sausio 21, 2015
Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė
Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba rinkosi į pirmąjį posėdį

Pirmadienį (sausio 19 d.) vyko Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) posėdis. Pirmojo posėdžio metu, vadovaujantis NVO tarybos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. TS-275, buvo išrinktas NVO tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku išrinktas Deividas Judenis, labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ direktorius, pirmininko pavaduotoja – Audronė Stadalnykienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė).

NVO tarybos pagrindinės funkcijos yra teikti siūlymus Kėdainių rajono savivaldybės institucijoms bei įstaigomis dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos savivaldybėje formavimo ir įgyvendinimo, dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo, taip pat vertinti ir skleisti informaciją apie savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su NVO, galimas bendradarbiavimo kryptis, vertinti ir teikti siūlymus savivaldybės institucijoms dėl vykdomų finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su NVO ar jų veikla ir kt.

Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje yra registruota apie 240 nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas), kurios veikia aplinkos apsaugos, jaunimo reikalų, mokymo ir švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų ir paramos, tautinių bendrijų kultūros raiškos, viešojo saugumo, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, gyventojų užimtumo bei kitose veiklos srityse.

Kaip ir kokiomis priemonėmis būtų galima pasiekti kiekvieną nevyriausybinę organizaciją, kaip ir kokius bendradarbiavimo mechanizmus tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų reikėtų sukurti, kad tarpsektorinis bendradarbiavimas būtų sėkmingas, kokie prioritetai turėtų būti numatyti Savivaldybės projektų finansavimo konkurse, skirtame nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimui ir stiprinimui. Šiuos ir kitus klausimus NVO tarybos nariai analizavo ir svarstė vykusiame posėdyje. Posėdis buvo baigtas namų užduotimis, kurias tarybos nariai turi atlikti iki kito NVO tarybos posėdžio. Kitas posėdis vyks 2015 m. vasario 23 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).

Nevyriausybinė organizacija, kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros politika – kryptinga veikla, kuri apibrėžia nevyriausybinių organizacijų veikimo sąlygas, skatina šių organizacijų plėtrą šalyje bei užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinant pilietinę visuomenę.

Share Button


gegužės 27, 2020

Vasarai artėjant, o karantinui ir toliau švelnėjant, į Kauno miesto paplūdimius jau ketvirtą kartą grįžta bibliotekos po atviru dangumi. Kauno […]

gegužės 27, 2020

Didžiausio Baltijos šalyse privataus fondų valdytojo „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ ir Kauno rajono savivaldybė trečiadienį pasirašė 15 metų trukmės […]

gegužės 25, 2020

2020-ieji yra paskelbti Šv. Jono Pauliaus II metais. Šv. Jonas Paulius – asmenybė, turinti tvirtą autoritetą tarp skirtingų konfesijų, religijų, […]

gegužės 25, 2020

Vilnius kviečia švęsti Kauno gimtadienį dvigubai. Kauniečiams 612-ojo gimtadienio proga dovanoja tiek pat gražiausių pavasario gėlių – baltų bijūnų. Gėlių […]

gegužės 20, 2020

Garliavoje, šalia Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos, UAB „Kelminta“ statybininkai rekonstruoja sporto aikštyną. Darbai bus baigti dar šįmet, tad Kauno rajonas […]

gegužės 20, 2020

2020 m. gegužės 19 d. gidas Radvila Pabilionis organizavo pažintinę/bandomąją ekskursiją „Architektai Edmundai Emilijonas ir Alfonsas Frykai Kaune“. Edmundas Emilijonas […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 13, 2020

Visi Kauno rajono savivaldybės mokyklų pirmaklasiai šių metų Rugsėjo 1-ąją gaus savivaldybės paramą – mokslo pradžiai būtiniausių reikmenų rinkinį – […]

gegužės 12, 2020

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas Kauno apskrityje iki 2020-05-12 registravo 132 susirgimus […]