gegužės 30, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 21 sprendimas

Praėjusią savaitę vykusiame 26-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-175). 

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. Nr. T2-176).

Esmė. Patikslintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir asignavimai.

3. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (spr. Nr. T2-177).

Esmė. Nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifai ir neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo (spr. Nr. T2-178).

Esmė. Nustatyti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai 2017 metams.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (spr. Nr. T2-179).

Esmė. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2018 metų mokestiniam laikotarpiui.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo (spr. Nr. T2-180).

Esmė. D. Paulikienei, A. Razmui, E. T. Stalmokui, V. Vaičiūnui, A. Žvinkliui paskirtos Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-181).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtis.

8. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo (spr. Nr. T2-182).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinis sąrašas.

9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-183).

Esmė. Papildyta Minijos gatve objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilė.

10. Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“ (spr. Nr. T2-184).

Esmė. Nuspręsta gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą skirti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“ išlaidų.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (spr. Nr. T2-185).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų planas ir paskirtas jo įgyvendinimo koordinatorius.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-186).

Esmė. Nuspręsta formuoti papildomus pirmų klasių komplektus Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje ir Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-187).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto sudėtis.

14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2-188).

Esmė. Politinei partijai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis 10 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai vykdyti perduotos 26,52 m2 ploto negyvenamosios patalpos J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingos m.

15. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-189).

Esmė. Kretingos rajono švietimo įstaigoms perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybės turtas neatlygintinai gautas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

16. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. pr. Nr. T1-190).

Esmė. Nuspręsta leisti Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu nuo 2017 m. liepos 1 d. išnuomoti 10 metų laikotarpiui 22 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

17. Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą (spr. Nr. T2-191).

Esmė. Leista Kretingos motobolo klubui registruoti buveinės adresą Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Tiekėjų g. 34, Kretingoje.

18. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo (spr. Nr. T2-192).

Esmė. Atnaujintos nuomos sutartys, pasirašytos tarp Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir AB Lietuvos paštas, dėl patalpų, esančių Grušlaukės k., Darbėnų mstl., Kartenos mstl., Kūlupėnų mstl.

19. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (spr. Nr. T2-193).

Esmė. Kretingos rajono priešgaisrinei tarnybai perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti negyvenamosios patalpos S. Nėries g. 13A, Salantų m.

20. Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-194).

Esmė. Kluonalių k., Kretingos r. sav., suteiktas Kumpiškės gatvės pavadinimas.

21. Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-195).

Esmė. Lazdininkų k., Kretingos r. sav., suteiktas Kūrėjų gatvės pavadinimas.

Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. posėdyje iš viso buvo priimtas 21 sprendimas, kurie paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Share Button


gruodžio 9, 2019

Kažkuris Naujųjų laikų politikas sakė, kad pralaimėjęs perversmas yra maištas, o laimėjęs – revoliucija. Viena ir kita yra kaip ir […]

gruodžio 4, 2019

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija tęsia darbą gruodžio 1–3 dienomis Helsinkyje vykstančioje LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC). Šiandien […]

gruodžio 4, 2019

NATO Faktas: Aljanso 70 metų jubiliejaus minėjimas paženklintas vidiniais nesutarimais tarp didžiųjų NATO šalių-narių. Prancūzijos prezidentas diagnozuoja NATO smegenų mirtį, […]

lapkričio 27, 2019

Honkongas / Kinija Faktas: Vietinės valdžios rinkimuose daugiau kaip 90 procentų vietų valdžios struktūrose laimėjo demokratijos šalininkai. Pekino valdžios vietininkai […]

lapkričio 25, 2019

George’as Friedmanas – vienas iš protingiausių JAV geopolitikų ­­- Trečiąjį pasaulinį karą numatė apie 2050 metus. Tuomet du nauji galios […]

lapkričio 22, 2019

Kaip parodė Alytuje kilęs gaisras, padangų atliekų tvarkymas apkerpėjęs didžiule netvarką, kurioje lyg ežiukas rūke klaidžioja ir teisės aktai, ir […]

lapkričio 22, 2019

Jau kelis kartus minėjau, kad tvirtai palaikau Žalių kryžių akciją ir Lietuvos ūkininkus. Manau, kad ir dėl to, kad mano […]

lapkričio 22, 2019

Pažymint Lietuvių Chartos 70-metį ir Pasaulio lietuvių metus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda atidarė Prezidentūroje rengiamą forumą „Lietuvių Chartai 70: […]

lapkričio 20, 2019

Rusija Faktas: Pasak karo pramonės pareigūnų, Rusija yra pasiruošusi kovinės parengties būklėje dislokuoti pirmuosius Avangard tipo hipersoninės ginkluotės komplektus. Diagnozė: […]

lapkričio 19, 2019

Atrodo, visai neseniai masiškai piktindavomės besimėtančiais plastikiniais buteliais miškuose, pakelėse ir kitose viešosiose vietose. Šiandien pamatyti tokio vaizdo beveik nebeturime […]