rugsėjo 30, 2016

Rugsėjo mėn. pradžioje Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis susitiko su iš Plungės kilusių, bet Izraelyje gyvenančių plungiškių žydų sueigų […]

rugsėjo 29, 2016

Rugsėjo 27 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis susitikimo su miesto partnerio – Boksholmo komunos (Švedijos Karalystė) vadovais, valdybos nariais ir […]

rugsėjo 29, 2016

Rugsėjo 24 d. Šiauliuose vyko turnyras treneriui Zenonui Petraičiui atminti. Dalyvavo 66 įvairaus amžiaus šachmatininkai iš Panevėžio, Telšių, Radviliškio, Biržų, […]

rugsėjo 29, 2016

Rugsėjo 16-ąją Žemaičių Kalvarijoje vyko Europos paveldo dienos „Kultūros paveldas ir bendruomenės“ renginiai. Juose dalyvavo Seimo narys Jurgis Razma, Vyriausybės […]

rugsėjo 29, 2016

Pramogų centre „PORTO“ tęsiasi tradicinis 2016 m. Plungės rajono įmonių ir įstaigų boulingo turnyras, kuriame šiais metais A lygoje dalyvauja […]

rugsėjo 28, 2016

Rugsėjo 28 d. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje vyko rinkiminis moksleivių savivaldų forumas. Gausiai susirinkusius forumo dalyvius sveikino mero […]

rugsėjo 28, 2016

Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais Plungės r. Šateikių vaikų dienos centre pagal projektą „Vaikų dienos užimtumo ir sociokultūrinių paslaugų gerinimas“, kurį […]

rugsėjo 28, 2016

Populiariausi koncertai, įdomiausi spektakliai, įvairiausi konkursai, spalvingiausios parodos, netikėčiausi edukaciniai ir pramoginiai renginiai, tai tik keletas Plungės kultūros centro organizuojamų […]

rugsėjo 27, 2016

Rugsėjo 27 d. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje vyko jubiliejinis 10-asis Konstitucijos egzaminas 2016. Savivaldybėje organizuotame egzamine dalyvavo 7 […]

rugsėjo 26, 2016

Rugsėjo 24 d. žymiam pedagogui, chemijos mokytojui ekspertui, Lietuvos atkuriamojo sąjūdžio rajono tarybos pirmininkui, pirmąjam rajono merui nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, […]

rugsėjo 26, 2016

Rugsėjo 21 d. Plungės viešojoje bibliotekoje vyko kandidatų į LR seimą debatai. Debatuose dalyvavo kandidatai: Rimantas Vaitkus, Jonas Varkalys, Sandra […]

rugsėjo 26, 2016

Plun­gės ra­jo­no kai­mų ben­druo­me­nės tam­pa vis ak­ty­ves­nės, sten­gia­si gy­ven­ti įdo­miau, pra­smin­giau, gra­žiau. Rug­sė­jo 17-ąją Nar­vai­šiuo­se, prie tven­ki­nio, vy­ko iš­kil­min­gas po­il­sio […]

rugsėjo 26, 2016

Rugsėjo 23 dieną Šilutėje vyko 2016 m. Žemaitijos zonos Lietuvos dziudo jaunučių žaidynės, kuriose labai sėkmingai pasirodė Plungės SRC dziudo […]

rugsėjo 26, 2016

Rug­sė­jo 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo gau­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: me­ras Vac­lo­vas An­dru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Sa­vi­val­dy­bės tur­to […]

rugsėjo 24, 2016

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos technologijų mokytojos Elenos Kulbokienės ir 8-9 klasių mokinių komandos vykdytas projektas „Handicrafting we know […]

rugsėjo 23, 2016

Rugsėjo 22 dienos pavakarę gausus būrys plungiškių susirinko ant pačių rankomis sutvarkyto ir atsinaujinusio Pilalės piliakalnio Plungės mieste paminėti Baltų […]

rugsėjo 23, 2016

Rugsėjo 20 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis susitiko su Plungės „Saulės“ gimnazijos gimnazistais ir jaunaisiais šauliais. Diskusija vyko […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 21 dieną Plungės „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos centre vyko susitikimas su Izraelio valstybės nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvai Amir Maimon. […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 21 d. Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje apsilankė Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės mokinių savivaldų informavimo centro savanorės – regioninės jaunimo […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 17 – 18 d. Šiauliuose, Talkšos ežere, vyko Lietuvos moksleivių pirmenybės ir jaunimo taurės baidarių – kanojų irklavimo varžybos. […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 13 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje atidaryta personalinė Ievos Stumbraitės iliuminuotų miniatiūrų paroda, kurioje susipažinsite su rankraštinės knygos iliustravimo […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 21 d. – tarptautinę Taikos dieną, Plungėje lankėsi Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas. Ambasadorių pasitiko […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 18 d. Šilutės Liuteronų Bažnyčioje vyko 5-oji vokalinių ansamblių šventė ,,Muzikinė verdenė“, kurioje dalyvavo Plungės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis (vad. […]

rugsėjo 22, 2016

Po vasaros atostogų tęsiasi Plungės rajono mėgėjų sporto žaidynės. Rugsėjo 21 dieną penkios komandos susirinko į Plungės Technologijų ir verslo […]

rugsėjo 22, 2016

Rugsėjo 20 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis dalyvavo naujų patalpų, skirtų Plungės pagyvenusių žmonių klubui „Pilnatis“, atidaryme. Klubas […]

rugsėjo 22, 2016

Plungės r. Platelių gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose projektuose bei konkursuose. Vienas jų – respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo […]

rugsėjo 21, 2016

Saulėtą rugsėjo 16 d. pavakarę plateliškiai dviračiais patraukė į Donato Abručio sodybą Mačiūkių kaime. Čia juos pasitiko pats Plungės bitininkų […]

rugsėjo 20, 2016

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Alsėdžių gimnazijoje (Plungės r.) pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis. Šį kartą – su Aleksandro Stulginskio universitetu. […]

rugsėjo 20, 2016

Rugsėjo 16 d. Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto bazėje vyko Telšių apskrities Trečiųjų Amžiaus Universitetų spartakiada. Spartakiadoje dalyvavo Plungės, Rietavo, […]

rugsėjo 20, 2016

Rugsėjo 16 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius dalyvavo Plungės jaunimo organizacijos NVO „Krantas“ […]

rugsėjo 19, 2016

Renginys „Sveikame kūne – sveika siela“ Grumbliuose (Plungės r.) šiemet organizuotas jau ketvirtus metus. Jo sumanytojas – Plungės rajoną puikiais […]

rugsėjo 15, 2016

Iš­kart po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­si­dė­jo šal­ta­sis ka­ras tarp JAV ir So­vie­tų Są­jun­gos. Anais lai­kais gra­žiau­sio Že­mai­ti­jos kam­pe­lio – Pla­te­lių […]

rugsėjo 15, 2016

Rug­sė­jo 2 die­ną Plungės rajono sa­vi­val­dy­bė­je Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai pri­sta­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės sau­gaus eis­mo prie­mo­nių ga­li­my­bių […]

rugsėjo 15, 2016

Sma­gu pa­si­džiaug­ti, kad dar vie­nas Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas tarp­tau­ti­nis ,,eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ (,,Per […]

rugsėjo 14, 2016

Plungės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ atidaryta pirma nauja mini futbolo aikštelė. Informacija apie sporto šventę Žemaitijos TV video medžiagoje:

rugsėjo 14, 2016

Rugsėjo 13 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje atidaryta personalinė Ievos Stumbraitės iliuminuotų miniatiūrų paroda, kurioje susipažinsite su rankraštinės knygos iliustravimo […]

rugsėjo 14, 2016

Rugsėjo 10 d. Plungės kultūros centre vyko Žemaitijos bitininkų konferencija. Informacija iš konferencijos Žemaitijos TV video medžiagoje:  

rugsėjo 14, 2016

Rugsėjo pradžioje Šiauliuose vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos „Medžioklės rago“ taurės varžybos. Jose dalyvavo 21 komanda. Plungės pirmoji komanda […]

rugsėjo 13, 2016

Paslaptingą rugsėjo 9-osios naktį nemiegoti kalvariškius ir miestelio svečius kvietė dar vienas Žemaičių Kalvarijos – mažosios kultūros sostinės – renginys […]

rugsėjo 13, 2016

Rugsėjo 9 d. Plungės kultūros centre atidaryta dailininko Leonardo Černiausko tapybos paroda „Žemaitijos peizažas“, skirta paminėti dailininko kūrybinės veiklos 50-mečiui […]

rugsėjo 12, 2016

Rugsėjo 6 d. Plungės sporto ir rekreacijos centras jau trečius metus iš eilės organizavo „Sporto mugę“. Pagrindinis jos tikslas – […]

rugsėjo 12, 2016

Šeštadienį Aleksandrave (Plungės r.) vyko vasariška Jurginų šventė. Moterų ansamblio atliekamos dainos liejosi į romantišką jurginų žiedų paletę. Vaikai piešė […]

rugsėjo 9, 2016

Prieš pat Visuotinę Lietuvos krepšinio mokyklų atvirų durų dieną Lietuvos krepšinio federacija suskaičiavo Lietuvos krepšinio mokyklų reitingą. Pasibaigus svarbiausioms praėjusio […]

rugsėjo 8, 2016

Rugsėjo 3 dieną, šeštadienį, Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų rūmuose, vyko pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė, skirta Vietos bendruomenių metams. […]

Puslapiai« Pirmas...10...161718...2030...Paskutinis »