balandžio 3, 2017
Molėtų rajono savivaldybės informacija
Molėtų rajono savivaldybėje vyko tarybos posėdis

Prieš posėdį Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys pirmiausia pasveikino Molėtų gimnazijos biologijos mokytoją ekspertę Reginą Mongirdienę šiemet gavusią Metų mokytojo apdovanojimą ir už  ilgametį nuoširdų mokytojo darbą ir meilę savo mokiniams, aukštas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, modernių ugdymo būdų ir metodų taikymą ugdymo procese,  puikius mokinių pasiekimus ir Molėtų krašto garsinimą apdovanojo Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklu. Po to prasmingo Jubiliejaus proga meras pasveikino VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Eglę Bareikienę bei visos Molėtų rajono savivaldybės tarybos ir administracijos vardu palinkėjo jai sveikatos, išminties, stiprybės ir optimizmo, pasitinkant naujus gyvenimo iššūkius, pačios geriausios kloties profesinėje ir vadybinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime.

Šio posėdžio metu buvo išklausyta Molėtų rajono savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaita ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos ataskaita. Tarybos nariai, išklausę abiejų vadovų ypač išsamias ataskaitas už praėjusius metus, vienbalsiai joms pritarė. Posėdyje apsvarstyta ir dar daugiau negu trys dešimtys numatytų posėdžio darbotvarkės klausimų.

Po itin darbingo ir produktyvaus posėdžio mero iniciatyva pasiūlyta visiems Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariams vykti į Vilnių, į edukacinę kultūrinę išvyką. Edukacinę kultūrinę programą surengė ir Tarybos narius joje lydėjo Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė. Nuvykę į Vilnių Tarybos nariai pirmiausia aplankė Valstybės pažinimo centrą, kur gavo atsakymus į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Pažinimo centre juos lydėjo šio centro skyriaus vedėja Nideta Jarockienė. Po to Tarybos nariai vyko į  Lietuvos dailės muziejų – vieną iš didžiausių muziejines vertybes kaupiančių, saugančių, eksponuojančių ir tyrinėjančių įstaigų Lietuvoje, susitiko su šio muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu. Muziejuje turėjo galimybę plačiai susipažinti su Lietuvos ir užsienio šalių vaizduojamąja bei taikomąja daile, lietuvių liaudies menu. Baigiantis ekskursijai, diplomato Jurgio Baltrušaičio garbei pavadintoje muziejaus salėje Tarybos nariams buvo surengtas priėmimas.

Share Button


birželio 3, 2019

Prasidėjus vasarai suintensyvėja ir vietinio turizmo sezonas. Kasmet vis daugiau lankytojų sulaukiantys Dubingiai šią vasarą pasitinka minėdami net tris miesteliui […]

kovo 9, 2018

Per du šių metų mėnesius šalyje kilo 1568 gaisrai. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų kilo 9,1 proc. […]

vasario 27, 2018

Vasario 24 d. Mindūnai (Molėtų r.) ir vėl, jau 23-ąjį kartą, tradiciškai tapo Lietuvos poledinės žūklės sostine – puikus oras, […]

vasario 19, 2018

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė Molėtuose pradėta memorialinės lentos, skirtos 1919-1920 m. kovų už Lietuvos laisvę savanorių atminimo įamžinimui, atidengimu. […]

vasario 13, 2018

Sausio 8 d.  Molėtų rajono savivaldybės administracija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas […]

vasario 8, 2018

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojai per 3 mėn. atsikratė daugiau nei pusės tonos elektroninių atliekų, atiduodami jas saugiam sutvarkymui. […]

sausio 23, 2018

Savaitgalio žvejybą trys Lietuvos karo policininkai prisimins ilgai, bet šį kartą ne dėl gero žuvų laimikio, o dėl to, kad […]

sausio 22, 2018

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (sausio 11 d. – 19 d.) mūsų šalyje afrikinis kiaulių maras […]

sausio 10, 2018

Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys  tęsė kilnias bei prasmingas tradicijas ir surengė Padėkos ir gerumo vakarą, į kurį pakvietė […]

sausio 8, 2018

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva savivaldybėse rengiami susitikimai, kuriuose aptariama konkreti situacija vietose, šios srities problemos, valstybės politika, ministerijos […]