kovo 31, 2017
Kupiškio rajono savivaldybės informacija
Naujausi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2017 m. kovo 30 d., apsvarstyta 50 darbotvarkės klausimų ir priimta tiek pat sprendimų.

Posėdyje taryba pritarė Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms (2017 m. kovo 30 d. sprendimai Nr. TS-54 – Nr. TS-70), patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planą (2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS-71), patenkino VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ ir visureigių klubo „35 coliai“ prašymus atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio (2017 m. kovo 30 d. sprendimai Nr. TS-80 ir Nr. TS-81), priėmė sprendimus dėl Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro, Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimo (2017 m. kovo 30 d. sprendimai Nr. TS-51, Nr. TS-52 ir Nr. TS-53), Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo (2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS-50), pakeitė Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS-49).

Patvirtintas Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus globėjo šeimoje organizavimo tvarkos aprašas

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-73 Savivaldybės taryba patvirtino Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus globėjo šeimoje organizavimo tvarkos aprašą.

Papildyta Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programa

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-75 papildė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 sprendimą Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“.

Pakeistos Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės ir leidimų prekiauti išdavimo tvarkos aprašas

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-82 Savivaldybės taryba pakeitė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. TS-130 „Dėl Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir Leidimų prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakeisti sprendimai dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo ir vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą nuostatų

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-83 pakeitė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“, o sprendimu Nr. TS-84 – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatų pakeitimo“.

Patvirtintas Nenaudojamų ir apleistų žemių sklypų nustatymo tvarkos aprašas

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-85 Savivaldybės taryba patvirtino Nenaudojamų ir apleistų žemių sklypų nustatymo tvarkos aprašą.

Pakeistos Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-86 pakeitė Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-166 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos 2017 metams

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-87 Savivaldybės taryba nustatė valstybinės žemės mokesčio tarifus ir lengvatas 2017 metams.

Patvirtintas Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-88 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašą ir sutarčių formas.

Pakeistas sprendimas dėl nerūkymo zonų               

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-94 Savivaldybės taryba papildė Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. TS-146 „Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone“ – nerūkymo zona aplink pastatus, esančius Vytauto g. 2 ir 4, Kupiškyje.

Patvirtintas Seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašas

Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-95 patvirtino Seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarkos aprašą.

Share Button


sausio 6, 2020

2019 metais minėjome 135-ąsias Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio gimimo metines. Apie jo vardo garsinamo būdus ir formas Lietuvoje, išeivijoje, […]

gruodžio 21, 2019

Negalinti vaikščioti ir laiką trumpinanti lovoje Kupiškio rajono Obonių kaimo gyventoja Elena MINKEVIČIENĖ nepraranda džiaugsmo gyventi: gulėdama užsirašo tai, kas […]

lapkričio 11, 2019

Lapkričio 9 d. Kupiškio raj. žygeivių klubas „X kilometras“ organizavo pėsčiųjų žygį „Aukštaitijos keliais“. Žygis prasidėjo nuo Kupiškio raj. savivaldybės […]

birželio 10, 2019

Birželio 8 d. Skapiškyje sklandė jau aštuntoji, tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje”. Svetingai visus priėmė Skapiškio biblioteka, vyr. bibliotekininkė […]

rugpjūčio 10, 2018

Liepos 30 – 31 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio-analitinio centro ekspertai lankėsi Šimonių girioje. Ekspedicija prasidėjo Anykščių regioninio parko […]

kovo 6, 2018

Kovo 5 d. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas susitiko su šaškininkais Arijumi ir Astijumi Ribokais ir jų tėveliais. Susitikime […]

vasario 28, 2018

Vasario 23 d. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas dalyvavo UAB „MAXIMA LT“ projekto „Mes – bendruomenė“  neįgaliųjų ir jaunimo […]

vasario 21, 2018

Nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2018 m. sausio 12 d Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų pirmų–penktų klasių mokiniai […]

vasario 15, 2018

Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas  su Jaunimo centro  atstovais pasveikino pirmąjį gimtadienį vasario 16 d. švęsiantį kupiškėną Paulių Žalnieriūną […]

vasario 15, 2018

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenė organizavo akciją „Skirk meilės šalia esančiam“, skirtą Vasario 14-ajai – […]