kovo 4, 2015
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
Kalbos tarmių popietė Radviliškio miesto kultūros centre

Vasario 27 dieną Radviliškio miesto kultūros centro Mažojoje salėje surengta Kalbos tarmių popietė, skirta Etnografinių renginių metams paminėti. Tai – vienas iš Etnografinių regionų metams skirto projekto „Gyva gimtinė širdyje“ renginių. Projektu siekiama Radviliškio rajono visuomenę paskatinti neužmiršti, puoselėti savo gimtojo krašto tradicijas bei įprasminti Etnografinių regionų metus.

Popietę gimtąja žemaičių tarme pradėjo Radviliškio miesto kultūros centro režisierius-vyriausiasis meno vadovas Edmundas Leonavičius, padėkojęs išsaugojusiems savo tarmes etninės kultūros puoselėtojams, pasidžiaugė renginyje dalyvavusiais jaunais žmonėmis. Dainą dzūkų tarme susirinkusiesiems padovanojo Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Radvija“ vadovė Jūratė Stakvilevičienė, suvalkiečių dainą atliko Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizatorė, etnomuzikologė Vilma Merkytė. Ilgametė Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblio „Aidija“ vadovė Angelė Virgailienė pristatė aukštaitišką iš savo senelių išgirstą dainą, o Baisogalos gimnazijos mokytoja Roma Vasiliauskytė sudainavo žemaitiškai.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, projekto „Gyva gimtinė širdyje“ iniciatorė Kristina Kacevičienė pristatė prieš dvejus metus įgyvendinto projekto „Tarmių atstovai! Vienykimės Šeduvoj!“, skirto Tarmių metams paminėti, veiklas ir rezultatus bei aptarė šiais metais įgyvendinamo projekto „Gyva gimtinė širdyje“ renginius.

Apie būtinybę išlaikyti ir puoselėti gimtąsias tarmes, jose išlaikytus archajiškumus kalbėjo Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentas, daktaras, „Žemaičių šlovės žvaigždės“ laureatas, kalbininkas Juozas Pabrėža. „Prigimtinė tarmė yra ir gimtoji kalba, o gimtoji kalba yra kiekvienos tautos pamatas, arba žemaitiškai „kertinis kūlis“,– teigė doc. dr. J. Pabrėža.  Kalbininkas smagiais pavyzdžiais iliustravo tarmėse išlaikytus savitumus, skirtingą tarmių leksiką, sintaksę, fonetiką ir morfologiją, dalijosi ekspedicijose surinktais įdomiausiais sakiniais, atspindinčiais konkrečias tarmes ir palinkėjo renginio dalyviams neužmiršti gimtosios tarmės, perduoti jaunimui, artimiesiems ir pasauliui savo tautos savitumą ir skirtingumą.

Tarmių popietė baigėsi Lietuvos regionų dainomis (Roma Vasiliauskytė ir Arvydas Kavaliauskas atliko žemaitišką, Angelė Virgailienė – aukštaitišką, Vilma Merkytė – suvalkiečių dainas, o Jūratė ir Donatas Stakvilevičiai ne tik padovanojo dzūkišką dainą, bet ir papasakojo anekdotą apie skirtingus tarmių atstovų charakterio bruožus). Renginio kulminacija tapo visų renginio dalyvių, skirtingų tarmių atstovų bendra lietuvių liaudies daina „Ant kalno klevelis“.

Kalbos tarmių popietės dalyviai.

Share Button


sausio 23, 2020

Sausio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko susitikimas su rašytoju, poetu, menininku, scenarijų autoriumi ir […]

sausio 21, 2020

Išgirsti apie tai, kad, jauna šeima, kurioje žmona ir vyras, baigę prestižinį Vilniaus universitetą ir turėję neblogai apmokamus darbus sostinėje, […]

sausio 17, 2020

Sausio 12 d. LR Seimo Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje įvyko tradicinė  Laisvės gynėjų rikiuotė. Po to laisvės gynėjai susitiko istorinėje […]

sausio 16, 2020

Ūkininkavimo produkcija – neatsiejama kiekvienos šalies gyventojų gyvenimo dalis. Noras valgyti sveiką maistą ir džiaugtis švaria aplinka reikalauja darnaus požiūrio […]

sausio 15, 2020

Sidabravo biblioteka prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją, lygiai 8 val. ryto, bibliotekos languose buvo […]

sausio 15, 2020

Sausio 7 d. knygos bičiulių grupės „Beržė” nariai susirinko į pirmąjį šiais metais susitikimą.  Danguolė  Dabašinskienė žurnale „Padubysio kronikos“ perskaitė […]

sausio 15, 2020

Sausio 13 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare ,,Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Reagavimas į patyčias […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dieną Viešosios bibliotekos jaunieji lankytojai –  Radviliškio progimnazijos 1-osios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rasmutos Valčiukienės, dalyvavo susitikime su […]

sausio 14, 2020

Sausio 12 d. Vilniuje vyko atsisveikinimas su tarptautine paroda „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“. Parodoje buvo atskleidžiama garsiausios Lietuvos Didžiosios […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dienos popietę Žaislotekoje įvyko pažintinė valandėlė. Joje įspūdžiais iš Laplandijos dalijosi Vaižganto progimnazijos 5 klasės moksleivė Deimantė Dargytė. […]