gegužės 4, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 33 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 25-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl Rasos Stonkuvienės skyrimo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktore (spr. Nr. T2-142).

Esmė. Rasa Stonkuvienė paskirta į Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos direktorės pareigas nuo 2017 m. gegužės 2 d.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. Nr. T2-143).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. Nr. T2-144).

Esmė. Patikslintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamos ir asignavimai, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, programų vykdymą, asignavimų valdytojų poreikius.

4. Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo (spr. Nr. T2-145).

Esmė. Nuspręsta pirkti iš fizinio asmens 2-jų kambarių butą už 31 000 Eur.

5. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. Nr. T2-146).

Esmė. Pritarta UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2016 metų ataskaitai.

6. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. Nr. T2-147).

Esmė. Pritarta UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2016 metų ataskaitai.

7. Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2016 metų ataskaitos (spr. Nr. T2-148).

Esmė. Pritarta UAB Kretingos autobusų parko 2016 metų ataskaitai.

8. Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. Nr. T2-149).

Esmė. Pritarta UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2016 metų ataskaitai.

9. Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. Nr. T2-150).

Esmė. Pritarta SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2016 metų ataskaitai.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-151).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų ataskaitoms.

11. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-152).

Esmė. Pritarta biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitoms.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-153).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų ataskaitų (spr. Nr. T2-154).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų ataskaitoms.

14. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo (spr. Nr. T2-155).

Esmė. Nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure – 23.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (spr. Nr. T2-156).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaita.

16. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo (spr. Nr. T2-157).

Esmė. Netaikyta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą asmenims pagal priedą.

17. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo (spr. Nr. T2-158).

Esmė. Nustatytas UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpis – 3 metai.

18. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-159).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa.

19. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m. (spr. Nr. T2-160).

Esmė. Apribota ir uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje vykstančiose šventėse ir masiniuose renginiuose.

20. Dėl projekto „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimo (spr. Nr. T2-161).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės biudžete numatyta projektui „Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos modernizavimas“ 7,5 procentai tinkamų projekto išlaidų ir užtikrinta tinkamų išlaidų dalis, kuri nepadengia projektui skiriamų finansavimo lėšų, ir netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas.

21. Dėl projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimo (spr. Nr. T2-162).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės biudžete numatyta projektui „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ 15 procentų tinkamų projekto išlaidų ir užtikrinta tinkamų išlaidų dalis, kuri nepadengia projektui skiriamų finansavimo lėšų, ir netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas, proporcingai Kretingos rajono savivaldybės administracijai projekte tenkančiai finansavimo sumai.

22. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (spr. Nr. T2-163).

Esmė. Pritarta partnerystės sutarčių projektams tarp Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir Alūksto savivaldybės; tarp Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir Latvijos Respublikos Kuržemės planavimo regiono administracijos, Durbės, Kuldygos, Ruojos, Saldaus, Skrundos, Ventspilio savivaldybių, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, Biržų regioninio parko direkcijos bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo (spr. Nr. T2-164).

Esmė. Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių skaičių normatyvai.

24. Dėl Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo (spr. Nr. T2-165).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono švietimo centro nuostatai.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-445 „Dėl Priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-166).

Esmė. Pakeistas Priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašas.

26. Dėl turto perdavimo (spr. Nr. T2-167).

Esmė. Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn perduotas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: kelias – privažiuojamasis kelias prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja.

27. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (spr. Nr. T2-168).

Esmė. Sutikta perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą: knyga – Tomas Venclova. Paprasto orumo beieškant: publicistikos straipsnių rinktinė.

28. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. Nr. T2-169).

Esmė. Nuspręsta viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti administracinei veiklai 10 metų laikotarpiui 22,07 m² ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

29. Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Darbėnų seniūnijoje (spr. Nr. T2-170).

Esmė. Nuspręsta prašyti NŽT Kretingos skyriaus, rengiant Darbėnų seniūnijos Darbėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, įrašyti visuomenės reikmėms žemės sklypą Darbėnų miestelyje, Turgaus aikštėje.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-171).

Esmė. Pakeistas Darbėnų seniūnijos Nausėdų kaimo Miško gatvės išdėstymo planas.

31. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos seniūnijoje (spr. Nr. T2-172).

Esmė. Suteikti gatvių pavadinimai Kretingos seniūnijoje.

32. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-173).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės Tarybos komitetų sudėtis.

33. Dėl gatvės pavadinimo Salantų miesto seniūnijoje suteikimo ir A. Jucio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (spr. Nr. T2-174).

Esmė. Suteiktas Salantų miesto P. Tamašausko gatvės pavadinimas ir pakeistos A. Jucio gatvės geografinės charakteristikos.

Share Button


gruodžio 4, 2019

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija tęsia darbą gruodžio 1–3 dienomis Helsinkyje vykstančioje LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC). Šiandien […]

gruodžio 4, 2019

NATO Faktas: Aljanso 70 metų jubiliejaus minėjimas paženklintas vidiniais nesutarimais tarp didžiųjų NATO šalių-narių. Prancūzijos prezidentas diagnozuoja NATO smegenų mirtį, […]

lapkričio 27, 2019

Honkongas / Kinija Faktas: Vietinės valdžios rinkimuose daugiau kaip 90 procentų vietų valdžios struktūrose laimėjo demokratijos šalininkai. Pekino valdžios vietininkai […]

lapkričio 25, 2019

George’as Friedmanas – vienas iš protingiausių JAV geopolitikų ­­- Trečiąjį pasaulinį karą numatė apie 2050 metus. Tuomet du nauji galios […]

lapkričio 22, 2019

Kaip parodė Alytuje kilęs gaisras, padangų atliekų tvarkymas apkerpėjęs didžiule netvarką, kurioje lyg ežiukas rūke klaidžioja ir teisės aktai, ir […]

lapkričio 22, 2019

Jau kelis kartus minėjau, kad tvirtai palaikau Žalių kryžių akciją ir Lietuvos ūkininkus. Manau, kad ir dėl to, kad mano […]

lapkričio 22, 2019

Pažymint Lietuvių Chartos 70-metį ir Pasaulio lietuvių metus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda atidarė Prezidentūroje rengiamą forumą „Lietuvių Chartai 70: […]

lapkričio 20, 2019

Rusija Faktas: Pasak karo pramonės pareigūnų, Rusija yra pasiruošusi kovinės parengties būklėje dislokuoti pirmuosius Avangard tipo hipersoninės ginkluotės komplektus. Diagnozė: […]

lapkričio 19, 2019

Atrodo, visai neseniai masiškai piktindavomės besimėtančiais plastikiniais buteliais miškuose, pakelėse ir kitose viešosiose vietose. Šiandien pamatyti tokio vaizdo beveik nebeturime […]

lapkričio 15, 2019

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministrės pasiūlymui tobulinti teisinį reguliavimą ir suteikti teisę Vyriausybei vertinti savivaldybių teritorijų pertvarkos tikslingumą. Vyriausybė  galės […]