sausio 21, 2015
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė
Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba rinkosi į pirmąjį posėdį

Pirmadienį (sausio 19 d.) vyko Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) posėdis. Pirmojo posėdžio metu, vadovaujantis NVO tarybos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. TS-275, buvo išrinktas NVO tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku išrinktas Deividas Judenis, labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ direktorius, pirmininko pavaduotoja – Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

NVO tarybos pagrindinės funkcijos yra teikti siūlymus Kėdainių rajono savivaldybės institucijoms bei įstaigomis dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos savivaldybėje formavimo ir įgyvendinimo, dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo, taip pat vertinti ir skleisti informaciją apie savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su NVO, galimas bendradarbiavimo kryptis, vertinti ir teikti siūlymus savivaldybės institucijoms dėl vykdomų finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su NVO ar jų veikla ir kt.

Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje yra registruota apie 240 nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas), kurios veikia aplinkos apsaugos, jaunimo reikalų, mokymo ir švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų ir paramos, tautinių bendrijų kultūros raiškos, viešojo saugumo, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, gyventojų užimtumo bei kitose veiklos srityse.

Kaip ir kokiomis priemonėmis būtų galima pasiekti kiekvieną nevyriausybinę organizaciją, kaip ir kokius bendradarbiavimo mechanizmus tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų reikėtų sukurti, kad tarpsektorinis bendradarbiavimas būtų sėkmingas, kokie prioritetai turėtų būti numatyti Savivaldybės projektų finansavimo konkurse, skirtame nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimui ir stiprinimui. Šiuos ir kitus klausimus NVO tarybos nariai analizavo ir svarstė vykusiame posėdyje. Posėdis buvo baigtas namų užduotimis, kurias tarybos nariai turi atlikti iki kito NVO tarybos posėdžio. Kitas posėdis vyks 2015 m. vasario 23 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).

Nevyriausybinė organizacija, kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros politika – kryptinga veikla, kuri apibrėžia nevyriausybinių organizacijų veikimo sąlygas, skatina šių organizacijų plėtrą šalyje bei užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinant pilietinę visuomenę.

Share Button


lapkričio 12, 2019

Lapkričio 11 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vyko „Istorijos pamoka kitaip“, kurioje buvo pristatoma Vyčio paramos fondo parengta […]

lapkričio 8, 2019

spalio 31 d.  Kaune Vilijampolės seniūnijoje buvo organizuojami  vieši renginiai skirti Vilijampolės prijungimo prie Kauno 100-mečiui paminėti.  Pirmasis renginys prasidėjo […]

lapkričio 8, 2019

Lapkričio 7 dieną Lietuvos ambasadorė Kroatijoje Jūratė Raguckienė dalyvavo iškilmingame Birštono ir Lipiko miestų bendradarbiavimo sutarties pasirašyme. Pasirašymo ceremonijoje Birštono […]

lapkričio 7, 2019

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnytėlė jau daugiau kaip 100 metų neveikia kaip maldos namai, o dabar prikeliama visuomenės poreikiams. Mano […]

lapkričio 7, 2019

Kauno transporto istorija yra bene įdomiausia Lietuvoje – tarpukariu laikinojoje sostinėje automobilizacija plito greičiau nei bet kuriame kitame šalies mieste. […]

lapkričio 7, 2019

Lapkričio 7 d.  Kauno regioniniame valstybės archyve  vyko socialinių artefaktų parodos „Sporto sąjūdis Laikinojoje sostinėje“ atidarymas. Kauno regioninis valstybės archyvo direktorius […]

lapkričio 6, 2019

Lapkričio 6 d. Lietuvos sporto muziejuje KTU Maisto mokslo ir technologijos katedros prof. hahil. dr. Romas Gružauskas skaitė viešą paskaitą  […]

lapkričio 6, 2019

Lapkričio 1 d. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS), Lietuvos sąjūdžio Kauno Tarybos bei Kovo 11-osios gatvės bendrijos atstovai kartu su […]

lapkričio 6, 2019

Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė) iš IX tarptautinio festivalio-konkurso „Samocviti“ (Lvovas, Ukraina) […]

lapkričio 4, 2019

Socialiniuose tinkluose užvirusi diskusija dėl Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos aplinkos sutvarkymo darbų prasidėjo šiek tiek per anksti. […]