rugsėjo 10, 2018
Virginija Vingrienė
Ir kaimuose verta statyti taromatus vienkartinėms gėrimų pakuotėms surinkti

Nuo 2016 m. vasario 1 d. įvesta užstato už gėrimų pakuotes sistema. Užstato pakuočių atliekų priėmimas ir užstato grąžinimas susietas su šių pakuočių pardavimo vietomis. Miestuose tai atlieka pakuočių pardavėjai, prekiaujantys parduotuvėse, kurių prekybos plotas 300 kv. m ir daugiau. Kaimo vietovėse atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą atliekamas visose be išimties pardavimo vietose.

Neveiksminga pataisa

2017 m. spalio 12 d. priimtos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, įsigaliosiančios nuo 2019 m. gegužės 1 d., įpareigoja miestelių ir kaimo parduotuves, kurių plotas daugiau kaip 60 kv. m,  taip pat dalyvauti pakuotės užstato sistemoje.  Įstatymas numato, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pakuočių pardavėjus aprūpina užstato pakuočių atliekoms priimti skirtomis priemonėmis. Jos turi būti parinktos atsižvelgiant į parduotuvės prekybos plotą ir surenkamų pakuočių atliekų kiekį. Neaprūpinant  priemonėmis, pardavėjams turi būti kompensuojamos jų patirtas išlaidas jas įsigyjant. Šie ekonominiai veiksniai lėmė, kad miestų parduotuvėse naudojamos automatizuoto pakuočių atliekų priėmimo priemonės – vadinamieji taromatai, o daugumoje miestelių ir kaimo parduotuvių tai atliekama rankiniu būdu. Taigi,  pastarieji pardavėjai atsiduria diskriminacinėse sąlygose. Jiems nustatytas mažesnis ir išlaidų nepadengiantis sąnaudų kompensavimo tarifas. Kai tuo tarpu pakuotes surenkantiems taromatais, prekybos vietoms faktiškai garantuojamas pelnas.

Sudėtingas ir net neįmanomas rankinio priėmimo proceso higieninių sąlygų užtikrinimas. Negana to, reikalingas santykinai didelis pakuočių tvarkymui skiriamas plotas, dėl ko aiškiai sumažėja  prekybos ploto panaudojimo efektyvumas.

Priimant rankiniu būdu, jei pardavėjas nustato, jog grąžinama pakuotė dalyvauja užstato sistemoje ir yra tinkama, vartotojui grąžinamas užstatas, tačiau tai nereiškia, kad konkreti pakuotė užstato sistemos administratoriaus bus apskaityta kaip tinkama, o pardavėjui bus sugražinta toji sumokėta suma. Pakuotės „tinkamumas“ nustatomas tik užstato sistemos administratoriaus skaičiavimo centre.

Nuo kitų metų gegužės įsigaliosianti įstatymo pataisa dėl minimalaus ploto (60 m2) kaimo parduotuvėms privalomai priimti grąžinamas pakuotes aukščiau išvardintų sąlygų faktiškai nepašalina ir nuo prievolės išlaisvina tik nežymią kaimo prekybininkų dalį.

Pirmiausia – patogumas vartotojui

Užstato už pakuočių atliekas sistema pirmiausia turi būti patogi vartotojams. Patogiomis grąžinti užstato pakuotes vietomis yra ne vien jų pardavimo vietos. Pakuočių surinkimas ne vien jų pardavimo vietose kaimo vietovėse ir miesteliuose leistų efektyviai ir centralizuotai spręsti užstato grąžinimo problemas, kylančias dėl ribotų parduotuvių plotų ir nepakankamai kompensuojamų rankinio surinkimo sąnaudų. Ypač svarbu ieškoti išeičių, einant užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių plėtros keliu.

Šiuo metu komitetai svarsto įstatymo pakeitimo, siūlančio į užstato sistemą įtraukti vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų tarą (pataisai pritarta po pateikimo dar 2017 balandžio mėnesį), paskatintų dar didesnį pakuočių surenkamumo efektyvumą perdirbimui teikiant švarią ir kokybišką žaliavą. 

Antra – užstato už pakuotes sistema yra puiki priemonė kelti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, tinkamus atliekų rūšiavimo įgūdžius, tad surinkimo priemonių prieinamumas vartotojams turi būti kuo platesnis.

Siūlomi pakeitimai

Esu parengusi ir užregistravusi Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą,  kuriuo siūlau panaikinti pareigą (paliekant teisę) kaimo vietovių pardavėjams priimti rankiniu būdu grąžinamas daugkartines ir vienkartines pakuotes, o daugkartinės ir vienkartinės pakuotės užstato sistemų administratoriams nustatyti pareigą užtikrinti, kad kiekvienos kaimo vietovės seniūnijos teritorijoje veiktų bent vienas automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) daugkartinių ir vienkartinių pakuočių priėmimo bei užstato grąžinimo įrenginys.

Šiuo įstatymo pakeitimu būtų pašalintos kaimo vietovių pardavėjų atžvilgiu taikomos diskriminacinės užstato pakuočių priėmimo sąlygos.

Taip pat siūlau įtvirtinti nuostatą, jog užstato pakuočių ar pakuočių atliekų grąžinimas būtų siejamas ne vien tik su užstato sistemoje dalyvaujančių pakuočių pardavimo vietomis. Tai gali būti ir viešųjų renginių vietos, mokymo, gydymo, viešojo administravimo ir kitos institucijos. Susitarimais su šių vietų valdytojais užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius taip pat, kaip ir su prekybos vietų valdytojais (įstatyme nurodytais pakuočių pardavėjais) galėtų pagrįsti galimybes atlikti įstatyme jam nurodytas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos teritorijoje. Pakuočių užstato sistema pirmiausia turi būti patogi vartotojams, tad surinkimo priemonių prieinamumas jiems turi būti kuo platesnis.

Siūlau įpareigoti Aplinkos ministeriją iki įstatymo papildymo įsigaliojimo dienos parengti Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių tarpusavio veikimo ir atsiskaitymo pagal viešosios sutarties taisykles tvarkos aprašą bei koreguoti kitus galiojančius įgyvendinamuosius teisės aktus.

Užs. Nr. VV-47

Share Button


balandžio 6, 2020

„Visi sutinkame su nuomone, kad po pandemijos sukeltos krizės pokyčių bus tiek versle, tiek ekonomikoje, tiek ir aplinkosaugoje. Šiuo sudėtingu […]

kovo 23, 2020

„Pasaulis Žemės dieną  pasitiko karantine, užsidaręs, sulėtėjęs, sustojęs. Deja, kaip bebūtų gaila, bet ne savo noru. Sustoti jį privertė pati […]

kovo 3, 2020

Vasario pabaigoje Seime vyko diskusija apie nuotekų tvarkymą. „Nusprendėme suburti darbo grupę, kuri sukurs vieningą nuotekų tvarkymo sistemą, išjudinsiančią užpelkėjusius […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 4, 2020

Per visą sausio mėnesį pasaulį siaubė potvyniai, žemės drebėjimai, viesulai, išsiveržę ugnikalniai. Nemalonių įvykių netrūko ir Lietuvoje. Dar neatvėsus Alytaus […]

gruodžio 31, 2019

Gal ir simboliška, kad Seimo narės Virginijos Vingrienės iniciatyva Seime surengta konferenciją apie mobingą įvyko beveik šventų Kalėdų išvakarėse – […]

gruodžio 4, 2019

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija tęsia darbą gruodžio 1–3 dienomis Helsinkyje vykstančioje LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC). Šiandien […]

lapkričio 22, 2019

Kaip parodė Alytuje kilęs gaisras, padangų atliekų tvarkymas apkerpėjęs didžiule netvarką, kurioje lyg ežiukas rūke klaidžioja ir teisės aktai, ir […]

lapkričio 19, 2019

Atrodo, visai neseniai masiškai piktindavomės besimėtančiais plastikiniais buteliais miškuose, pakelėse ir kitose viešosiose vietose. Šiandien pamatyti tokio vaizdo beveik nebeturime […]