liepos 2, 2019
Karolina Baltmiškė
Atvažiuok, pamatyk, pajausk

Radviliškio šventės visada patraukia išradingumu ir radviliškiečių bei svečių susidomėjimu. „Organizuodami šventes mes svisi apsijungiame: ir kultūra, ir muzikos mokykla, ir sportas. Mūsų sumanymus visada palaiko Radviliškio rajono savivaldybė“, – sėkmės formulės neslepia Radviliškio miesto kultūros centro direktorė Indrė Ginkevičienė.

Miesto šventė: trumpa ir įspūdinga

„Šiemet miesto šventė trumpesnė nei pernai ir užpernai, nes prie porą metų šventėme 450-ąjį Radviliškio jubiliejų, o pernai – mūsų mieste vyko Europos žmonių festivalis. Šiais metais tokių sukakčių neturime, tad šventė bus trumpesnė, bet tai nereiškia, kad ji, palyginti su ankstesniais metais, bus mažiau įdomi“, – nusišypso Indrė Ginkevičienė ir pasidžiaugia, kad bendradarbiavimas tarpusavyje ir su kaimynais su kaupu atsiperka.

Tuo metu, kai radviliškiečiai rengiasi ir švenčia miesto šventę, Šiauliuose ūžia tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“. „Kadangi draugaujame su šio renginio organizatoriais, „Saulės žiedas“ pasiekia ir Radviliškį. Liepos 4 dieną Mūsų miesto kultūros centre vyks šokių konkursas. Konkurse varžysis Lietuvos ir užsienio šokėjai. „Saulės žiedo“ organizatoriai pasirūpino, kad per miesto šventę radviliškiečiai galėtų pasimėgauti užsienio šokėjų ir kitų atlikėjų meistriškumu“, – liepos 6 dieną užsukti į Radviliškį kviečia kultūros centro direktorė.

Tiesa, miesto šventė prasidės dar prieš liepos 6-osios rytą. Vyks jau tradicija tapęs naktinis futbolas, sulaukiantis vis didesnio susidomėjimo. Ir šiais metais radviliškiečiai laukia komandų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, kitų šalies miestų.

Sporto varžybos nenurims ir šeštadienio rytą. Rungsis įvairių šakų sportininkai. „O dešimtą valandą miesto parke prasidės tradicinis ir jau dešimtasis Kojinių mezgimo čempionatas. Birželio pabaigoje jau buvo užsiregistravę daugiau kaip 40 mezgėjų. Yra mezgėjų, kurie dalyvauja kiekviename čempionate. Turime ir vieną vyrą mezgėją. Džiaugiamės, kad prisijungia ir jauni mezgėjai. Jei neklystu, šiemet jauniausia mezgėja bus 12 metų. Ji atvyksta kartu su močiute. Pernai čempionate dalyvavo mezgėjai ir iš kitų šalių. Ir šiais metais čempionatu domėjosi mezgėjai iš JAV, kitų šalių. Tikimės, kad jie atvyks kitais metais“, – pasakoja pašnekovė.

O kol varžysis mezgėjai, toje pačioje erdvėje vyks ir Baltijos galiūno čempionatas.

Pavakarė bus skirta dainoms, muzikai ir šokiams.  Meninės programos estafetę pradės „Saulės žiedo“ dalyviai, atvykę iš Portugalijos ir Latvijos.

„19 val. radviliškiečių ir svečių širdis bandys pavergti Radviliškio jaunimas. Jie parodys inscenizaciją „Aš mylėsiu ir lauksiu“, skirtą mūšio su bermontininkais šimtosioms metinėms paminėti. Per miesto šventę bus parodyta inscenizacija lauko sąlygomis, o lapkričio mėnesį, minint garbingą sukaktį, ji bus atlikta scenoje. Prisideda ne tik esami jaunieji aktoriai, bet ir tie, kurie į jaunimo teatro studiją rengiasi įsitraukti. Esame dėkingi Radviliškio muzikos mokyklai, palaikančiai šią iniciatyvą. Prieš šimtą metų Lietuvai svarbūs įvykiai parodomi ne per mūšį, o per meilę.  Inscenizacija kuriama pagal to meto įvykius, parodant begalinę merginos meilę. Labai noriu padėkoti jaunimui už aktyvų įsitraukimą į pasirengimą visai Lietuvai svarbios sukakties paminėjimą. Nors atostogos, bet jie labai noriai repetuoja. Dirbantieji ateina į repeticijas po darbo ir repetuojame iki pat vakaro“, – konkrečiu faktų mitą, kad jaunimas nenori niekur dalyvauti, kad jiems neįdomi tautos istorija, paneigia Indrė ir priduria, kad svarbu tik jaunus žmones sudominti, o paksui viskas tarsi savaime vyksta.

Po inscenizacijos rengiamas koncertas, kuriame pasirodys šalyje žinomi atlikėjai. 23 valandą Radviliškio padangė nušvies fejerverkai, kuriais ir užbaigiama miesto šventė.

Burbiškyje gimsta nauja tradicija

Daugeliui Burbiškio dvaras asocijuojasi su Tulpių švente, sutraukiančių dešimtys tūkstančių svečių. Žinoma, dvaras vis labiau įsitvirtina turistiniame žemėlapyje, bet kitiems renginiams ypatingos aura aplinka nebuvo panaudojama. Šiais metais bandoma papildyti dvaro tradicijas nauju renginiu. „Liepos 13 dieną Burbiškio dvare, rengiame džiazo ir šviesų instaliaciją.  Tai turėtų būti nerealus vaizdas. Renginys vyks vėlai vakare, kai labiausiai išryškėja šviesų žaismas. Renginyje dalyvauja džiazo atlikėjai: Kauno diksilendas „DixXband“ ir Svingo šokių klubas „All that swing“ bei Evelina Sašenko su grupe „Chopin Jazz Inn“. Donatas Jokūbaitis ir Skrmantas Sasnauskas sutiko parengti ir pravesti po dvarą ekskursiją, kai informacija perteikiama arba papildoma poezija ir džiazo improvizacijomis. Naudojant naujausias technologijas ant pastatų bus atkuriama dvaro istorija. Virš tulpių lauko bus surengtas lazerių festivalis. Projektą finansavo Kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė“, – renginį pristato Indrė  Ginkevičienė, išreikšdama viltį, kad kultūros darbuotojų triūsą teigiamai įvertins žiūrovai ir kad džiazas, lydimas šviesų šokio, čia skambės kiekvieną vasarą.

Liepos 14 dieną radviliškiečiai bus pakviesti į folkloro festivalį „Rytoj iš ryto rugelius kirsim“. Jis vyks Radviliškyje, prie kultūros centro. Festivalyje pasirodys Radviliškio ir kitų rajonų bei miestų folkloro ansambliai. „Tądien Radviliškyje vyksta Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai ir norime žmonėms sukurti dar didesnę šventę. Žmonės mėgsta klausytis folklorą“, – dar vieną kultūros renginį pristato kultūros centro direktorė.

Atstovaus Lietuvai

Tęsdamas tradiciją Lietuvai atstovauti Europos žmonių festivalyje, liepos pabaigoje grupė radviliškiečių išvyksta į Portugaliją. „Jame pristatysime Lietuvą. Į ten organizuojamą Europos žmonių festivalį vyksta Radviliškio jaunieji aktoriai ir atlikėjai, menininkai bei sportininkai. Turėsime du pasirodymus. Galvodami programą, mąstėme ir apie tai, kaip parodyti ir tautos istoriją. Labai daug mūsų folklore minorinių gaidų. O juk turime labai uždegančių šokių, žaidimų. Tad ir nutarėme parodyti pagonybę, bet ne per minorą, o per uždegantį gyvybingumą, kad mūsų abu pasirodymai būtų „vau“,  – užsidegimu trykšta Indrė, baigusi choreografiją, ji puikiai išmano šokio žavesį ir tuo sugeba uždegti jaunus žmones.

Baltijos kelias kitaip

Radviliškio kultūros centre dirba jaunų žmonių komanda, nebijanti net į senas tradicijas įnešti naujovių. „Pernai pasitikdami Baltijos kelio sukaktį, nusprendėme ją kitaip paminėti. Prisimenu, kažkuris komandos narys prasitarė: o gal „Sadūnus“ pasikvieskime? Mintis visiems patiko. Tą` idėją palaikė rajono savivaldybė. Miesto parkas ūžė nuo žmonių gausos, o jei būtume rengę tradicinį minėjimą, na, koks pusšimtis žmonių būtų atėjęs. Ir šiais metais galvojame kažką panašaus, – sumanymais dalijasi Indrė. – Juk į Baltijos kelią turime pasižiūrėti ne vien kaip į 1939 metų skaudžių įvykių prisiminimą, bet kaip į atgimimo pradžią, juk prieš sovietinį režimą tądien labai akivaizdžiai pakilo trys Baltijos šalys. Ar tai ne džiaugsmingas įvykis?“

Vasarą užbaigs Mokslo metų pradžiai skirtas renginys. Kol kas yra jo apmatai. Aišku viena, kad vasaros išlydėtuves rengs visi: kultūros ir sporto sričių darbuotojai, Radviliškio miesto ir rajono „Jaunimo erdvių“ bei kitų jaunimo organizacijų atstovai. Žaidimų erdvėje vaikų lauks smagūs atrakcionai ir kitos pramogos. „Ir mūsų mokyklos, darželiai labai nori pasirodyti. Į šokančius, dainuojančius, deklamuojančius vaikučius labai nori pasižiūrėti ir jų tėveliai, močiutės ir seneliai. Šiemet per Vaikų gynimo dieną pakvietėme pasirodyti darželius, mokyklas, sporto klubus, „Jaunimo erdvę“ bei įvairias kitas organizacijas. Tris valandas truko koncertas“, – mažaisiais kultūros puoselėtojais ir to juos mokančiais pedagogais pasidžiaugia kultūros centro direktorė.

Kultūros taryba šimtmečio nefinansavo 

Lietuvos kariuomenės mūšis, neretai vadinamas mūšiu, pakeitusiu mūsų šalies istoriją, įvyko 1919 metų lapkričio 21 dieną. Bermontininkais vadinama jungtinė rusu-vokiečių kariuomenė, kuriai vadovavo rusų generolas Pavelas Bermontas-Avalovas. Iš pradžių ši kariuomenė, suformuota Vokietijoje iš rusų, paimtų į nelaisvę Pirmojo pasaulinio karo laukuose, ir vokiečių savanorių, deklaravo kovojanti prieš bolševikus. Tačiau jau netrukus bermontininkai pabandė užimti Baltijos šalis. Vokiečių apginkluota maždaug 10 tūkst. karių armija užėmė Rygą, Lietuvoje bermontininkams pavyko užimti Šiaulius, Biržus, Radviliškį. Mūšyje ties Radviliškiu bermontininkai patyrė skaudų pralaimėjimą, Lietuvos kariuomenė pradėjo atsiiminėti užimtus miestus. Vien prie Radviliškio į lietuvių rankas kaip karo trofėjai pateko patrankos, lėktuvai, automobiliai, šarvuotis, kulkosvaidžiai, šautuvai ir šaudmenys. Tuo pat metu bermontininkus pradėjo spausti ir latviai. Įsikišus vakarų valstybėms, Baltijos šalys bermontininkų likučiams leido pasitraukti į Prūsiją.

Įamžinant šios lietuvių pergalės 80-metį, Radviliškio centre, priešais rajono savivaldybės pastatą, buvo pastatyta „Nikės“ skulptūrą. Rekonstravus aikštę, skulptūra perkelta šiek tiek į kitą vietą, suformuojant šiuolaikišką ir patrauklią miesto centro aikštę.

Mūšio šimtmetį radviliškiečiai rengiasi paminėti įspūdingu reginių, kuriam jau šiandien rengiasi jaunieji aktoriai inscenizacija „Aš mylėsiu ir lauksiu“. Inscenizacija lauko sąlygomis bus parodyta per miesto šventę, o lapkričio 21 dieną – scenoje. Taip pat planuojama konferencija, kurioje bus priminta mūšio svarba Lietuvai. „Tik, kaip nebūtų gaila, Kultūros taryba nematė reikalo skirti finansavimą mūšio su bermontininkais šimtmečiui. Buvome sumanę profesionalų pastatytą spektaklį, kurį režisuoti buvo pažadėjęs režisierius Aleksandr Špilevoj. Norėjome surengti respublikinę konferenciją, kurioje šio mūšio svarbą būtų analizavę žymūs Lietuvos istorikai, kiti mokslininkai. Taip pat prašėme skirti lėšų ir Arūno Matelio filmui užbaigti. Deja, Lietuvos kultūros tarybos šio istorijos fakto paminėjimas nesudomino. Nusprendėme paminėti savo jėgomis ir, matydama, kaip nuoširdžiai dirba mūsų jaunieji aktoriai, sukaktis bus paminėta neprasčiau negu buvome sumąstę. Esame dėkingi Radviliškio rajono savivaldybei, skyrusiai lėšų šiems renginiams įgyvendinti – dėkinga Radviliškio kultūros centro direktorė Indrė Ginkevičienė ir priduria, kad neretai būna sunku suprasti, kokiais motyvais ir kriterijais vadovaujasi Lietuvos kultūros taryba, priimdama sprendimą, kuriuos projektus finansuoti, o kuriuos atmesti.

 

Share Button
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


liepos 19, 2019

Pirmą kartą Lietuvoje viešėjęs kvartetas „Klezjazz“ liepos 18 d. džiazą ir klezmerį sujungė į vieną visumą ir Chaimo Frenkelio vilos […]

liepos 18, 2019

Pernai metais pirmą kartą Radviliškyje ir Lietuvoje vykęs 26-asis Europos žmonių festivalis, ilga, didelė ir graži Europos tautų šventė, šiais […]

liepos 18, 2019

Vėriškių bendruomenės namuose vyko savaitgalinė šeimų stovyklėlė, kuriai vadovavo socialinė darbuotoja Inga Juodienė ir projekto „Šeima – šeimai“ vadovė Eglė […]

liepos 17, 2019

Liepos 13 d. nuo pat ryto Radviliškio rajono Karčemų miestelyje į atvirąjį rankų lenkimo turnyrą rinkosi sportininkai iš visos Lietuvos. […]

liepos 16, 2019

Liepos 12 dieną 11 Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos narių dalyvavo Pakruojyje vykusioje neįgaliųjų sporto šventėje. Radviliškio rajono sportininkams sekėsi labai […]

liepos 16, 2019

Burbiškio dvare puikų vasaros vakarą suorganizuotas džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai 2019“ sulaukė susidomėjusiųjų ne tik iš Radviliškio, bet […]

liepos 15, 2019

Liepos 14 dieną po Šv. mišių, kurios vyko Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, visi rinkosi prie Radviliškio miesto kultūros […]

liepos 12, 2019

2019 m. nacionalinės skaitymo skatinimo programos „Vasara su knyga“ „Skaitymo iššūkis“ jau įpusėjo, o dalyvių skaičius jau perkopė 10 000. […]

liepos 11, 2019

2019 m. liepos 10 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko Šiaulių kultūros centro organizuotas koncertas „Sing for Joy: […]

liepos 10, 2019

Čempionate varžėsi 27 dalyviai, atvykę iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Konkurse dalyvavo ne tik moterys – tarp jų buvo ir vienas […]