rugsėjo 11, 2018
Kreipėsi į prokuratūrą ir VSD dėl Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietų nustatymo

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, buvę partizanai, visuomenės veikėjai kreipėsi į prokuratūrą ir VSD, kad būtų imtasi priemonių Lietuvos partizano palaikų užkasimo vietų nustatymui.

Kreipimasis, Kaunas, 2018-09-11

Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems partizanams, visuomeninių organizacijų nariams bei didžiajai daliai Lietuvos piliečių išlieka labai aktualus klausimas, kur užkasti 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai. Po 28 Nepriklausomybės metų buvo rasti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Iki šiol nerasti daugumos partizanų vadų, kaip antai, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos posėdyje priimtos Deklaracijos signatarų, LLKS Tarybos narių Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto Gužo-Kardo, Juozo Šibailos-Merainio, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Petro Bartkaus-Žadgailo palaikai. Taip pat nerasti legendinių partizanų Juozo Lukšos-Daumanto, Antano Kraujelio-Siaubūno ir kitų žymių partizanų palaikai. Lietuvos valstybės garbės reikalas rasti savo tautos didvyrių užkasimo vietas. Žinoma, kad LSSR KGB sistemoje viso sovietmečio laikotarpyje visada bent keli aukščiausi vadai žinodavo, kur yra užkasti partizanų vadų palaikai. Dėl to prašome LR Generalinėje prokuratūroje pradėti tyrimą dėl partizanų vadų palaikų suradimo ir šiam darbui pasitelkti profesionalius ir pilietiškus prokurorus. Taip pat prašome šiuose tyrimuose talkinti VSD. Turbūt realiausias kelias būtų gauti žinias iš buvusio LSSR KGB pirmininko pavaduotojo generolo Henriko Vaigausko (g. 1928 m.), kuris pirmininko pavaduotojo pareigose išdirbo apie 20 metų. Gal jis nurodytų, kur yra užkasti partizanų vadų kūnai. R. Čekutis „Delfi“ 2008 04 02 publikuotame straipsnyje „Duobkasių puota“ nurodo, kad partizanų užkasimo vietos buvo parodytos ir H. Vaigausko broliui, KGB pulkininkui Ričardui Vaigauskui.

Taip pat prašome nustatyti, kas yra dar  gyvi iš LSSR KGB pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų ir juos  apklausti. Tikimės sėkmingų rezultatų šiame tyrime.

Dr. Raimundas Kaminskas Lietuvos laisvės kovotojų sajungos valdybos pirmininko pavaduotojas

DrGvidas Rutkauskas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  pirmininkas

Dr. Leonas Milčius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Dr. Jonas Koryzna Kauno m. savivaldybės tarybos narys

Dr. Aušra Jurevičiūtė Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius pirmininkė

Prof. Arimantas Dumčius Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos garbės pirmininkas    

 

JUOZAS LUKŠA DAUMANTAS – PASKUTINIS MŪŠIS

Share Button

lapkričio 15, 2018

Lapkričio 13 dieną Lietuvos Respublikos ambasada Rusijoje, minėdama Vilniaus geto likvidavimo 75-sias metines, sukvietė Maskvoje reziduojančius diplomatus, žydų bei kitų […]

lapkričio 12, 2018

Lapkričio 8 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta Broniaus Kašelionio knyga „Dainavos krašto partizanai“. Susitikti su skaitytojais atvyko knygos  autorius, „Diemedžio“ […]

lapkričio 9, 2018

220 metų praėjo nuo iškiliausio XIX a. Lietuvos poeto, lenkų literatūros klasiko Adomo Mickevičiaus gimimo dienos, tačiau jo kūrybos romantinė […]

lapkričio 6, 2018

Šių kančių ir Lietuvos katastrofos nėra mūsų istorinėje atmintyje. Dėl to daugiausiai kaltės tenka tyleniams istorikams, kurie iki šiol nepabandė […]

spalio 29, 2018

Spalio 27 dieną Lietuvos Respublikos ambasadorius Remigijus Motuzas kartu su Rusijos Prezidento Žmogaus teisių tarybos pirmininku A. Fedotovu, GULAG’o muziejaus […]

spalio 22, 2018

2018 m. spalio 20 d. Kaune buvo paminėtos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 30-ios įkūrimo metinės. Minėjimas prasidėjo šv. […]

spalio 19, 2018

2018 m. spalio 9 d. Knygos mylėtojų klubas „Beržė“ pagerbė rašytoją, istoriką, švietėją, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba […]

spalio 16, 2018

Spalio 12 d. Kaune vyko Lietuvos samariečių bendrijos prezidento Sigyto Klimo inauguracija. Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ,  LR Seimo narys Gediminas […]

spalio 7, 2018

Šeštadienį, kai Vilniuje buvo laidojami partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai, socialiniame tinkle Facebook žurnalistas Rytis Zemkauskas pasidalino savo nuomone apie […]

spalio 5, 2018

Valstybės atkūrimo šimtmečio metais minime ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (toliau – LLKS) ginkluotųjų pajėgų vado, Adolfo Ramanausko-Vanago šimtąsias gimimo […]