gruodžio 9, 2015
Šiaulių AVPK Radviliškio rajono policijos komisariato informacija
Diskutuota apie visuomenės saugumą bendradarbiaujant

Teisės pažeidimų užkardymas – viena iš valstybės prioritetinių veiklos krypčių. Vis didėjanti Lietuvos problema – augantis socialinis abejingumas ir solidarumo tarp piliečių nebuvimas. Toks žmonių susvetimėjimas formuoja nusikaltimų plitimui palankią terpę.

„Svarbiausia – dirbti kartu ir sutelkti visų institucijų pajėgas, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, kad nepasikartotų tokie skaudūs atvejai kaip Kražiuose“, –  diskusijos apie visuomenės saugumą bendradarbiaujant, vykusios Radviliškio rajono savivaldybėje, tikslą apibrėžė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis.

Diskusijoje dalyvavo socialiniai darbuotojai, savivaldos, policijos, probacijos tarnybos atstovai. Jie drauge pabandė nusibrėžti naujas bendradarbiavimo kryptis, kalbėjo apie padidėjusią riziką dirbant linkusių girtauti ir daryti teisės pažeidimus asmenų kontrolės srityje, ieškojo būdų, kaip galima išvengti skaudžių atvejų dirbant su tokiais asmenimis. „Svarbiausia – sutelkti pajėgas ir propaguoti visuomenės saugumo idėjas bei burti institucijas bendrai veiklai“, – sakė diskusijos dalyviai.

Diskusijoje kalbėta apie kiekvienos grandies, kiekvienos institucijos vaidmenį ir galimybes, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams, didesnei rizikai dirbant su linkusiais nusikalsti, nuolat girtaujančiais asmenimis. Patirtis rodo, kad kompleksinis darbas ir bendros pastangos, tinkamai subalansuoti įgaliojimai ir kompetencijos padeda efektyviai kovoti su teisės pažeidimais, mažinti jų skaičių.

Diskusijos dalyviai pasiūlė sudaryti prioritetinių darbų sąrašą, kad būtų užtikrintas bendros veiklos tęstinumas. Apibendrinus visus pasisakymus, iškeltas problemas ir pasiūlytas idėjas, buvo išskirtos  prioritetinės veiklos sritys, prie kurių suinteresuotoms institucijoms reikėtų susitelkti ir kartu dirbti, kad alkoholio prieinamumas ir besaikis jo vartojimas būtų mažinamas visomis įmanomomis priemonėmis: tiek administracinėmis, tiek prevencinėmis.

Share Button

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]

rugsėjo 5, 2019

Liepos 16–25 dienomis vyko apžiūra-konkursas „Gražiai tvarkoma aplinka Radviliškio rajone 2019“. Komisija aplankė apie 50 objektų (sodybų, daugiabučių gyvenamųjų namų, […]

rugsėjo 5, 2019

Rugsėjo 1 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ organizavo renginį „Mums jau – 15!“, skirtą VVG 15 metų veiklai paminėti, […]

rugsėjo 3, 2019

Mokyklinis varpelis jau pakvietė vaikus, mokytojus ir tėvus į Mokslo ir žinių šventę.  Naujus mokslo metus pradeda 21 Radviliškio rajono […]

rugpjūčio 31, 2019

Baigiantis mokinių vasaros atostogoms, Radviliškio futbolo sporto klubas „Radviliškis“, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas ir Radviliškio […]