sausio 13, 2015
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
Ministrė A. Pabedinskienė: „Naujos papildomos galimybės jaunimo iniciatyvoms regionuose“

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė naują Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planą, kurio pagrindinis tikslas – stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybių teritorijose, užtikrinant tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir infrastruktūrą bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius.

Šiame veiksmų plane ypatingas dėmesys įgyvendinant jaunimo politiką regionuose visus trejus metus bus skiriamas jaunimo užimtumo, aktyvumo ir motyvacijos didinimui, verslo sektoriaus įtraukimui į jaunimo politikos savivaldybėse įgyvendinimą. Taip pat jaunimas bus tikslingiau informuojamas aktualiais klausimais apie vykdomą jaunimo politiką, švietimą, įdarbinimą ir laisvalaikio galimybes, sveikatos stiprinimą, nusikalstamumo prevenciją.

„Veiksmų plane numatėme du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms regionuose remti. Ypatingą dėmesį skiriame jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyviam dalyvavimui visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime didinti bei tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti. Tam kasmet numatome skirti daugiau nei 86 tūkst. eurų“, – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Įgyvendinant planą numatomi veiksmai atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių plėtrai, atvirojo darbo su jaunimu, atvirųjų jaunimo centrų veiklos stiprinimui bei pagalbai steigtis jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, infrastruktūros savivaldybėje gerinimui, siekiant palengvinti jauniems žmonėms dalyvavimą jiems skirtose veiklose.

Share Button


gruodžio 5, 2019

Geriausias būdas pažeminti tautą – kirsti per jos simbolius, sukompromituoti iškiliausias istorines asmenybes, teigia atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas, […]

lapkričio 29, 2019

Bernadetos Ščeponavičienės gyvenimas daug kuo panašus į jūros bangų blaškomą laivelį. Į devintą dešimtį įkopusi kelmiškė šiandien drąsiai sako, jog […]

lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

lapkričio 22, 2019

Panevėžio rajono savivaldybėje jau 24 metus gyvuoja graži tradicija – vėlyvą rudenį, kai derlius suguldytas į aruodus ir baigti visi […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 16 d. įvyko Kauno, Kovo 11-osios gatvės bendrijos organizuota pažintinė ekskursija – „Pergalių ir kovų keliais“. Maršrutas: Kaunas-Kryžkalnis- Kražiai- Kelmė- […]

lapkričio 8, 2019

Pelkės – paslaptingos ir savitos mūsų krašto buveinės. Istorijų metraščiai byloja, kad neįžengiama balų gadynė baugino kryžiuočius ir gelbėjo lietuvius […]

lapkričio 6, 2019

Kibernetinis saugumas vis dažniau atsiduria naujienų antraštėse. Kitaip nei populiaru manyti, kibernetiniai incidentai paliečia ne tik valstybines institucijas ar dideles […]

lapkričio 5, 2019

Struvės geodezinis lankas – išskirtinis žmogiškųjų vertybių mainų, vykusių bendradarbiaujant užsienio šalių mokslininkams, ir technologijų dermės pavyzdys. Į UNESCO Pasaulio […]

spalio 27, 2019

Spalio 26 d. Vilniuje atsisveikinome su paskutiniu ginkluotoje kovoje kovojusiu Lietuvos partizanu Antanu Kraujeliu–Siaubūnu (1928-1965).     A. Kraujelis-Siaubūnas į mišką kovoti prieš […]

spalio 17, 2019

Spalio 16 d. LR Seime, Konstitucijos salėje vyko apskritojo stalo diskusija „Laisvės gynimas ginklu ir plunksna“. Diskusijai pirmininkavo LR Seimo […]