lapkričio 3, 2017
Lietuvos geologijos tarnybos informacija
Įrengiamas naujas naftos gręžinys Kudirkos telkinyje

Vykdant angliavandenilių paieškos ir žvalgybos darbus buvusios Sovietų sąjungos laikais, atliekant 2D seisminės žvalgybos tyrimus ir gręžimo darbus buvo išskirta Kudirkos struktūra. Prognozuojamos naftos susikaupimo zona Kudirkos telkinyje siejama su silūro rifų zona, o apskaičiuoti naftos telkinio geologiniai parengtiniai išžvalgyti ištekliai gali siekti 1470 tūkst. tonų. Reikia atkreipti dėmesį, kad prognozuojamų lokalių ir naftos susikaupimui perspektyvių struktūrų vietos bei konfigūracijos (kontūrai, dydžiai) yra nepakankami patikimi, nes išskirtos naudojant iki kelių dešimtmečių senumo 2D seisminės žvalgybos tyrumo metodus ir duomenų interpretaciją.

Kudirkos telkinys įeina į Kudirkos–Kybartų licencinį plotą, kuris yra Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybių sankirtoje, ir užima 280 km2. Šis plotas gali būti perspektyvus angliavandenilių išteklių žvalgybai ir gavybai, todėl jame 2012 m. buvo paskelbtas angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas. Konkursą laimėjo UAB „Diseta“. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įgaliota LR vyriausybės, 2015-06-26 sudarė angliavandenilių naudojimo sutartį su UAB „Diseta“ ir išdavė leidimą naudoti angliavandenilių išteklius šiame plote.

UAB „Diseta“ Kudirkos naftos telkinyje 2015–2016 metais atliko 3D seisminės žvalgybos tyrimus Kudirkos naftos telkinio ribų patikslinimui. Tyrimų plote gerai išsiskiria jau anksčiau gręžiniais aptiktas Kudirkos rifas. Minėtas rifo kraigas gerai išsiskiria seisminiuose pjūviuose ir sėkmingai interpretuojamas. Be to, kadangi rifą sudaro aukštesniais seisminiais greičiais pasižyminčios uolienos, jis kuria pseudo-pakilimą žemiau stebimuose seisminiuose horizontuose. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta išgręžti naują žvalgybos gręžinį.

Vieta, kurioje pradėtas gręžti žvalgybos gręžinys Kudirka-1, yra Kudirkos rifo šiaurinėje dalyje tarp anksčiau išgręžtų gręžinių, pietinėje Šakių rajono dalyje, gręžiamas vertikaliai aukščiausioje Kudirkos rifo vietoje, kur tikimasi sutikti geresnius kolektorius. Gręžinio tikslas – tradicinių naftos išteklių parengtinė žvalgyba silūro rifiniuose kompleksuose.

Įdomu pastebėti, kad pirmasis Lietuvoje naftos telkinys, kuriame nafta susikaupusi ordoviko sistemos klintyse, surastas 1960 metais Kybartuose.

Share Button


gruodžio 16, 2019

Lapkričio 22 dieną Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje kun. Jordanas Kazlauskas aukojo šv. Mišias už šio krašto mokytoją, Sūduvos švietėją, […]

gruodžio 11, 2019

Lapkričio 22 dieną Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Griškabūdžio ir Barzdų klebonas kun. Vytautas Mazirskas, Paluobių ir Braziūkų klebonas kun. Andrius […]

gruodžio 4, 2019

Sukako 70 metų nuo mokytojo ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Tauro […]

lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

rugpjūčio 1, 2019

Suskristi į Lietuvą iš įvairių pasaulio šalių ir vykdyti socialinį projektą Vilkaviškio gatvėse ar rengti socialinę akciją Kybartų vaikų globos […]

balandžio 17, 2019

Balandžio 16 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje vyko Istorijos pamoka kitaip, kurioje dalyvavo  buvęs kybartietis,  politinis kalinys, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius ats. vrš. Romas Žemaitis  bei LŠS […]

vasario 20, 2019

Nuo vasario 7 d. Zanavykų muziejuje veikia tautodailininko Zenono Skinkio medinių paveikslų paroda. Zenonas Skinkys kilęs iš Vilkaviškio r. Starkų […]

sausio 28, 2019

Alytaus globos centre įvyko neeilinis susitikimas. Daiva Jermalienė, institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Alytaus regione, taip pat Vilkaviškio rajone, Marijampolės mieste ir […]

sausio 25, 2019

Šiandien įvykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomi sprendimų projektai, susiję su naujos Vilkaviškio autobusų stoties statybomis, siekiant, kad […]

lapkričio 5, 2018

Šiandien, lapkričio 5 d., iškilmingame renginyje pristatytas naujasis Marijampolės profesinio rengimo centro (MPRC) direktorius Gražvydas Juodišius, kuris vadovaus šiai įstaigai […]