rugpjūčio 28, 2020
Kaip viruso fone vyks pamokos Vilniuje

Artėjant rugsėjui, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia naujoves, kurios laukia į mokyklas sugrįžtančių mokinių ir jų mokytojų: kaip saugosime vieni kitus, kas rekomenduojama mokytojams, mokiniams, jų tėvams ir ko svarbu paisyti, kad netektų sugrįžti prie nuotolinio mokymo.

Virusui intensyviau plintant, Vilniaus savivaldybė atnaujino veiksmų planą, kaip bus siekiama užkirsti kelią jo plitimui ugdymo įstaigose, ir paruošė rekomendacijų bei įpareigojimų – kaip vyks ugdymas, kaip stebėti bendruomenės sveikatos būklę, kaip organizuoti veiklas, maitinimą atskiriant srautus ir kt.
 
Kaip atrodys saugi Rugsėjo 1-osios šventė?

Įprastai mokslo metai prasidėdavo nuo masinės šventės būtent rugsėjo 1-ąją, tačiau atsižvelgus į esamą riziką, primygtinai raginama minimizuoti susibūrimus ir šventes organizuoti atskirais srautais skirtingomis dienomis (rugpjūčio 31 – rugsėjo 1-2 d.). Tinkamiausia vieta šventei – lauke, užtikrinant, kad būtų laikomasi saugaus atstumo. Logiškiausia būtų daugiau dėmesio skirti tiems, kurie dar tik pradeda naują etapą: pirmokams, penktokams, devintokams. Kitos klasės galėtų savo pirmąsias šventines pamokas organizuotis savo kabinetuose arba lauke, atskirose nuo kitų srautų zonose. Pirmasis susitikimas turėtų būti skirtas aptarimui ir tarpusavio susitarimams, kaip vyks gyvenimas mokykloje artimiausiu metu.

Ar reikia dėvėti kaukes mokyklose?

Mokiniams
Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokų metu – esant šiandieninei epidemiologinei situacijai – nėra nustatytas. Tačiau jai pasikeitus, bet kuriuo metu būtų įvesti nauji reikalavimai, atsižvelgus į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo naujausius sprendimus. Nėra reikalavimų mokiniams ir dėl atstumų laikymosi būtent pamokos metu, tačiau laikytis saugių atstumų rekomenduojama visose bendrose mokyklos uždarose patalpose.

Tėvams
Kiek kitokie įpareigojimai dėl kaukių bus taikomi atėjusiems tėvams. Mokinukus į mokyklas atlydintys tėveliai, ar atėję į klasės susirinkimą tėvai ir globėjai, būdami bendrose uždarose patalpose (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.) turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kai nėra išlaikomas 2 metrų atstumas nuo kitų žmonių. Išimtis taikoma tik neįgaliesiems, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali. Įėjus į mokyklos patalpas būtina laikytis elementarių higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas, kosėti ar čiaudėti tik į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę, laikytis saugaus atstumo.  Į patalpas tėvams rekomenduojama įeiti tik išskirtiniais atvejais. Mokyklos turės pasirengti tėvų lankymosi mokykloje taisykles.
 
Mokytojams
Mokytojai kaukes turės dėvėti ir pamokose tais atvejais, kai neišlaiko 2 metrų atstumo iki mokinių.
 
Kaip ir kur vyks pamokos ir užsiėmimai?

Didžiausias pokytis laukia vyresnio amžiaus mokinių, nes bus stengiamasi veiklas organizuoti kiek įmanoma toje pačioje patalpoje, kaip pradinukams, kai skirtingi mokytojai atvyksta į klases pas mokinius, o ne mokiniai vaikšto pas juos. Taip bus maksimaliai apriboti kontaktai tiek pamokų metu, tiek po jų. Specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, nes būtina laboratorinė įranga.
Labai skatinama išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.

Mokyklose  bus daug dėmesio skiriama mokinių srautų judėjimo valdymui, todėl gali būti koreguojamas pamokų ir pertraukų laikas, kad skirtingi srautai nesimaišytų naudodamiesi bendromis patalpomis. Kai kuriose mokyklose gali būti ugdoma pamainomis, kai kitaip neįmanoma užtikrinti saugaus proceso.

Kur yra galimybė, bus naudojami keli įėjimai, keli skirtingi išėjimai.
 
Ar saugi aplinka, kurioje mokysis vaikai?

Ten, kur vyks pamokos patalpose, jos bus išvėdinamos prieš jiems atvykstant ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai: durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt. bus valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Bus pasirūpinta, kad būtų tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai, informaciniai plakatai skelbs rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos ir kt.

 
Moksleiviai bus raginami vengti dalintis tomis pačiomis mokymo priemonėmis. Gretutinėse patalpose bus mokomi bendraamžiai, kad skirtingo amžiaus vaikų kontaktų būtų kuo mažiau.
 
Kaip bus organizuojamas maitinimas?

Valgyklose vienu metu valgančių vaikų turės būti kuo mažiau, todėl vienos mokyklos maksimaliai išnaudos klases, kitos susidarys grafikus atskiroms grupėms maitinti valgyklose: klasėse maistas galės būti patiekiamas vienkartiniuose induose, klasėse vaikai galės valgyti ir savo atsineštą maistą iš namų,  o valgykloje reikės atskirti erdves skirtingų klasių, grupių srautų mokiniams maitinti. Valgyklose turės būti sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais. Švediško stalo principas, kai maistą įsideda patys mokiniai, negalės būti organizuojamas.
 
Kaip bus stebima sveikatos būklė?

Kasdien bus stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčiųjų sveikatos būklė. Mokyklose bus sudarytos sąlygos visiems jiems ir taip pat tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje, matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į švietimo įstaigą.

Bus draudžiama atvykti karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau), sloguojantiems, kosintiems, turintiems kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

 
Jei kažkas sukarščiuos besimokydamas ar bedirbdamas mokykloje, turės būti nedelsiant izoliuojamas, apie tai bus informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.  Ūmiai susirgęs darbuotojas turės nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 1808 ar susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Ar reikia turėti vaiko sveikatos pažymą?

Tėvams svarbu žinoti, kad šiuo laikotarpiu padaryta išimtis – nebūtina prieš naujuosius mokslo metus vykti į sveikatos įstaigas vaikų sveikatos pažymų, nes pernykščių galiojimas pratęstas iki pat Naujųjų metų. Sveikatos pažymų prireiks tik keičiantiems mokyklas ar darželius.

Kada būtina likti namuose?

Į mokyklas ar darželius draudžiama eiti tiems, kuriems yra privaloma izoliacija.
Neiti į mokyklą ir likti namuose turėtų vaikai, kurie serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis sąraše Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas (Cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių, inkstų lėtinės ligos, įgimtas imunodeficitas ir kt.). Taip pat vaikai bei darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Kaip bus elgiamasi, jei vis tik įstaigoje imtų plisti virusas?

Planuojama, kad jei imtų augti sergančių mokinių ar mokyklos darbuotojų skaičius, bus reaguojama ir veikiama lokaliai židiniuose, neuždarant visų miesto ugdymo įstaigų. Su padariniais kovojama izoliuojant atskirų klasių ar įstaigų žmones.
 
Švietimo įstaigos darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti švietimo įstaigą  apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų nustatytą COVID-19 ligą. Gavusi šią informaciją, ugdymo įstaiga apie tai nedelsiant informuos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Bus bendradarbiaujama, nustatant sąlytį turėjusius asmenis, kurie turės 14 dienų izoliuotis, taip pat bus priimami sprendimai dėl klasių, grupių nuotolinio mokymosi. Atsižvelgus į sveikatos būklę, moksleiviai, kuriems taikoma izoliacija,  ugdymo procese galės toliau dalyvauti nuotoliniu būdu.

Share Button


spalio 27, 2020

Trakų viešojoje bibliotekoje spalio 21 d. vyko susitikimas su politologais Linu Kojala ir Vladimiru Laučiumi. L. Kojala – Rytų Europos […]

spalio 27, 2020

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir nuo spalio 28 d. sostinėje pradedantį galioti lokalų karantiną, Vilnius primena būtinąsias saugumo priemones viešajame transporte, stotelėse. […]

spalio 27, 2020

Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė ilgai lauktą Sapiegų parko ir jo prieigų tvarkybos idėjos atvirą tarptautinį architektūrinį projekto konkursą. Konkurso […]

spalio 27, 2020

Šiais metais jau tradicine tapusi akcija „Senjorų dienos internete“ vyko spalio 19–23 d. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuojama akcija siekė sudominti […]

spalio 27, 2020

Šeštadienį, spalio 24 dieną, Čižiūnų bibliotekoje buvo daug šurmulio. Laikydamiesi SAM rekomendacijų, susirinkome paminėti italų rašytojo Giannni Rodari (Džonio Rodari) […]

spalio 27, 2020

Vaikystėje kone kiekvienas esame skaitę rašytojo Džanio Rodario įžymią knygą „Čipolino nuotykiai“ ir gailėjomės kūmo Moliūgo. Seneliukas daug dirbo, mažai […]

spalio 26, 2020

Laikantis prieš savaitę Vilniaus miesto savivaldybės ir maitinimo įstaigų asociacijų suderėto susitarimo, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio jungtinė savivaldybės Viešosios tvarkos […]

spalio 24, 2020

Vladas Žilius – iškilus lietuvių menininkas, kilęs iš Žemaitijos ir iki pat savo mirties kūręs Niujorke, buvo priverstas palikti tėvynę […]

spalio 24, 2020

Nuo kitos savaitės, spalio 26 d. vietiniai karantinai yra paskelbti šiose savivaldybėse: Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos […]

spalio 23, 2020

Sparčiai gražėjančioje Trakų Vokės dvaro sodyboje šiandien pažymėta kertinių dvaro fasadų ir interjero atnaujinimo darbų pradžia – ta proga su […]

spalio 23, 2020

„Regionų magnetai“ iškilmingas renginys – VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014-2020 apdovanojimai. Renginio metu apdovanoti geriausi infrastruktūros projektai šalies regionuose. Spalio […]

spalio 22, 2020

Kuo pasižymėti knygoje skaitomą puslapį, jeigu neturi tokios bičiulės kokią turėjo vienuolis Colomanas? Zarasų rajono viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje […]

spalio 22, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

spalio 21, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

spalio 21, 2020

Aklieji mokomi vaikščioti, naudojantis baltomis lazdelėmis, todėl jiems skirta diena pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė baltosios lazdelės diena Lietuvoje pradėta minėti […]

spalio 21, 2020

Nors jūra nuo Lietuvos sostinės yra nutolusi per daugiau nei 300 km, tačiau būtent Vilniuje – Gedimino prospekte 13 „Gobis/Lauko […]

spalio 21, 2020

Vykdant fotografijos meno projektą „Blykstė 2020“, š. m. spalio 16 d. jau trečią kartą į Paluknio biblioteką susirinko jaunimas dalyvauti […]

spalio 21, 2020

Prisijungdama prie Seimo paskelbtų iškilaus XVIII amžiaus išminčiaus, kultūros atstovo Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) ir Lietuvos žydų metų […]

spalio 20, 2020

Pirmadienį aštuonių Vilniaus regiono savivaldybių merai pasirašė Vilniaus regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Tai pirmoji Regiono plėtros taryba Lietuvoje, steigiama […]

spalio 19, 2020

Vilniaus senamiestyje, Kėdainių ir Lydos gatvių sankryžoje šiandien atidengta žymaus skulptoriaus Romualdo Kvinto skulptūra „Vandens nešėjas“, įkvėpta Vilniuje gyvenusio žydų […]