Muziejai. Jurbarko r. sav.
Jurbarko krašto muziejuje. D. Mukienės nuotr.
Jurbarko krašto muziejus
Muziejus įkurtas buvusiuose kunigaikščių Vasilčikovų svečių namuose – šiauriniame fligelyje. Čia rengiamos kilnojamosios parodos, kameriniai koncertai. Veikia šios pastovios ekspozicijos: Jurbarko dvaras ir miestas XIX a. pab. – XX a. pr.; Lietuvių – kryžiuočių kovos panemunės medinėse pilyse; Jurgis Baltrušaitis – poetas, vertėjas, diplomatas.
Darbo laikas:
antradieniais – penktadieniais 8–17 val.
šeštadieniais 11–16 val.
Kontaktai
Vydūno g. 21, Jurbarkas.
Tel. 8 447 52 710

Konstantino Glinskio sodyba-muziejus
Muziejus įkurtas 1994 m. K. Glinskio – vieno pirmųjų profesionaliojo lietuvių teatro režisieriaus ir aktoriaus gimtojoje sodyboje.
Eksponuojami fotodokumentai bei nuotraukos, pasakojančios apie K.Glinskio gyvenimą bei kūrybą.
Kontaktai
Vydūno g. 45, Jurbarkas
Tel. 8 447 54 786

Petro Cvirkos memorialinis muziejus-sodyba
Muziejus įkurtas 1953 m. rašytojo Petro Cvirkos tėviškėje, kurioje išlikęs gyvenamasis namas, klojimas ir svirnas. Eksponuojami Cvirkų šeimos baldai, buities reikmenys, ūkio padargai. Veikia Veliuonos krašto etnografinė ekspozicija.
Kontaktai
Klangių k., Veliuonos sen., Jurbarko r.
Tel. 8 447 52710, 8 447 42 625

Veliuonos krašto istorijos muziejus
Muziejaus rinkinį sudaro etnografijos, istorijos, liaudies meno eksponatai, baldai. Ekspozicijos:
Veliuonos krašto etnografinė ekspozicija; archeologinė ekspozicija; „Petro Cvirkos klasėje“. Muziejuje taip pat plačiai nušviečiama etnografinio ansamblio „Velionietis“ kūrybinė veikla. Rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros parodos.
Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais 9.00–17.00 val.
Kontaktai
Muziejaus g. 2, Veliuona, Jurbarko r.
Tel. 8 617 32 811

V.Grybo muziejus. R.Akutaičio_nuotr
Vinco Grybo memorialinis muziejus
Muziejus saugo memorialinę žymaus lietuvių skulptoriaus monumentalisto Vinco Grybo aplinką. Tai pastatų kompleksas: gyvenamasis namas, dirbtuvės ir gipso liejykla. Buvusiose skulptoriaus dirbtuvėse eksponuojamas didysis skulptoriaus kūrybinis palikimas. Pirmajame gyvenamojo namo aukšte eksponuojami fotodokumentai, asmeniniai skulptoriaus daiktai, baldai, liaudies medinių skulptūrų ir medžio dirbinių rinkinys.
Darbo laikas:
antradieniais – penktadieniais 9.30–17.30 val.
šeštadieniais 9.30–16.30 val.
Kontaktai
Vydūno g. 31, Jurbarkas
Tel. 8 447 54 786

Senovinės technikos muziejaus nuotrauka.
Senovinės technikos muziejus
Muziejuje sukaupta virš 7000 eksponatų, atspindinčių žemės ūkį, buitį, amatus, technikos raidą. Tai įvairūs senoviniai vidaus degimo varikliai, traktoriai ir transporto technika, elektros, radijo, kino, foto ir kita senovinė technika. Kartu eksponuojami ir kitokie senoviniai daiktai: nuo mėsmalių iki skaičiavimo mašinų. Muziejuje surinkta ir šio krašto praeities istorinė medžiaga.
Darbo laikas:
gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.: antradieniais – sekmadieniais nuo 10 val. iki 18 val.
spalio 1 d. iki balandžio 30 d.: antradieniais – sekmadieniais nuo 10 val. iki 16 val.
Kontaktai
Liepų g. 2, Smalininkai, Jurbarko r.
Tel. 8 650 35 586; 8 612 88 209

Eržvilko kultūros namų Juozo Banaičio memorialinė ekspozicija
Kultūros namuose veikia stacionari Juozo Banaičio memorialinė ekspozicija.
Kontaktai
Eržvilkas, Eržvilko sen., Jurbarko r.
Tel. 8 447 43155

Vadžgirio kaimo istorijos muziejus
Ekspozicija supažindina su šio krašto istorija, buitimi, etnografija. Dalis ekspozicijos skirta Eržvilko progimnazijos direktoriui, partizanui Stasiui Jarmalai.
Kontaktai
Vadžgirio k., Šimkaičių sen., Jurbarko r.
Tel. 8 447 46 538
Share Button