lapkričio 1, 2018
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą

Minint Visų šventųjų dieną ir Vėlines, Lietuvos diplomatai užsienyje lankė šaliai nusipelniusių asmenybių, iškilių diplomatų ir visuomenės veikėjų, palaidotų užsienyje, kapus.

Mirusiųjų atminimo dienos išvakarėse Lietuvos Respublikos ambasados Vengrijoje darbuotojai ir lietuvių bendruomenės Vengrijoje nariai tęsė tradiciją ir pagerbė per 1956 metų Vengrijos revoliuciją kritusių kovotojų už laisvę atminimą. Spalio 29 dieną lietuviai padėjo vainikus bei uždegė atminimo žvakeles Budapešto „Naujosiose“ bei Kerepešio kapinėse, kuriose žuvusiųjų atminimui įamžinti pastatyti lietuviški koplytstulpiai. Taip pat buvo aplankytas Lietuvai daug nusipelniusio, šiemet mirusio baltisto, literatūrologo, kritiko, lietuvių literatūros vertėjo, lingvistinių, literatūrologijos knygų ir straipsnių autoriaus Endrė Bojtaro (Bojtár Endre) kapas.

Artėjant Vėlinėms, Lietuvos konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius padėjo vainikus bei uždegė žvakutes ant 1919-1920 metais žuvusių Lietuvos karių kapų Seinų bei Berznyko kapinėse. Kaip ir kiekvienais metais konsulato darbuotojai taip pat pagerbė ir lietuvių poeto Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą.

Lietuvos Generalinio konsulato Sankt Peterburge darbuotojai kartu su lietuvių bendruomenės nariais Vėlinių išvakarėse aplankė Levašovo Politinių represijų aukų memorialą, padėjo gėlių prie kryžiaus lietuviams, negrįžusiems į tėvynę bei prie dviejų vardinių lentelių – dailininkui ir rašytojui Juozui Jurkūnui ir inžinieriui Masaičiui. Simbolinė atminimo lentą 1938 metais sušaudytam lietuvių kilmės rašytojui ir dailininkui Juozui Jurkūnui atidengta 2017 metais konsulato pastangomis.

Minint Visų šventųjų dieną ir Vėlines, Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje diplomatai aplankė masinių žudynių Červenėje vietą, kur padėjo gėlių, uždegė žvakes ir tylos minute pagerbė tragiškai žuvusius lietuvius. Netoli Minsko esančio Červenės miestelio pakraštyje 1941 m. naktį iš birželio 22 d. į birželio 23 d. iš Kauno kalėjimo autobusais išvežta apie 100 kalinių, iš kurių dauguma pateko į Minsko kalėjimą. Minske buvo atskirta ir sušaudyta 15-17 nuteistųjų, o likusieji, kartu su 2000 kitų kalinių pėsčiomis išvaryti prie Červenės miestelio, kur buvo sušaudyti. Tarp žuvusiųjų Červenėje – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Bizauskas, kalbininko Jono Jablonskio sūnus, diplomatas Jonas Jablonskis, Vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika, pulkininkas Balys Giedraitis ir kiti žymūs to meto Lietuvos veikėjai.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine diplomatai kartu su Gardino lietuvių bendruomenės nariais uždegė atminimo žvakeles ant ilgamečio Gardino lietuvių visuomeninio susivienijimo „Tėvynė“ pirmininko bei įkūrėjo Algimanto Dirginčiaus kapo. Algimantas Dirginčius (1938 – 2018) savo aktyvia veikla itin svariai prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo Baltarusijoje.  

Lietuvos ambasados Sakartvele (Gruzijoje) diplomatai Visų šventųjų dienos išvakarėse lankėsi Tbilisio Petro ir Povilo kapinėse, kuriose nuo seno buvo laidojami kitataučiai. Čia nuo 2012 metų stovi lietuviškas kryžius per karus žuvusiems lietuviams, tremtiniams ir kitiems tautiečiams, kurių kapavietės Sakartvele nėra žinomos. Ambasados darbuotojai prie kryžiaus uždegė atminimo žvakeles.

Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, Ambasados Lenkijoje darbuotojai  aplankė poeto Juozo Kėkšto kapą Varšuvos šiaurinėse kapinėse ir pagerbėme poeto atminimą.

Lapkričio 1-ąją, minint Visų šventųjų dieną, ministras patarėjas, atliekantis laikinojo patikėtinio funkcijas Austrijoje Mindaugas Rukštelė su ambasados darbuotojais aplankė nepriklausomos Lietuvos politinio veikėjo, bankininko, Lietuvos Steigiamojo Seimo 1920-1922 nario Stasio Digrio (gim. 1886 m. gruodžio 27 d. Kėdainių apskrityje, mirė 1959 m. gruodžio 15 d. Vienoje) bei jo šeimos narių kapą Vienoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasados Armėnijoje darbuotojai aplankė Antaninos Povilaitytės Mahari (1924-2018) Lietuvos tremtinės, rašytojos kapą ir pagerbė jos atminimą. Antanina Povilaityte Mahari – žymaus  Armėnijos rašytojo ir poeto Gurgeno Mahari (1903-1969) našlė. Po tremties Sibire ji gyveno Jerevane.

Ambasados Vokietijoje darbuotojai aplankė Hermann Sudermann kapą Berlyno Grunewald kapinaitėse. Šilutės rajone Macikuose gimęs rašytojas ir dramaturgas Hermanas Zudermanas savo kūryboje nemažai dėmesio skyrė Klaipėdos krašto lietuvninkų papročiams ir buičiai, taip pat ir Nemuno žemupio ir Kuršių Nerijos gamtovaizdžiams.  Sužavėtas Zudermano literatūrinio meistriškumo vokiečių kritikas Paul Fechter vadino jį „Rytų Balzaku“.

Visų šventųjų dienos ir Vėlinių išvakarėse Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone darbuotojai aplankė Vašingtone ir jo apylinkėse palaidotų Lietuvos diplomatų kapus. Buvo aplankyti Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Vašingtone (1935–1957 m.) Povilo Žadeikio ir laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone (1957–1976 m.) Juozo Kajecko, poeto Henriko Radausko kapai. 

Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, Lietuvos konsulato Niujorke darbuotojai aplankė iškilios tarpukario Lietuvos diplomatės Magdalenos Avietėnaitės (1892-1984) ir Lietuvos visuomenės ir politinės veikėjos Jadvygos Tūbelienės (1891-1988) kapus Putnamo (JAV, Konektikuto valstija) vienuolyno Dangaus vartų kapinėse.

Minint Visų Šventųjų dieną Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje kolektyvas ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų atstovai apsilankė Londono St. Patrick‘s kapinėse pagerbti diplomatų Broniaus Kazio Balučio ir Vinco Balicko bei kunigų Kazimiero Matulaičio ir Aleksandro Gerybos atminimo.

Share Button
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


lapkričio 18, 2018

Apie tūkstantis žmonių, šiandien dalyvavusių Klaipėdoje mitinge prieš vaikų atiminėjimą, pasirašė po laišku šalies Prezidentei. Klaipėdos miesto bendruomenės nariai ir […]

lapkričio 16, 2018

Neretai manoma, kad karyboje svarbiausia yra pažangūs ginklai, karinė technika ar tinkamai parinkta kovos taktika. Vis dėlto sėkmingoms karinėms operacijoms […]

lapkričio 16, 2018

Popiežius Pranciškus pakvietė pasaulio katalikišką bendruomenę lapkričio 18 d. paminėti antrąją Pasaulinę Vargstančiųjų dieną. Maltos ordino Didysis Hospitaljerius H.E. Dominique Prince […]

lapkričio 16, 2018

Atsižvelgdamas į ištirtas aplinkybes, Seimo kontrolierius konstatavo, kad Kelių direkcijos pozicija, kai viena eismo dalyvių grupė yra išskiriama ir, priešingai […]

lapkričio 16, 2018

Lapkričio 14 dieną Komunizmo aukų memorialinis fondas Vašingtone surengė konferenciją ir iškilmingą atminimo renginį, skirtą komunizmo aukoms pagerbti ir komunistinių […]

lapkričio 15, 2018

Viduržemio jūroje, tarp Sicilijos ir Šiaurės Afrikos krantų, įsikūrusią Maltos valstybę lietuviai yra pamėgę kaip šiltų atostogų vietą. Tačiau pastaruoju […]

lapkričio 14, 2018

Pastaruoju metu dažnai atsakinėju į klausimus apie vaiko teisių apsaugą ir apie tai, kas yra smurtas ir nepriežiūra, dėl kurių […]

lapkričio 12, 2018

Kretos salos sostinėje Heraklijone lapkričio 9-11 dienomis įvyko antrasis Graikijos ir Kipro lietuvių sąskrydis. Tai – pernai  metais Atėnuose pradėtos […]

lapkričio 12, 2018

Žaidimų, virtualios realybės ir filmų mėgėjai jau gali lengviau atsipūsti. Šiemet „Huawei“ su Kembridžo universitetu patentavo inovatyvų sprendimą, kuris leis […]

lapkričio 12, 2018

Lapkričio 12 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) pradeda neterminuotą streiką. Streiką rengti privertė valdžios nenoras derybų keliu spręsti […]