lapkričio 27, 2017
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
In memoriam Vytautui Juozapaičiui

Radviliškio krašto pedagoginė bendruomenė neteko talentingo, atsidavusio savo darbui ir pašaukimui pedagogo, ilgamečio Gražinos pagrindinės mokyklos (buvusios V vidurinės, vėliau – Gražinos vidurinės) direktoriaus pavaduotojo ugdymui, matematikos mokytojo Vytauto Juozapaičio.

Velionis Vytautas Juozapaitis gimė 1930-11-06 Radviliškyje. 1937 metais pradėjo lankyti Vinco Kudirkos pradinę mokyklą, bet 1941 metų trėmimai Juozapaičių šeimą nubloškė į Sibirą, Altajaus kraštą. Ten, toli nuo gimtinės, prabėgo vaikystė ir jaunystė. 1950 metais baigęs Altaisko vidurinę mokyklą, 1950–1952 metais studijavo Bijsko (Altajaus kraštas) mokytojų institute, vėliau – pedagoginiame institute matematiką. 1957 metais, baigęs studijas, penkerius metus dirbo Kujagano (Altajaus kraštas) vidurinėje mokykloje mokytoju ir mokymo dalies vedėju.

Nuo 1957 metų Vytautas Juozapaitis su šeima grįžo į Radviliškį ir ilgus dešimtmečius dirbo Radviliškio mokyklose. Nuo 1977 metų dvidešimt trejus metus – V vidurinės, vėliau – Gražinos vidurinės mokyklos (dabar Gražinos pagrindinė) direktoriaus pavaduotoju bei matematikos mokytoju.

Kartu su žmona Larisa, taip pat mokytoja, užaugino du puikius sūnus: Viktorą ir Vytautą. 2002 metais V. Juozapaitis atsisveikino su mokykla, bet niekada nenutolo nuo jos gyvenimo sakydamas: „…Gaila, kad atgimusioje Lietuvoje teko dirbti gana mažai. (…) Visada gimtieji namai brangiausi, matyt, tą patį galima pasakyti apie savąją mokyklą ir jos kolektyvą (buvusį ir esamą)“.

Vytauto Juozapaičio mirtis – tai skaudi netektis artimiesiems ir visai Radviliškio krašto pedagogų bendruomenei.

Atsisveikinimas su velioniu – nuo gruodžio 1 d. (penktadienio) 15.00 val. iki gruodžio 2 d. 13 val. Radviliškio gedulo namuose „Atjauta“.

Šv. Mišios už velionį – gruodžio 2 d. 9.30 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Ginimo bažnyčioje.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Rudens gerybės Ruduo – derliaus metas, o ką daryti, kai to derliaus per daug? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gauna […]

rugsėjo 18, 2019

Važiuodama į Baisogalą žinojau, kad ten išlikę dvaro pastatai, kad juose įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas ir kad […]

rugsėjo 17, 2019

2019 m. rugsėjo 14 d. Radviliškio sporto bazėje sportavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų. Čia vyko XII Lietuvos […]

rugsėjo 17, 2019

Radviliškio rajone suorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo akademijos viceprezidentas akademikas […]

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]