balandžio 16, 2019
Inesa Dumbravienė
Laimę dovanojanti kultūra

Balandžio 15 d. Zarasų rajono savivaldybės Posėdžių salėje paminėta Pasaulinė kultūros diena. Į šventinį renginį atvyko bibliotekos, kultūros centro, muziejaus, kultūros centro Dusetų dailės galerijos darbuotojai, saviveiklininkai, kultūros mylėtojai ir puoselėtojai.

Iškilmes skambiais žodžiais: „Žmonės, kurie kuria, yra laimingi“ pradėjo renginio vedėja Daiva Šukštulienė, Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. Ji apžvelgė Zarasų krašto kultūrą, Kultūros strategiją 2030, pasidžiaugė, kad Zarasuose kultūra yra prioritetinė sritis ir jai skiriama net 14 procentų nuo bendro biudžeto.

Šventės proga kultūros darbuotojus sveikino LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, džiaugdamasis, kad Zarasų rajono kultūros darbuotojai dirba iš pašaukimo, neskaičiuodami savo išeiginių ir aukodami šeimos brangų laiką. „Kai atvažiuoja svarbūs svečiai, mes iš karto kviečiame dalyvauti mūsų renginiuose, apsilankyti bibliotekoje, muziejuje, aprodome žymius krašto objektus, o kai kalba pasisuka apie algų didinimą, čia valdžiai pritrūksta ryžto…“, – kalbėjo parlamentaras.

Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas pasidžiaugė, kad Zarasai yra pirmoji kultūros sostinė, o Dusetos 2019 metais – mažoji kultūros sostinė, kad Zarasų kraštas yra pamėgtas daugelio turistų, čia vyksta įvairūs spalvingi renginiai ir tai dėl nuoširdaus kultūros darbuotojų darbo. Savo ruožtu meras pažadėjo kartu su naujai išrinkta Taryba prisidėti prie kultūros klestėjimo kurortiniuose Zarasuose.

Meras įteikė padėkos raštus geriausiems 2018 metų kultūros specialistams:

 • Danutei KILTINAVIČIENEI, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai, už profesionalų Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų komplektavimą ir Zarasų krašto rašytinių šaltinių aktualizavimą.
 • Donatui MERKIUI, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizacijos inžinieriui, už puikų informacinių technologijų taikymą kultūros paslaugų prieinamumui ir informaciniam raštingumui didinti Zarasų krašte.
 • Daivai JUŠKIENEI, Zarasų krašto muziejaus direktorės pavaduotojai, fondų saugotojai, už aktyvią kultūrinę, edukacinę veiklą.
 • Osvaldui MACIJAUSKUI, Zarasų kultūros centro Salako teritorinio padalinio meno vadovui, už meistriškumą, puoselėjant saviraišką Salako krašte.
 • Daliai PALIŪNIENEI, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos mėgėjų meno kolektyvo „Ramtatūris“ vadovei, už atsidavimą vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui bei etnokultūros puoselėjimą.
 • Aleksandrai PULOKIENEI, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinių renginių koordinatorei, už kultūrinių paslaugų tobulinimą.
 • Margaritai SIMOKAITYTEI, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kultūrinių renginių organizatorei, už kultūrinių renginių Dusetose iniciatyvumą ir inovatyvumą.
 • Kęstui VASILEVSKIUI, Zarasų krašto muziejaus muziejininkui, už aktyvią istorinę tiriamąją projektinę veiklą, skirtą kultūriniam turizmui plėtoti.
 • Rimantui BIKULČIUI už kultūrinį aktyvumą, puoselėjant Zarasų krašto fotografijos tradicijas.
 • Erikui ČYPUI už aktyvią amatų centro veiklą Dusetose.
 • Šlyninkos vandens malūno bendruomenei už tautinio paveldo puoselėjimą ir kultūrinio turizmo plėtojimą Zarasų krašte.
 • Vasaknų dvaro komandai už profesionalaus meno sklaidą ir kultūrinio turizmo plėtrą Zarasų krašte.

Po garbingų mero apdovanojimų, programą tęsė Vilniaus universiteto lektorės Ievos Šližienės įdomi paskaita apie laimę dovanojančią kultūrą. Dalyviai ieškojo atsakymo kas yra laimė, kur ji slypi? Remiantis Abraham‘o Maslow‘o poreikių – fiziologiniai, saugumo, socialiniai, pripažinimo ir saviraiškos – piramide, nagrinėjo kaip per visus minėtus lygius smelkiasi kultūra. Pasak lektorės, „Kultūra gydo žmogaus sielą nuo liūdesio, nerimo, vienišumo, prasmės nebuvimo, pasimetimo ir pilkumo, suteikia spalvų širdžiai, maitina kūną.“ Klausytojai I. Šližienei antrino, kad darbas kultūros srityje jiems suteikia džiaugsmo, pasitenkinimo, pasitikėjimo savimi, prasmės ir pilnatvės jausmą.

Antroje renginio dalyje, po kavos pertraukos su Šlyninkos vandens malūno bendruomene, įteiktos Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų nominacijos „Mūza“ (autorius menininkas Algis Gaižauskas) socialiniams partneriams.

Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė įteikė Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai padėką už glaudų bendradarbiavimą, įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“, aktyvinantį skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir skatinantį visų kartų bendravimą.

Zarasų krašto muziejaus direktorės Ilonos Vaitkevičienės padėka Pulkininko Prano Saladžiaus Šaulių 9-osios rinktinės Zarasų Šaulių 7-ajai kuopai „Vytis“, už ilgametę socialinę partnerystę rengiant atmintinų datų minėjimus bei jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą.

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriaus Alvydas Stauskas dėkojo UAB „Utenos Indra“, už ilgametį ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Zarasų kultūros centro direktoriaus Aurimo Gudo padėka UAB „Vasaknos“ direktoriui Algirdui Šiukščiui už nuoširdų bendradarbiavimą ir visokeriopą paramą organizuojant Zarasų kurortinio sezono renginius, Regioninės dainų šventes, Jonines, Zarasų miesto šventes, liaudiškos muzikos festivalius, Kalėdinius-Naujametinius renginius.

UAB „Švenčių studija“ generalinė direktorė Jolanta Tūraitė apdovanota už ilgametį bendradarbiavimą ir kūrybinį indėlį, kuriant šventinę aplinką kurortiniuose Zarasuose. Padėką įteikė Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius.

Finalinį koncertą dovanojo džiazo grupė „Katarsis 4“. Tai kvartetas suburtas keturių saksofonininkų – Armino Bižio, Kazimiero Jušinsko, Algirdo Janonio ir Danieliaus Pancerovo. Jų atliekama muzika laviruoja tarp struktūriškai laisvų improvizacijų, akademinės muzikos bei lietuvių liaudies muzikos motyvų, kurie suteikia kūriniams meditatyvumo. Jaunieji muzikantai kūrybiškai pateikė instrumentą – išplėsdami saksofono panaudojimo galimybes neįprastais metodais, išgaudami netradicinius instrumento garsų technikas, net buityje sutinkamus objektus.

Nuoširdžiai dėkojame Zarasų rajono savivaldybei, Švietimo ir kultūros skyriaus darbuotojams už gražų ir prasmingą Kultūros dienos paminėjimą.

 

Share Button

spalio 14, 2019

Spalio mėnesį, kai medžiai nusidažo pačiomis ryškiausiomis spalvomis ir džiugina mūsų akis, Zarasų viešoji biblioteka savo skaitytojus kviečia pasinerti į […]

spalio 13, 2019

„O pasaulis dar kupinas nepatirtų nuotykių, neišdalintos meilės, pačių puikiausių dar neperskaitytų knygų“- teigė rašytojas Rimvydas Stankevičius… 2019 metai rašytojui […]

spalio 7, 2019

Maestro Adolfas Driukas, nors jau peržengęs 90-uosius savo gyvenimo metus, kūrybingai tebedirba Utenos kultūros centre su meno kolektyvais. Daugiau nei […]

spalio 6, 2019

Spalio nuauksintuose medžiuose ryškėjo įvairiausi atspalviai. Rodos, puikiausias dailininkas kūrė paveikslą norėdamas išryškinti kiekvieną individą – eglės žalumą, lengvą beržo […]

spalio 1, 2019

30 metų… Daug ar mažai? Ilgametis kultūrinio leidinio „Indraja“ redaktorius Petras Panavas ir dabartinis leidinio redaktorius Vytautas Ridikas, garsieji Utenos […]

spalio 1, 2019

„Žmogus, nesuvokiantis savęs istorijoje ir istorijos savyje, yra nuogas, vienišas, silpnas. Ko mes ieškome istorijoje, ko? Patvirtinimo, kad esam. Pabrėžiu, […]

rugsėjo 29, 2019

…. prisipažįstu: apie sapnus mes nekalbėjome… Bet manau, kad Daivos sapnuose dažnai švysteli gėlės – tos nuostabios gėlės iš mūsų […]

rugsėjo 26, 2019

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo projektą „Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione)“, kurio autorė bibliotekos direktorė Danutė Karlienė. Idėja […]

rugsėjo 26, 2019

Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, stiklo vitrinoje, puikuojasi katinų paroda. Ją surengė mūsų bibliotekos skaitytoja zarasiškė Žibutė Pupeikienė. Kolekcija […]

rugsėjo 18, 2019

Zarasų viešosios bibliotekos projektas „Kūrybiniai tridieniai Zarasų viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose“ dalyvavęs Lietuvos kultūros tarybos rengtame Kultūros rėmimo fondo lėšomis […]