vasario 24, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus specialistė
Įvyko Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 24 d. įvykusiame Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų.

Patvirtintas rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas (25 535,30543 tūkst. Eur pajamų, 26 049,70243 tūkst. Eur išlaidų, 514,397 tūkst. Eur deficitas).

Patvirtintos Gelgaudiškio dvaro sodybos dalies nuomos viešojo konkurso sąlygos, nes dvarą planuojama perduoti privačiam operatoriui 50 metų valdyti nuomos pagrindais.

Patvirtintos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programos, kurių pagrindu sudarytas rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas.

Nurašytas rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Sudargo, Šakių seniūnijose ir Centralizuotos buhalterijos skyriuje apskaitomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Nurašytas turtas bus išardytas ir likviduotas.

Perduotas Lekėčių seniūnijai automobilis Citroen Jumper, Sudargo seniūnijai autobusas Ford Transit – Tourneo. Perimtas stacionarus kompiuteris, kuris šiuo metu priklauso Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekai.

Atleista UAB „Dojus agro“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2017 metus, nes rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą atleisti verslo subjektus, investuojančius į nekilnojamojo turto statybą ir (ar) rekonstrukciją ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur per dvejus metus, nuo nekilnojamojo turto mokesčio naujai sukurtai nekilnojamojo turto vertei 3 metus nuo investicijų projekto užbaigimo datos, t.y. turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre datos.

Patvirtinta Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių vykdymo ataskaita bei 2017 m. priemonių vykdymo sąmata. Patvirtinti rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašai.

Sudaryta rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaitų (gyventojams) projektui parengti darbo grupė iš narių: Edgaras Pilypaitis – rajono savivaldybės mero pavaduotojas (darbo grupės pirmininkas), Vaidas Balčiūnas – rajono savivaldybės tarybos Regioninės plėtros komiteto pirmininkas, Romas Pukinskas – rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Aušrelė Pukinskienė – rajono savivaldybės tarybos Finansų komiteto pirmininkė, Rima Rauktienė – rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Valdas Stankūnas – rajono savivaldybės tarybos Ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas, Arvydas Šlėderis – rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas, Mindaugas Tarnauskas – rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.

Papildytas Rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, pakeistas Rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas, kuriame numatoma, kad 2017 metais uždaromas Barzdų pradinio ugdymo skyrius, į Kriūkų mokyklos pastatą perkeliamas ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“ ir steigiama nauja ikimokyklinio ugdymo grupė skyriuje „Pušelė“. Keičiamas Šakių rajono vaikų lopšelio – darželio „Klevelis“ pavadinimas į Šakių lopšelis – darželis „Klevelis“.

Pakeistas rajono savivaldybės tarybos sprendimas, pagal kurį savivaldybės tarybos narys laikinai einantis mero pareigas Juozas Puodžiukaitis galės balandžio 26 d. dalyvauti Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime.

Share Button


gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Koronaviruso pandemijos metu žemės ūkio sektoriaus stabilumas ir maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet […]

gegužės 13, 2020

Čekija Faktas: Prahoje demontuotas paminklas SSSR maršalui Ivanui Konevui. Aikštė prieš Rusijos ambasadą pavadinta Boriso Nemcovo vardu. Rusija kaltina Čekijos […]

gegužės 11, 2020

Visi pasidarėme tokie protingi, kad jau nieko nebežinome. Žinome, kad Antrasis Pasaulinis karas buvo, kad buvo ganėtinai siaubingas, tačiau ar […]

gegužės 7, 2020

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išrinkta Vilniaus universiteto  Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos pirmininke. Naujoje TSPMI Globėjų taryboje – […]