gegužės 30, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas 21 sprendimas

Praėjusią savaitę vykusiame 26-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-175). 

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. Nr. T2-176).

Esmė. Patikslintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir asignavimai.

3. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (spr. Nr. T2-177).

Esmė. Nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifai ir neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo (spr. Nr. T2-178).

Esmė. Nustatyti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai 2017 metams.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (spr. Nr. T2-179).

Esmė. Nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2018 metų mokestiniam laikotarpiui.

6. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo (spr. Nr. T2-180).

Esmė. D. Paulikienei, A. Razmui, E. T. Stalmokui, V. Vaičiūnui, A. Žvinkliui paskirtos Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-181).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėtis.

8. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo (spr. Nr. T2-182).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinis sąrašas.

9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-183).

Esmė. Papildyta Minijos gatve objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilė.

10. Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“ (spr. Nr. T2-184).

Esmė. Nuspręsta gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą skirti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“ išlaidų.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (spr. Nr. T2-185).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų planas ir paskirtas jo įgyvendinimo koordinatorius.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-186).

Esmė. Nuspręsta formuoti papildomus pirmų klasių komplektus Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje ir Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-187).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto sudėtis.

14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2-188).

Esmė. Politinei partijai Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis 10 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai vykdyti perduotos 26,52 m2 ploto negyvenamosios patalpos J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingos m.

15. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. Nr. T2-189).

Esmė. Kretingos rajono švietimo įstaigoms perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybės turtas neatlygintinai gautas iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

16. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. pr. Nr. T1-190).

Esmė. Nuspręsta leisti Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu nuo 2017 m. liepos 1 d. išnuomoti 10 metų laikotarpiui 22 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

17. Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą (spr. Nr. T2-191).

Esmė. Leista Kretingos motobolo klubui registruoti buveinės adresą Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Tiekėjų g. 34, Kretingoje.

18. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo (spr. Nr. T2-192).

Esmė. Atnaujintos nuomos sutartys, pasirašytos tarp Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir AB Lietuvos paštas, dėl patalpų, esančių Grušlaukės k., Darbėnų mstl., Kartenos mstl., Kūlupėnų mstl.

19. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (spr. Nr. T2-193).

Esmė. Kretingos rajono priešgaisrinei tarnybai perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti negyvenamosios patalpos S. Nėries g. 13A, Salantų m.

20. Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-194).

Esmė. Kluonalių k., Kretingos r. sav., suteiktas Kumpiškės gatvės pavadinimas.

21. Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T2-195).

Esmė. Lazdininkų k., Kretingos r. sav., suteiktas Kūrėjų gatvės pavadinimas.

Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. posėdyje iš viso buvo priimtas 21 sprendimas, kurie paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Share Button

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 6, 2019

„Rugpjūčio mėnuo – palankiausias metas susiburti į jaukius kino vakarus po atviru dangumi“ – šiais žodžiais Kretingos M. Valančiaus viešoji […]

rugsėjo 6, 2019

Lietuvos didžiuosiuose miestuose sparčiai populiarėja pabėgimo kambariai, dar vadinami galvosūkių kambariais ar užduočių kambariais. Pirmasis Kretingos mieste galvosūkių kambarys „Pabėgimo […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]

rugsėjo 3, 2019

Ministerijoje vykusioje diskusijoje labiausiai akcentuoti siūlymai dėl juridinio asmens statuso suteikimo regionų plėtros taryboms ir jų veiklų finansavimo. Tapusios juridiniais […]

rugsėjo 2, 2019

Kai kalba pradeda suktis apie pasaulio negandas, dažnai sakoma, ach, kad tik nebūtų karo. Karas, ypač branduolinis, suvokiamas kaip galimas […]

rugpjūčio 28, 2019

G-7 Faktas: Rusija nebuvo pakviesta į ekonomiškai stipriausių valstybių vadovų susitikimą. Neformaliai dalyvavo Irano užsienio reikalų ministras. Diagnozė Pagal apibrėžimą […]

rugpjūčio 26, 2019

Hario Poterio populiarumas neblėsta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal jaunojo burtininko nuotykius sukurti filmai, statomi pramogų parkai […]