lapkričio 24, 2017
Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ infromacija
LR Seime pristatyta Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias!“

Lapkričio 21 d. LR Seimo II rūmų parodų galerijoje buvo pristatyta Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Mes kartu prieš smurtą ir patyčias!“, kurią jau buvo galima lankyti nuo spalio 30 d. Parodą pristatė Seimo narys Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė Regina Ivanauskaitė.

Į LR Seimą atvykęs darželio kolektyvas, kuriam atstovavo ugdytiniai, tėvai, pedagogai, susirinkusiems Seimo nariams parodė gražią prisistatymo programą. Susirinkusiuosius džiugino tai, kad visas kolektyvas buvo pasipuošęs tautiniais rūbais, taip pristatydamas ir įstaigos pasirinktą etnokultūros ugdymo kryptį.

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ visa bendruomenė – tėvai, vaikai, darbuotojai – net du mėnesius kalbėjo apie gražų bendravimą, kito supratimą ir atjautą, iškylančias problemas ir kartu kūrė dailės darbus šia tema. Taip mažiesiems ugdytiniams buvo pasėtas dar vienas gerumo ir draugystės grūdas, mokoma ne smurtauti, tyčiotis, o padėti ir atjausti. Darželį lankančių vaikų tėvelių nuomone, į šios parodos darbus įdėta daug širdies ir meilės savo vaikui, noro jį apsaugoti nuo patyčių ir smurto. Kiekvieno, aplankiusio šią parodą, širdyje suspurdėjo gėrio ir bendrystės jausmas, skatinantis kuo daugiau dėmesio ir meilės skirti vaikui, o pastebėjus negeras apraiškas, nedelsti, netylėti, tuoj pat jas sustabdyti. Visa tai pastebėjo parodos pristatymą stebėję, parodą apžiūrėję ir darželio kolektyvą sveikinę LR Seimo nariai Algirdas Butkevičius, Aurimas Gaidžiūnas, Vytautas Juozapaitis. Parodos globėjas LR Seimo narys profesorius Vytautas Juozapaitis apdovanojo visus darbų autorius, įteikė jiems ne tik Padėkos raštus, bet ir atminimo dovanėles su Seimo atributika. Darželio kolektyvas turėjo galimybę dalyvauti  ekskursijoje po Seimo rūmus, tiesiogiai pamatyti ten vykstantį darbą, pabendrauti su Seimo nariais. Namo visi grįžo pilni gražių įspūdžių.

Vadovaudamasis mokyklos be sienų koncepcija, brandus darželio kolektyvas žengė dar vieną didelį žingsnį patyčių ir smurto prevencijos link. Kartu tai buvo ir  pilietiškumo bei tautiškumo pamoka, kuri kiekvienam ugdytiniui išliks ilgai atmintyje.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Rudens gerybės Ruduo – derliaus metas, o ką daryti, kai to derliaus per daug? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gauna […]

rugsėjo 18, 2019

Važiuodama į Baisogalą žinojau, kad ten išlikę dvaro pastatai, kad juose įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas ir kad […]

rugsėjo 17, 2019

2019 m. rugsėjo 14 d. Radviliškio sporto bazėje sportavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų. Čia vyko XII Lietuvos […]

rugsėjo 17, 2019

Radviliškio rajone suorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo akademijos viceprezidentas akademikas […]

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]