kovo 5, 2018
Kretingos rajono savivaldybės informacija
Kretingos technologijos ir verslo mokyklos perspektyvas aptarė ministerijoje

Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika ir Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila vasario 28 dieną vizito Vilniuje metu susitiko su Švietimo ir mokslo ministrės patarėju Mariumi Ablačinsku, Mokymosi visą gyvenimą departamento direktoriumi dr. Sauliumi Zybartu ir Profesinio mokymo skyriaus vyresniuoju specialistu Antanu Drungilu daugiau sužinoti apie Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) planuojamos valstybinių profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarkos 2018–2020 metų bendrojo plano projektą bei išsiaiškinti, kiek ši pertvarka palies Kretingoje veikiančią profesinio ugdymo įstaigą.

Nors VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos steigėja yra ŠMM, tačiau Kretingos rajono savivaldybei svarbi Kretingos rajone įsikūrusios profesinės mokyklos ateitis ir perspektyva, kadangi savivaldybė yra šios mokymo įstaigos dalininkė, be to, šiuo metu šioje profesinėje mokykloje mokosi 367 mokiniai, kurių didžiąją dalį sudaro Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas baigę jaunuoliai.

Susitikime atkreiptas dėmesys į tai, kad Kretingos technologijos ir verslo mokykla veikia gyvenvietėje su neigiama demografine situacija, o netoliese, 10–30 kilometrų atstumu, įsikūrusios kitos profesinio mokymo įstaigos, kuriose rengiami visų specialybių, išskyrus žemės ūkio, specialistai. Todėl ministerijos parengtame ir susitikime plačiau pristatytame valstybinių profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarkos plano projekte, išanalizavus esamą situaciją, teikiamos svarstyti dvi alternatyvos – tai naujos jungtinės mokyklos steigimas, kurioje būtų vykdomos vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo programos, arba Kretingos technologijos ir verslo mokyklos prijungimas prie Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, kaip giminingas specialybes rengiančios mokyklos (Kretingos technologijos ir verslo mokykla šiuo atveju taptų Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos skyriumi).

Jeigu būtų steigiama jungtinė mokykla, jos steigėjais būtų ŠMM ir Kretingos rajono savivaldybė, o mokykla būtų finansuojama iš dviejų šaltinių – bendrajam ugdymui organizuoti būtų skiriamos valstybės (krepšelio) lėšos, atskiras ŠMM finansavimas būtų profesiniam ugdymui.

Ministerijoje plačiau pristatytas valstybinių profesinių mokyklų pertvarkos plano projektas leidžia suprasti, kad Kretingos technologijos ir verslo mokykla tokia, kokia ji yra šiandien, artimoje ateityje likti negalės visais atžvilgiais – tiek ugdymo programų turiniu ir apimtimi, tiek turima materialine baze. Ši įstaiga turės persitvarkyti taip, kad joje vykdomos programos nesidubliuotų su Klaipėdos regiono profesinėse mokyklose vykdomomis programomis. Ministerijos atstovų teigimu, bus analizuojama mokyklos turima bazė, sprendžiama dėl šiuo metu vykdomų programų skaičiaus ir kitų (naujų) programų rengimo galimybių, orientuojantis į tai, kad šioje profesinio ugdymo įstaigoje būtų rengiami labiau rinkos poreikius atitinkantys specialistai.

Susitikime akcentuota, pasirinkus bet kurią iš dviejų siūlomų alternatyvų Kretingos technologijos ir verslo mokykla turės persitvarkyti – jai reikės labiau specializuotis, orientuojantis į Kretingos bei aplinkiniams rajonams labiausiai reikalingas profesijas. Palanku ir perspektyvu čia būtų vystyti žemės ūkio ir inžinerinės pramonės sektorių programas, kadangi šios srities praktinio mokymo paslaugų poreikio potencialas Klaipėdos regione yra akivaizdžiai didelis, o tokias programas baigęs jaunimas turėtų realesnes galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Strategiškai svarbų sprendimą – ar Kretingos rajonui yra reikalinga profesinė mokykla – ministerija derina su savivaldybe, todėl galutinį sprendimą, kurią ŠMM siūlomą alternatyvą racionaliausia būtų pasirinkti, įpareigota priimti savivaldybės taryba, prieš tai abu pasiūlytus variantus išdiskutavusi su Kretingos profesinės mokyklos bendruomene.

Susitikime Vilniuje Kretingos rajono savivaldybės meras J. Mažeika ir Švietimo skyriaus vedėjas A. Sungaila atkreipė ministerijos atstovų dėmesį, kad sprendimas dėl Kretingos technologijos ir verslo mokyklos ateities nebus lengvas, mokyklos persitvarkymo klausimas yra ir socialiai jautrus, todėl ŠMM siūlomas alternatyvas reikės išdiskutuoti su Kretingos technologijos ir verslo mokyklos bei mieste veikiančios bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenėmis, savivaldybės tarybos nariais.

Su ŠMM susitarta, kad savivaldybės apsisprendimas dėl Kretingos technologijos ir verslo mokyklos ateities turės būti dar šiais metais, o tuo atveju, jeigu būtų pasirinkta jungtinės mokyklos steigimo alternatyva, naujoji jungtinė mokykla turėtų pradėti veikti 2019 m. rugsėjo 1 d. Lygiagrečiai bus sprendžiamas ir Kretingos technologijos ir verslo mokyklos bazės klausimas – koks būtų poreikis ją pertvarkyti, jeigu būtų vykdomos kitos (naujos) mokymo programos.

Artimiausiu metu savivaldybėje bus pradėtos diskusijos, susitikime dalyvavę ŠMM specialistai pažadėjo visokeriopą pagalbą savivaldybei konsultuojantis ir sprendžiant mokyklos pertvarkos klausimą.

Share Button

rugsėjo 24, 2019

Apsilankėme Dionizo Poškos žemėje Bijotuose ir iš vaikystės užsilikę prisiminimai lengvai užleido vietą naujiesiems įspūdžiams ir žavėjimuisi žaluma, erdvumu, tvarkingumu […]

rugsėjo 6, 2019

„Rugpjūčio mėnuo – palankiausias metas susiburti į jaukius kino vakarus po atviru dangumi“ – šiais žodžiais Kretingos M. Valančiaus viešoji […]

rugsėjo 6, 2019

Lietuvos didžiuosiuose miestuose sparčiai populiarėja pabėgimo kambariai, dar vadinami galvosūkių kambariais ar užduočių kambariais. Pirmasis Kretingos mieste galvosūkių kambarys „Pabėgimo […]

rugpjūčio 26, 2019

Hario Poterio populiarumas neblėsta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal jaunojo burtininko nuotykius sukurti filmai, statomi pramogų parkai […]

rugpjūčio 21, 2019

Visuomenė tarsi iš naujo prisimena partizaninio pasipriešinimo ir tremties istorijas, kuriami dokumentiniai filmai, atspindintys to laikmečio istoriją, rašomos knygos. Kretingos […]

liepos 11, 2019

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko Lijanos Simanonytės romano „Išlikti. Vieno miesto detektyvas“ pristatymas.  Lijana – mažeikiškė, gimusi, […]

liepos 11, 2019

Skatinant vaikų užimtumą atostogų metu Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamas edukacinių užsiėmimų ciklas „Aš – žemaitis“. […]

gegužės 7, 2019

Skaitmeninio raštingumo siekiama ir Kretingoje Į Lietuvos bibliotekas kovą ir balandį rinkosi gyventojai ne spaudos skaityti ar knygos grąžinti, tačiau […]

gegužės 1, 2019

Daugiau kaip 54 proc. Kretingos rajono rinkimuose dalyvavusių rinkėjų valia rajono meru išrinktas Antanas Kalnius. Jo kandidatūrą iškėlė visuomeninis rinkimų […]

vasario 5, 2019

2018 m. sausio 26 d. beveik 40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Kretingoje vyko išskirtinis žinių apie Lietuvą […]