birželio 21, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė
Išrinktas Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas ir administracijos direktorius

Birželio 20 d. tarybos nariai rinkosi į neeilinį rajono savivaldybės tarybos posėdį, kurio darbotvarkėje buvo 8 klausimai.

Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūrų balsams pasiskirsčius „už“ – 15, „prieš“ – 9 savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Bernardinas Petras Vainius, savivaldybės administracijos direktoriumi išrinktas Dainius Grincevičius

Išrinkus savivaldybės administracijos direktorių, meras padėkojo laikinai administracijos direktorės pareigas ėjusiai Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Šneideraitienei.

Šio tarybos posėdžio metu sudaryti savivaldybės tarybos Finansų ir rajono plėtros, Ūkio ir verslo bei Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komitetai, numatytas komiteto narių skaičius – 8. Patvirtinta ir vardinė tarybos komitetų sudėtis. Finansų ir rajono plėtros komiteto nariai: Raminta Bastytė, Vaidas Balčiūnas, Irena Haase, Paulius Puskunigis, Aušrelė Pukinskienė, Arūnas Tarnauskas, Tautvydas Šukys, Bernardinas Petras Vainius. Ūkio ir verslo komiteto nariai“ Martinas Eimutis, Romas Pukinskas, Mantas Puskunigis, Violeta Simonavičienė, Valdas Stankūnas, Juozas Puodžiukaitis, Mindaugas Tarnauskas, Laurynas Suodaitis. Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto nariai: Antanas Burkšaitis, Algimantas Damijonaitis, Eglė Dragūnaitytė, Arvydas Šlėderis, Tomas Skaizgirys, Ramūnas Kaunas, Dinara Gudaitienė, Rima Rauktienė. Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Share Button

rugsėjo 18, 2019

Zimbabvė Faktas: Buvęs šalies prezidentas Robertas Mugabe palaidotas su pagarba derama buvusiam valstybės vadovui, bet jo ilgametė prezidentinė kadencija vertinama […]

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]

rugsėjo 3, 2019

Ministerijoje vykusioje diskusijoje labiausiai akcentuoti siūlymai dėl juridinio asmens statuso suteikimo regionų plėtros taryboms ir jų veiklų finansavimo. Tapusios juridiniais […]

rugsėjo 2, 2019

Kai kalba pradeda suktis apie pasaulio negandas, dažnai sakoma, ach, kad tik nebūtų karo. Karas, ypač branduolinis, suvokiamas kaip galimas […]

rugpjūčio 28, 2019

G-7 Faktas: Rusija nebuvo pakviesta į ekonomiškai stipriausių valstybių vadovų susitikimą. Neformaliai dalyvavo Irano užsienio reikalų ministras. Diagnozė Pagal apibrėžimą […]

rugpjūčio 21, 2019

Politinės santalkos pamatai 2008 m. jungiantis Lietuvos konservatoriams ir krikščionims demokratams, buvo paskelbta, kad nauja politinė santalka kuriama, siekiant telkti […]

rugpjūčio 21, 2019

Pietų Afrika Faktas: Investuotojai ir verslininkai masiškai pardavinėja Pietų Afrikos vertybinius popierius. Diagnozė: Dar prieš ketvirtį amžiaus Pietų Afrika galutinai […]