Muziejai. Akmenės r. sav.
Akmenės krašto muziejus
Čia eksponuojama dviejų tūkstančių įvairių akmenų kolekcija. Didžiąją dalį kolekcijos sudaro Papilės juros periodo uolienos su fosilinės faunos ir floros liekanomis: belemnitai, amonitai, oolitai, fosilijos. 2009 m. muziejuje atidaryta dieninių drugelių ekspozicija (B. Izenbeko kolekcija), veikia tautodailės ekspozicija.
Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00–17.00 val.
šeštadieniais 9.00–13.00 val.
Kontaktai
K. Kasakausko g. 17, Akmenė
Tel. 8 425 55075; 8 620 32254

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Muziejaus nuotr.
Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
Gyvenamojo namo dalyje ir mansardoje eksponuojamos nuotraukos, knygos ir dokumentai supažindinantys su rašytojų Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (1867–1926) ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės (1872–1957), pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, gyvenimu ir kūryba. Muziejuje taip pat eksponuojamos rašytojų tėvo – Nikodemo Ivanausko (1839-1932) – tapytojo, profesionalaus dailininko paveikslų fotokopijos.
Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieiais 8.00-12.00 val.
Kontaktai
Paragių k., Papilės sen., Akmenės r.
Tel. 8 682 36150

Simono Daukanto muziejus. Muziejaus nuotr.
Simono Daukanto muziejus
Muziejus atidarytas name, kuriame paskutinius savo gyvenimo metus praleido istorikas, rašytojas S. Daukantas. Čia eksponuojami S. Daukanto raštų leidimai ir dokumentų faksimilės, dailininkų A. Každailio, A. Surgailienės, R. Šakalio, papilėniškio A. Švažo ir kitų ofortai bei raižiniai, muziejui savo dramos „Daukantas“ rankraštį yra padovanojęs poetas Justinas Marcinkevičius.
Darbo laikas:
pirmadieniais 9.00–17.00 val.
antradieniais – penktadieniais 8.00–17.00 val.
šeštadieniais 0.00–14.00 val.
Kontaktai
Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės r.
Tel. 8 425 32 926; 8 677 72212

Klykolių kaimo buities muziejus
Klykolių k., Akmenės r.
Tel. 8 682 42 950
Share Button