vasario 3, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 39 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 22-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 39 sprendimai.

1. Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktore Zita Domarkiene (spr. Nr. T2-1).

Esmė. Z. Domarkienė atleista iš Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pareigų.

2. Dėl Zitos Domarkienės skyrimo Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktore (spr. Nr. T2-2).

Esmė. Z. Domarkienė paskirta Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktore.

3. Dėl 2017 metų I pusmečio Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-3).

Esmė. Patvirtinta 2017 metų I pusmečio Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programa.

4. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, skirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-4).

Esmė. Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, skirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-5).

Esmė. Pakeistos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

6. Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo (spr. Nr. T2-6)

Esmė. Nuspręsta pirkti iš fizinių asmenų 2 butus.

7. Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kretingos rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-7).

Esmė. Patvirtintas Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kretingos rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo tvarkos aprašas.

8. Dėl projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimo (spr. Nr. T2-8).

Esmė. Pritarta projekto „Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ įgyvendinimui, kurio lėšomis planuojama įsigyti 1 aplinkai nekenksmingą viešojo transporto priemonę.

9. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl pritarimo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Kretingos rajono vietinės reikšmės keliuose“ įgyvendinimui“ pakeitimo (spr. Nr. T2-9).

Esmė. Patikslintas sprendimo pavadinimas bei 1 punktas.

10. Dėl lėšų skyrimo projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ (spr. Nr. T2-10).

Esmė. Numatyta projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ finansuoti 15 procentų tinkamų projekto išlaidų ir užtikrinti tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimą. Iš projekto lėšų planuojama futbolo stadione (Savanorių g. 23 A, Kretinga) pastatyti žiūrovams, teisėjams ir žaidėjams skirtas stogu dengtas tribūnas (500 vietų) ir suoliukus, švieslentę, futbolo vartus, įrengti aikštės apšvietimą, aptverti futbolo aikštę tvora, įrengti kamuolių gaudykles.

11. Dėl lėšų skyrimo projektui „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas“ (spr. Nr. T2-11).

Esmė. Numatyta projektui „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Kretingos r. sav., Imbarės sen., Klecininkų k., sutvarkymas“ finansuoti 5 proc. tinkamų projekto išlaidų ir užtikrinti tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamų finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimą. Projekto lėšomis bus sutvarkyta buvusios asfaltbetonio bazės teritorija Klecininkų k., Imbarės sen.

12. Dėl narystės Žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje (spr. Nr. T2-12).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės narystei Žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos (spr. Nr. T2-13).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitai.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-14).

Esmė. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programa.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo (spr. Nr. T2-15).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2017 metų I-ojo pusmečio veiklos planas.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės herbo ir savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-16).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės herbo ir savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo taisyklės, kuriose numatyta mero regalijų, Tarybos nario ženklo suteikimo ir naudojimo tvarka.

17. Dėl Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir Kretingos rajono švietimo centro lėšų, gautų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-17).

Esmė. Nustatyti Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai ir patvirtinta Kretingos rajono švietimo centro lėšų, gautų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašas.

18. Dėl Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) Kretingos rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-18).

Esmė. Patvirtintas Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) Kretingos rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu skyrimo (spr. Nr. T2-19).

Esmė. Nuspręsta Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu apdovanoti A. Bernotienę ir A. Ramoną.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.T2-250 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-20).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-21).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatai.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-22).

Esmė. Pakeisti Kretingos rajono kultūros centro nuostatai.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-23).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ .

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-24).

Esmė. Pakeisti Kretingos muziejaus nuostatai.

25. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-25).

Esmė. Pakeisti Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus nuostatai.

26. Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo (spr. Nr. T2-26).

Esmė. Kultūros skyriaus vyr. specialistė D. Činkienė paskirta į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą.

27. Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės Atestavimo komisijos sudarymo (spr. Nr. T2-27).

Esmė. Sudaryta Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinė Atestavimo komisija.

28. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-28).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu kandidatų vertinimo komisija.

29. Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (spr. Nr. T2-29).

Esmė. Sudaryta Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-30).

Esmė. Patikslintas teisės aktas bei pakeistas atstovas į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybą.

31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (spr. Nr. T2-31).

Esmė. Sutikta perimti aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos reikmėms naudojamą civilinį aerodromą bei su juo susijusį turtą, esantį Dauginčių k., Kartenos sen., užtikrinant tolesnio perduoto turto naudojimą pagal paskirtį ir aviacinės veiklos tęstinumą.

32. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (spr. Nr. T2-32).

Esmė. Asociacijai Kretingos trečiojo amžiaus universitetas ir Kretingos rajono neįgaliųjų draugijai perduotos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti 10 metų laikotarpiui panaudos pagrindais Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos, esančios J. Pabrėžos g. 8, Kretingoje.

33. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-33).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“, kuriuo sumažintas perduotų patalpų plotas.

34. Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo (spr. Nr. T2-34).

Esmė. Nurašytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas pagal 1 ir 2 priedus.

35. Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kretingos ir Žalgirio seniūnijose (spr. Nr. T2-35).

Esmė. Nuspręsta prašyti suprojektuoti bendro naudojimo teritorijas Žalgirio seniūnijoje Dupulčių k., ir Kretingos sen., Tūbausių k., gyventojų bendram viešam naudojimui ir poilsiui organizuoti.

36. Dėl Kanklių gatvės Kretingos m. pavadinimo pakeitimo (spr. Nr. T2-36).

Esmė. Kanklių gatvės pavadinimas pakeistas į Augustino Dirvelės gatvės pavadinimą.

37. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr.T2-321 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-37).

Esmė. Patikslintas Naujo Gyvenimo gatvės pavadinimas.

38. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ panaikinimo (spr. Nr. T2-38).

Esmė. Panaikinta Administracinė komisija.

39. Dėl įpareigojimo (spr. Nr. T2-39).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas parengti ir patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą.

Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. posėdyje iš viso buvo priimti 39 sprendimai, kurie paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje,

Share Button


vasario 23, 2020

Mums nepatinka ilgai trunkanti valdžia, tas susigalvojame būdų, kaip ją trumpinti prisirašydami prie trumpinimo, kad tai demokratija. Juk buvo tokie […]

vasario 19, 2020

Visuomenininkams šių metų pradžioje prabilus apie Punios šile iškirstas sveikas pušis Aplinkos ministerija kaltino nevyriausybininkus skleidžiant melagingą informaciją, tačiau prieš […]

vasario 19, 2020

Geopolitikos diagnostika Sirija Faktas: Turkijos kariuomenė Sirijoje atsidūrė „ant fronto linijos“ su rusų „draugiškomis“ karinėmis formuotėmis. Amerikiečiai stebi ir stebisi… […]

vasario 17, 2020

Britai išėjo. Ir ką Europa? Ar dabar galima lengvai atsidusti („pagaliau atsikratėme…“), ar reikia liūdėti? Reikia. Bent jau dėl to, […]

vasario 14, 2020

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Aleknavičius apie pasienio savivaldybės gyvenimą, galimybes ir lūkesčius. Gerbiamas Valdai, kaip apibūdintumėte gyvenimą nedidelėje savivaldybėje, […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vokietija Faktas: Tiuringijos lando premjeru vietinis parlamentas išrinko liberalą Thomasą Kemmerichą, tačiau rinkimai virto politiniu skandalu, nes laimėtoją savo balsais […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 5, 2020

Europos Sąjunga/Jungtinė Karalystė Faktas: Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Diagnozė: Įvyko tai, ko Europos Sąjunga (neva) baisiai bijojo. Katastrofa […]

vasario 4, 2020

Pradedamas valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) pasirašė sutartis […]