balandžio 8, 2019
Donata Kazlauskienė
Gėrio pėdomis per penkerius Telšių moterų LIONS klubo metus

Šį pavasarį Telšių moterų LIONS klubui sukako penkeri. 2014-aisiais, kovo 29-ąją, naujai besikuriančią moteris vienijančią organizaciją inauguravo krikštatėviai Telšių LIONS klubas ir tada prezidentavęs bei daug jėgų organizacijos atsiradimui atidavęs Valdas Zykas. Raktinės grupės narės atsimena, kad pradžia buvo sunki tiek dėl keliamų tarptautinių reikalavimų ruošiant dokumentaciją, tiek dėl būtino 24 narių skaičiaus įtraukimo į labdaringas LIONS iniciatyvas.

Ypatingi metai

Praėjusį penktadienį VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centre (RPMC) surengta graži sukakties paminėjimo šventė ir prasmingas padėkos vakaras labdaringais tikslais. Moterų pasveikinti atvyko per 180 svečių: Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 atstovai, Telšių bei kitų miestų LIONS klubų nariai, telšiškiai ir klubo narių šeimos. Renginyje taip pat dalyvavo klubą inauguravusi 2013-2014 m. gubernatorė Kristina Vančienė (Jurbarko LIONS klubas) ir steigtis ypač daug padėjusi Palangos moterų LIONS klubo narė Adelė Karteškina.

Padėkos vakaro vedėja Agnė Jakavičiutė pristatė klubą vienijančias 19 moterų: 2018-2019 m. prezidentę Imantę Dirgėlienę, viceprezidentę Stefaniją Genienę, sekretorę Brigitą Petkevičienę, iždininkę Agnę Stonkienę, „tvisterį“ (tvarkdarę) Jūratę Beržinienę, past (buvusią) prezidentę Loretą Barysienę, nares Ingridą Bušeckienę, Astą Jankauskienę, Donatą Kazlauskienę, Rimą Kolesinskienę, Moniką Domarkienę, Birutę Mikalauskienę, Živilę Mimgaudienę, Jolitą Norkienę, Loretą Petrikienę, Romualdą Remezienę, Jolantą Rupeikienę, Violetą Šilinskienę, Evę Stonkevičienę.

„Jūsų dalyvavimas šiame labdaringame padėkos vakare kiekvienai iš mūsų yra ypatingai svarbus. Toks gausus būrys svečių mus skatina nesustoti drąsiai žengti „lionizmo“ principais paremtu keliu ir dar ryžtingiau kartu tarnauti visuomenei“, – sveikinimo kalboje sakė prezidentė I. Dirgėlienė ir pridurdama nuoširdžiai padėkojo prie klubo atsiradimo daug prisidėjusiems V. Zykui bei A. Karteškinai.

Klubui praėjusieji metai buvo margi: atradimais, veiklomis, rūpesčiais, pasiekimais ir skaudžiais praradimais… Tyloje prisiminta Amžinybėn išėjusi klubo sesė Edita Perminienė.

„Begalė pagalbos prašymų sergantiesiems, įvairiausios sudėtingos skurstančių ar netekusių tėvų šeimų situacijos, negalios kankinamų vaikučių problemos ir daug kitų širdį veriančių gyvenimo aplinkybių, kurios organizacija kažkam tapo vienintele išeities viltimi“, – klubo veiklos aktualijomis dalinosi I. Dirgėlienė. Per visus penkerius veiklos metus surinkta paramai apie 18 tūkst. eurų.

Ypatinga dovana – paveikslas

Bene vienu svarbiausių šventės akcentų tapo labdaringa loterija, kurios metu svečiai, įsigiję loterijos bilietus, galėjo laimėti pripažintos menininkės Ž. Mimgaudienės specialiai klubo gimtadieniui kurtą ir padovanotą tapybos darbą „Mergaitė su degtukais“. Vakaro metu už jį aukai surinkta beveik 1500 eurų. Kūrinys burtų keliu atiteko telšiškių šeimai Rimantei ir Gvidui Tumasoniams. Paveikslo autorei už širdies dosnumą, gebėjimą kurti ir skleisti aplink save grožį bei panaudoti savo talentus LIONS tarnystei įteikta garbinga Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 2018-2019 m. gubernatoriaus Gintauto Piragiaus padėka, kurią perdavė I vicegubernatorius Almantas Pėstininkas.

Klubo nares pasveikino II vicegubernatorė Daiva Grikšienė, 2016-2017 m. gubernatorė Daiva Šorienė, pranešimą apie „lionizmą“ ir tarptautinės organizacijos vaidmenį pasaulio kontekste skaitė valdybos narys (PDG) Kazimieras Rimeikis. Ilgų prasmingos veiklos metų linkėjo šventėje dalyvavę 13 Lietuvos LIONS klubų atstovų, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų klebonas, prelatas dr. Juozas Šiurys, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas, Telšių senelių globos namų direktorė Genovaitė Šliogerienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ atstovė Nijolė Tamulionienė, bendruomenės „Artumos šviesa“ pirmininkė Adelė Raudienė ir kt.

Reikšmingi apdovanojimai

Telšių moterų LIONS klubas Lietuvoje vienas žinomiausių ir matomiausių. Nuoširdus moterų darbas ir aktyvi veikla pastebima ir Amerikoje – šalyje, kurioje yra LIONS klubų ištakos. Už nuoseklų ir atsakingą darbą bei nuoširdžią tarnystę apdovanotos ir pagerbtos keturios klubo moterys: sidabro ženkleliai įteikti pastarųjų metų klubo prezidentėms V. Šilinskienei, L. Barysienei ir I. Dirgėlienei, o aukso ženkleliu pasipuošė klubo narė D. Kazlauskienė.

Atsidėkojant už betarpišką bendradarbiavimą, klubas įteikė padėkas prelatui dr. J. Šiuriui ir kunigui Vaidui Buivydui už nepakeičiamą bendrystę nuoširdžioje maldoje ir nuolatinę iniciatyvų globą. Padėkota UAB „Arsūna“ vadovui Arūnui Savulioniui už tai, kad šiltuose namuose užaugtų šiltos širdys. Šios įmonės dėka vėjo perpučiamuose namuose buvo įstatyti plastikiniai langai skurdžiai gyvenančiai daugiavaikei šeimai, netekusiai mamos. Padėkota Laurai Matiekienei už suteiktą galimybę patirti judėjimo džiaugsmą našlaičiui berniukui su stipria negalia. Moteris pasirūpino, kad savarankiškai judėti negalintis mažylis turėtų specialią vaikštynę. Už muzikos kalba pabudintas širdis padėka įteikta Telšių muzikos mokyklos mokytojai, akordeono ir fortepijono virtuozei Ramintai Šukytei. Už žodžio prasmės stiprybę sujungiant žmones gerumo tikslui padėkota A. Jakavičiutei. Už plačiai atvertas duris geriems darbams ir suteiktas patalpas organizuojant labdaringą padėkos vakarą ačiū ištarta VšĮ Telšių RPMC direktorei Nijolei Jastrumskienei. Už nuolatinę klubo veiklos globą ir motyvavimą įteikta padėka LIONS atstovui K. Rimeikiui.

Labdaringą padėkos vakarą papuošė Gintaro Vaitkaičio sugiedotas LIONS klubų himnas, R. Šukytės atliekami kūriniai akordeonu, Telšių kultūros centro šokių kolektyvo „Vėlunga“ šokėjų Julijos Mažonaitės bei Justino Adomkaus (vad. Daina Butkienė) jausmingi sukiniai ant parketo bei grupės „Tequila“ koncertas. Šventės svečius pradžiugino vakaro pabaigoje įneštas įspūdingas tortas su į praeitį ir ateitį žvelgiančiomis liūtų galvomis – tarptautinės organizacijos logotipu.

Klubas reiškia begalinį dėkingumą ne tik dalyvavusiems padėkos vakare, bet ir visiems, atvira širdimi palaikantiems maldoje, tarnaujantiems veiklose ir besidalinantiems aukoje už tuos, kuriems likimas suduoda sunkiausius smūgius.

Telšių moterų LIONS klubas už pagalbą organizuojant renginį nuoširdžiai dėkoja savo partneriams, rėmėjams ir draugams: Telšių RPMC, Telšių rajono savivaldybės kultūros centrui, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatrui, menininkei Živilei Bikinaitei-Mimgaudienei, Telšių menų inkubatoriui, grafikos dizaino studijai „Šventinė idėja“, pokylių salei „Vila Vallery“, sodybai „Kaimo rojus“, renginių organizavimo įmonėms „Elite party“, „Jūsų šventei „Nuo…Iki“, gėlių salonams „Skinta“, „Nasturtė“, A. Mikalausko įmonei „Gelžė“, UAB „Egela“, G. Jankausko firmai, pramoginio laivo Telšiuose „Black pearl“ šeimininkams Mindaugui ir Kristinai Dobilams, akordeonistei R. Šukytei, sportinių šokių kolektyvo „Vėlungos“ šokėjams J. Mažonaitei ir J. Adomkui bei jų vadovei D. Butkienei, informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Telšių žinios“ ir „Kalvotoji Žemaitija“ ir internetinei televizijai „Meška TV“, Telšių moterų LIONS klubo šeimoms ir visiems, kurie prisideda aukomis, darbais ir maldomis.

 

Share Button


liepos 29, 2020

Telšiuose liepos mėnesį jau penktąjį kartą surengtas gyvos muzikos koncertų ciklas „Vandens muzika“. Muzikiniame pasaulyje yra tiek visokiausių stilių, krypčių […]

liepos 28, 2020

Nuskambėjo, nuaidėjo dešimtosios žemaičių tradicinio etnomuzikavimo kūrybinės dirbtuvės ,,Kumykštielis-2020“, sukvietusios nemažą būrį jaunųjų tradicinės kultūros puoselėtojų ir padovanodamos gausybę nuostabių […]

liepos 16, 2020

Liepos 1 d. Plungės kultūros centre lankėsi LR Kultūros ministro sudaryta kultūros centrų veiklos vertinimo komisija vadovaujama Kultūros ministerijos Edukacijos […]

liepos 15, 2020

Respublikinės Šiaulių ligoninės Konservatyviosios medicinos klinikos kiemelyje antradienį apdovanoti Šiaulių ir Telšių regionų medikai, prisidėję prie sėkmingo COVID-19 pandemijos suvaldymo. […]

liepos 14, 2020

Prieš 760 metų, 1260-ųjų liepos 13 dieną kuršių žemėje, prie Durbės ežero, žemaičiai ir iš Ordino kariuomenės persimetę kuršiai ir […]

liepos 1, 2020

Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovai atsižvelgė į UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybos siūlymą ir įpareigojo šios bendrovės direktorių organizuoti nemokamą […]

birželio 22, 2020

Birželio 12 dieną medžiotojų klubo „Šateikiai“ nariai Mišėnų kaime (Šateikių sen., Plungės r. sav.) sumedžiojo šerną, kuriam nustatytas afrikinis kiaulių […]

birželio 15, 2020

Plungės kultūros centras birželio 8-14 dienomis organizavo renginius, skirtus Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Kiekvieną dieną plungiškiai ir miesto svečiai […]

birželio 15, 2020

Šventinis šeštadienis Telšiuose prasidėjo liaupsėmis, gražiais ir pagarbiais žodžiais įvairias erdves gausiai puošiančiam ir nuostabiai žydinčiam miesto simboliui – bijūno […]

birželio 11, 2020

Šiemet Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų skirta kunigaikščio M. Oginskio rūmų parko vertingųjų teritorijų sutvarkymo darbams. Per […]

birželio 10, 2020

Pavasarį pasaulis buvo sustojęs dėl kovos su grėsmingu virusu ir visi grįžome į savo šeimas, į skirtingus namus, kupinus įvairiausių […]

birželio 8, 2020

Plungės rajone esanti Žlibinų bendruomenė baigė vykdyti 2018 metų rudenį pradėtą vykdyti projektą „Žlibinų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ pagal VPS priemonę […]

birželio 2, 2020

Telšių kultūros centro puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ surengta virtuali 2020 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Telšių regioninio […]

gegužės 25, 2020

Praėjusį šeštadienį Telšiuose suorganizuota „Gatvės muzikos diena“ kitaip – net aštuoniuose Telšių miesto daugiabučių namų kiemuose trumpus koncertus surengė Telšių […]

gegužės 21, 2020

Telšių kultūros centro puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ eksponuojama virtuali 2020 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Telšių regioninio […]

gegužės 18, 2020

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba 2019 Metų muziejininko vardą suteikė ir premiją skyrė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojai dr. Jolantai […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 7, 2020

Pasiruošimas ilgai planuotiems projektams mūsų savivaldybėje nesustojo ir pasaulinės pandemijos, kurią sukėlė koronavirusas, metu. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]