lapkričio 23, 2015
Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija
Atidarytas Pašilės daugiafunkcis centras

Lapkričio 20 d. atidarytas Pašilės daugiafunkcis centras. Kelmės rajono Kražių gimnazijos direktorė Rita Andrulienė pradėjo centro atidarymo iškilmes, pastatą pašventino Kražių klebonas Gintas Sakavičius, simbolinę objekto atidarymo juostelę perkirpo Lietuvos Respublikos Seimo narė Alma Monkauskaitė ir Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Taip pat atidarymo iškilmėse dalyvavo mero pavaduotojas Izidorius Šimkus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė, tarybos nariai Zenonas Mačernius ir Albertas Brazas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, projekto vadovė Lina Urbelytė, kiti svečiai.

Kelmės rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“. Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

Įgyvendinto projekto tikslas – spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėje problemą, įsteigiant buvusiame Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo pastate universalų daugiafunkcinį centrą. Jis padės sukurti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų infrastruktūrą įvairaus amžiaus gyventojų grupėms. Projekto metu įgyvendintas uždavinys – sukurta universalaus daugiafunkcio centro veiklai reikalinga infrastruktūra Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriuje.

Rangos darbus atliko trys rangovai: UAB „Rainių statyba“, UAB „Virdaleka“ ir UAB „Arjo“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 301 805,78 eurų. Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 256 534,91 eurų, Kelmės rajono savivaldybė prisidėjo 45 270,87 eurų. Projektas įgyvendintas nuo 2012 m. liepos 2 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Įgyvendinus projektą atlikta buvusio Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo pastato rekonstrukcija. Atlikus rekonstrukciją, nupirkta ir patalpose sumontuota centro funkcionalumui užtikrinti reikalinga įranga bei baldai ikimokyklinio ugdymo klasei, bibliotekai, renginių patalpai, neformalaus ugdymo patalpai, universalaus daugiafunkcio centro administracijos kabinetui ir kitoms patalpoms. Daugiafunkciame centre bus vykdomas ikimokyklinis ugdymas, čia sukurtos sąlygos neformaliojo švietimo organizavimui, bendruomenės meninei saviraiškai, kultūrinio gyvenimo skatinimui. Taip pat  sudarytos sąlygos bendruomenės narių sveikatingumo poreikių tenkinimui, sociokultūrinių paslaugų prieinamumo didinimui, bendruomenės narių skatinimui aktyviai leisti laisvalaikį bei užsiimti sportine veikla.

 

Share Button


balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

gruodžio 1, 2019

Svarbus senelių atminimas Apie tai, kad Tytuvėnų centre gyvenanti gydytoja Rūta Katrina Juškaitė – partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio […]

lapkričio 29, 2019

Bernadetos Ščeponavičienės gyvenimas daug kuo panašus į jūros bangų blaškomą laivelį. Į devintą dešimtį įkopusi kelmiškė šiandien drąsiai sako, jog […]

rugsėjo 24, 2019

Rugsėjo 21 d. Kelmėje vyko iškilminga paminklo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui atidengimo ceremonija ir Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo […]

gegužės 9, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros specialistai dalyvavo įžuvinant Kražantės upę. Buvo paleisti 3000 paaugintų šlakių jauniklių. Vykdydami […]

balandžio 19, 2018

Kelmės rajone dalyvaujant Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnams įžuvintas Leošinos tvenkinys. Nuomininkas į tvenkinį paleido lydekaites ir karosus. […]

balandžio 13, 2018

Šylant orui, įsibėgėja ir pavasarinis vandens telkinių įžuvinimas. Šiaulių regione, dalyvaujant aplinkosaugininkams, vandens telkinių nuomotojai pradeda pirmuosius šių metų įžuvinimus. […]

kovo 7, 2018

Kovo 2 d. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko „Kelmės krašto jaunimo apdovanojimai 2017“. Renginys buvo skirtas paminėti Lietuvos šimtmetį. Renginio […]

kovo 6, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra vakar gavo pranešimą, kad Kelmės rajone, Kračių miestelyje yra nugaišusios stirnos. Rastos […]

kovo 6, 2018

Savanorių ugniagesių veikla Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Pirmieji žingsniai visada sunkūs. Tačiau pastaruoju metu Kelmės rajone kilę gaisrai, į […]