spalio 4, 2017
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 16 sprendimų

Praėjusią savaitę vykusiame 29-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Juditos Leščiauskienės skyrimo Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktore (spr. Nr. T1-250).

Esmė. Judita Leščiauskienė nuo 2017 m. spalio 9 d. paskirta į Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pareigas.

2. Dėl Loretos Žiliuvienės skyrimo Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore (spr. Nr. T2-251).

Esmė. Loreta Žiliuvienė nuo 2017 m. spalio 2 d. paskirta į Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigas.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-252).

Esmė. Padidintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir patikslinti Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai.

4. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai (spr. Nr. T2-253).

Esmė. Pritarta jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, kuria susitariama bendradarbiauti kartu parengiant ir apmokant dviračių trasos „Mažeikiai–Pajūris“ galimybių studijos parengimo paslaugą.

5. Dėl pritarimo projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ jungtinės veiklos sutarčiai (spr. Nr. T2-254).

Esmė. Pritarta projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“ jungtinės veiklos sutarčiai.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-255).

Esmė. Padidintas Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

7. Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo (spr. Nr. T2-256).

Esmė. Nustatyti Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-257).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas.

9. Dėl Dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo (spr. Nr. T1-258).

Esmė. Nustatytos Dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-259).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudėtis.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-260).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūra, nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius.

12. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo (spr. Nr. T2-261).

Esmė. Savivaldybės turtas investuotas didinant UAB „Kretingos vandenys“ įstatinį kapitalą.

13. Dėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo (spr. Nr. T2-262).

Esmė. Perduotas valstybei priklausantis turtas – gaisrinė, esanti Vaineikių g. 7, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., valstybės įmonei Turto bankui.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. pr. Nr. T1-263).

Esmė. Nurašytas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – vandentiekio bokštas, Laukų g. 6, Baublių k., Kretingos r. sav.

15. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-263).

Esmė. Perduotas patikėjimo teise valdyti naudoti ir disponuoti Kretingos rajono savivaldybės administracijai turtas – negyvenamosios patalpos, esančios, Platelių g. 26, Laivių k., Imbarės sen., ir Darbėnų g. 21-1, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., patikėjimo teise valdytos Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos rajono kultūros centro ir Kretingos rajono Salantų kultūros centro.

16. Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei (spr. Nr. T2-264).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorei Innai Viršilienei mėnesinės algos kintamosios dalies dydis – 40 procentų – nuo 2017-09-29 iki 2018-04-30.

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, adresu www.kretinga.lt.

Kretingos rajono savivaldybės informacija

Share Button

rugsėjo 6, 2019

„Rugpjūčio mėnuo – palankiausias metas susiburti į jaukius kino vakarus po atviru dangumi“ – šiais žodžiais Kretingos M. Valančiaus viešoji […]

rugsėjo 6, 2019

Lietuvos didžiuosiuose miestuose sparčiai populiarėja pabėgimo kambariai, dar vadinami galvosūkių kambariais ar užduočių kambariais. Pirmasis Kretingos mieste galvosūkių kambarys „Pabėgimo […]

rugpjūčio 26, 2019

Hario Poterio populiarumas neblėsta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal jaunojo burtininko nuotykius sukurti filmai, statomi pramogų parkai […]

rugpjūčio 21, 2019

Visuomenė tarsi iš naujo prisimena partizaninio pasipriešinimo ir tremties istorijas, kuriami dokumentiniai filmai, atspindintys to laikmečio istoriją, rašomos knygos. Kretingos […]

liepos 11, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas.  Lijana – mažeikiškė, gimusi, […]

liepos 11, 2019

Skatinant vaikų užimtumą atostogų metu Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš – žemaitis“. […]

gegužės 7, 2019

Skaitmeninio raštingumo siekiama ir Kretingoje Į Lietuvos bibliotekas kovą ir balandį rinkosi gyventojai ne spaudos skaityti ar knygos grąžinti, tačiau […]

gegužės 1, 2019

Daugiau kaip 54 proc. Kretingos rajono rinkimuose dalyvavusių rinkėjų valia rajono meru išrinktas Antanas Kalnius. Jo kandidatūrą iškėlė visuomeninis rinkimų […]

vasario 5, 2019

2018 m. sausio 26 d. beveik 40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Kretingoje vyko išskirtinis žinių apie Lietuvą […]

liepos 4, 2018

Kretingos centre po rekonstrukcijos kretingiškius ir miesto svečius apsipirkti vėl kviečia prekybos tinklo „Iki“ parduotuvė Savanorių gatvėje. 685 kv. m. […]