spalio 13, 2019
Raimundas Kaminskas
LŠS Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės suvažiavimas Kaune

2019 lapkričio 13 d. LK Kauno įgulos karininkų Ramovėje įvyko Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės suvažiavimas. Kelios nuotraukos iš renginio.

 Lietuvos šaulių sąjunga (toliau LŠS) – savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. LŠS yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Dabar veikianti LŠS tęsia tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. veikusios organizacijos veiklą.
1919 m. birželio 27 d. buvo  įkurtas pirmas šaulių būrys Kaune. Ši diena ir laikoma LŠS įkūrimo data.  Organizacijos pobūdį, tikslus ir pagrindus nustatė sąjungos sumanytojas (pagal čekų Sakalų organizaciją) Matas Šalčius ir sykiu prisijungęs su ginkluote ir kita visokeriopa parama bei šaulio ideologijos formavimu – būsimasis vadas Vladas Putvinskis-Pūtvis.
Šaulių veikla apėmė ir dabar apima visas pagrindines gyvenimo sritis: karinę, fizinio lavinimo, tautos kultūrinio ugdymo, ugniagesybos ir kt. Šauliai globoja istorines vietas, rengia atmintinų įvykių minėjimus, vykdo karinę valstybės gynimo propagandą visuomenėje.

1920 m. birželio mėn. buvo pradėtas leisti LŠS laikraštis „Trimitas“. Pirmuoju jo redaktoriumi buvo Matas Šalčius, kiek vėliau kun. J. Tumas-Vaižgantas, A. Klimas ir kt. Leidinyje bendradarbiavo daugelis žymiųjų ano meto rašytojų, poetų, menininkų, valstybės vyrų, mokslininkų, visuomenės veikėjų.

1935–1936 metais LŠS reorganizuota – ji tapo pavaldi kariuomenės vadui. Prieš pat organizacijos panaikinimą LŠS  buvo daugiau kaip 62 tūkstančiai narių. Sovietams okupavus Lietuvą, pirmiausia buvo nuginkluoti šauliai. 1940 m. liepos 11 d. paskelbiamas įsakymas, kad LŠS organizacija likviduojama. Iki 1941 m. birželio 22 d. įkalinta ir ištremta apie 80 (proc.) LŠS padalinių, štabų, tarybų narių. 1941–1953 metais šauliai aktyviai dalyvavo ginkluoto ir nesmurtinio pasipriešinimo kovose prieš nacių ir sovietų okupantus.
Pasitraukę šauliai bei patriotiškai nusiteikę JAV lietuviai apie Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimą paskelbė 1954 m. kovo 7 d. Čikagoje.  

1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusiame mitinge buvo oficialiai paskelbtas LŠS atkūrimas Lietuvoje, o 1989 m. rugsėjo 20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė pirmą priesaiką Kelmėje, prie  Vlado Putvinskio-Pūtvio kapo.

1990 m. vasario 15 d. įvyko LŠS atkuriamoji konferencija. Liepos mėnesį vėl pradedamas leisti šaulių laikraštis „Trimitas“, vėliau tapęs mėnesiniu organizacijos žurnalu. Kuriasi orkestrai, ansambliai, kapelos, šauliai aktyviai dalyvauja tvarkant partizanų kapus, statant paminklus, perkeliant palaikus.

1991 m. šauliai jau buvo organizuota institucija ir aktyviai dalyvavo saugant Lietuvos parlamentą ir kitus valstybės objektus. Saugodami objektus ir valstybės sienas žuvo šauliai: I. Šimulionis, D. Gerbutavičius ir G. Žagunis. Šauliai talkino ir išvedant okupacinę kariuomenę.

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 100 metų nuo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 1919 m. birželio 27 d., pabrėždamas šaulių indėlį Nepriklausomybės kovose ir siekdamas pagerbti jų, kovojusių prieš sovietų okupaciją, žuvusių sovietų lageriuose, tremtyje, atminimą bei gerbdamas jų puoselėjamas savanorystės tradicijas, nutarė 2019 m. paskelbti Lietuvos šaulių sąjungos metais.  

 

Share Button


sausio 25, 2020

Panašu, kad Kauno mero Visvaldo Matijošaičio garsiai paskelbta iniciatyva tiesti Raudondvario aplinkkelį yra tik viena iš gausių viešųjų ryšių akcijų, […]

sausio 24, 2020

Lietuvos tėvų forumas (LTF) atkreipia dėmesį, kad, pro pirštus  žiūrėdama į vaikų maisto kokybę ir jų sveikatą, Kauno valdžia šį […]

sausio 23, 2020

Pasieniečių mokykloje nuo 2020 m. kovo 23 d. bus organizuojami Pasieniečio įvadinio mokymo kursai. Turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį bei […]

sausio 23, 2020

Muzika tapo neatsiejama tarpusavio santykių dalimi – dainų apie meilę klausomės susižavėję, kurdami bendrus prisiminimus, ieškodami paguodos išsiskyrę. Tačiau amerikiečių […]

sausio 21, 2020

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė 8 žvyrkelių asfaltavimo darbų sutartis. Sutarčių įgyvendinimo terminai – nuo 5 iki […]

sausio 17, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda darbo dienai persikėlė į Telšių regioną, susitiko su Telšių apskrities merais, aplankė litvakų sodą, susitiko […]

sausio 17, 2020

Žiemą vairuotojų budrumą tikrina ne tik oro sąlygos, bet ir laukiniai žvėrys: šaltuoju sezonu jie intensyviai ieško maisto, todėl migruoja […]

sausio 16, 2020

Ūkininkavimo produkcija – neatsiejama kiekvienos šalies gyventojų gyvenimo dalis. Noras valgyti sveiką maistą ir džiaugtis švaria aplinka reikalauja darnaus požiūrio […]

sausio 11, 2020

2019 m. pabaigoje lapkričio–gruodžio mėn. visoje Lietuvoje vyko paramos akcija „Maltiečių sriuba“. Ji jau keturioliktoji. Bėga metai, o socialinės problemos […]

sausio 9, 2020

Patrikas Poškaitis (16 m.) gyvena Kėdainiuose. Pirmą kartą Lietuvos sveikuolių sąjungoje atsidūrė 13 m., kai tėtis jį užregistravo į vaikų […]