičio; Arūno Remeikos – Savivaldybės tarybos nario; Viliaus Trečioko – Savivaldybės tarybos nario.

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo“ Etikos komisijos pirmininke paskirta Audronė Garšvaitė.

Sprendimu „Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą“ Savivaldybės įgaliojimų laikui į Panevėžio regiono plėtros tarybą deleguotas Aidas Vaitkevičius. Jis įgaliotas šioje taryboje atstovauti Biržų rajono savivaldybei. Taip pat pagal Vietos savivaldos įstatymą Panevėžio regiono plėtros taryboje savivaldybei atstovaus Savivaldybės meras Vytas Jareckas.

Sprendimu „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkimo“ Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui į  Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti ir deleguoti atstovai Savivaldybės tarybos nariai Arūnas Remeika ir Valdemaras Valkiūnas. Taip pat pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatus į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą deleguojamas Savivaldybės meras Vytas Jareckas.

Sprendimu „Dėl atstovų delegavimo į Biržų miesto vietos veiklos grupę“ į Biržų miesto vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams deleguoti atstovai, kurie gali būti renkami į Biržų miesto veiklos grupės valdymo organus: Kęstutis Knizikevičius – Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas; Mantas Visockas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys; Vesta Urvakytė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).

Sprendimu „Dėl atstovų delegavimo į Biržų rajono vietos veiklos grupę“ į Biržų rajono vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams deleguoti atstovai, kurie gali būti renkami į Biržų rajono vietos veiklos grupės valdymo organus: Kęstutis Armonas – Savivaldybės tarybos narys; Sandra Balčiūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė; Jolanta Vaitkevičienė – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Po diskusijų priimtas sprendimas „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. Biržų mieste ir rajono seniūnijose numatyta atlikti rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, kelių inventorizavimo darbų už 1118 tūkstančių eurų.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Share Button
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


birželio 18, 2019

 Lietingą birželio vidurio popietę, dėl lietaus ir prastoko oro „Žiburėlio“ bibliotekos stovyklautojai nė kiek nenuliūdo, kad tądien teko būti patalpose. […]

birželio 17, 2019

Birželio 15-16 d. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Biržų rajone vykusiame tradiciniame XI-ąjame Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje, […]

birželio 14, 2019

Birželio 11 dieną rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas asmeninės sukakties proga pasveikino UAB Šeimos gydytojų centras direktorę gydytoją Eleną Šakelienę. […]

birželio 14, 2019

Panevėžio miesto dailės galerijos Keramikos paviljone atidaryta paroda „Keramiada. Trys Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo dešimtmečiai“. 2019-ieji – jubiliejiniai Panevėžio tarptautinių […]

birželio 14, 2019

Nors vasara pamažu įsibėgėja, Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvairūs renginiai, skirti vaikams veja vienas kitą. Birželio 13 d. Šiaurinėje […]

birželio 13, 2019

Birželio 7–10 dienomis Biržų rajono savivaldybės delegacija: Savivaldybės meras Vytas Jareckas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Lina Vireliūnienė […]

birželio 11, 2019

Panevėžio apylinkės teisme Nevėžio g. namo savininkų bendrija prisiteisė atlyginti beveik 150 tūkst. eurų statybos rangos trūkumams šalinti iš namą […]

birželio 11, 2019

Apie tremtinius rašyta išties nemažai, pastatyta kino filmų… Dar vienas autentiškas liudijimas birželio 10 dieną, artėjant Gedulo ir Vilties dienai, […]

birželio 10, 2019

Birželio 8 d. Skapiškyje sklandė jau aštuntoji, tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje”. Svetingai visus priėmė Skapiškio biblioteka, vyr. bibliotekininkė […]

birželio 9, 2019

2019 m. birželio 7 d.  Šiaulių „Aušros“ muziejuje vyko parodos „Rožės kodas“ atidarymas, kurios finansiniai rėmėjai  yra Lietuvos kultūros taryba […]