vasario 6, 2017
Pal. Jurgio Matulaičio piligrimų namų informacija
Neatrastoji Marijampolė Jurgio Matulaičio keliais

Marijampolė išsidėsčiusi Sūduvos krašto centre, prie Šešupės kranto. XVIII a. viduryje marijonai čia įsteigė vienuolyną. Nuo jo XVII a. antrojoje pusėje čia įsikūręs kaimas gavo Marijampolės vardą. Marijampolė tapo vieninteliu Lietuvoje miestu, įreikšminusiu vienuolijos, o per ją ir pačios Švč. Mergelės Marijos vardą.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ilsisi 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintuoju paskelbto arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) kūnas. Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX a. pradžios lietuvis. Jo asmenybė itin traukia Lietuvos ir užsienio piligrimus. Ypač daug maldininkų susirenka per pagrindinį palaimintojo Jurgio liturginį minėjimą ir per kasmet liepos mėnesį Marijampolėje iškilmingai švenčiamus Pal. Jurgio Matulaičio atlaidus. Netoli esančioje palaimintojo tėviškėje Lūginėje pastatyta Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia. Į Lūginę organizuojami maldingi žygiai, vyksta dvasinio ugdymo renginiai jaunimui. 1918–1928 m. kongregacijos centras buvo Marijampolė, vėliau – Roma. Svarbiausias kongregacijos tikslas – skleisti Švč. Mergelės Marijos kultą. Marijonai pasaulyje pasklidę gana plačiai: jie įsikūrę Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, daugelyje kitų šalių. Ypač stiprūs marijonų vienuolynai Brazilijoje.

Bazilikoje, žmonės prie kapo dažnai prašydavo malonių per jo užtarimą. Ant sarkofago ėmė atsirasti raštelių su padėkomis už gautąsias malones. Tai davė akstiną pradėti beatifikacijos bylą.  Daugelis mūsų dienų žmonių jo gyvenime įžvelgia sąsajų su savo patirtimi: gimęs ir augęs ūkininkų šeimoje jis pasiekė akademinių aukštumų; anksti liko našlaitis, su kaupu patyrė ligos bei kančios išbandymų; pažinęs didmiesčių gyvenimo kontrastą tapo Bažnyčios socialinio mokymo pranašu. Marijampolės bazilikoje lakoniškas palaimintojo Jurgio Matulaičio kapo koplyčios interjeras nuteikia apmąstyti gyvenimo iššūkius krikščioniškojo realizmo dvasia.

Marijampolė – miestas, savo vardą gavęs Dievo Motinos garbei. Daugiau kaip prieš 250 metų čia įsikūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija. Marijampolė ilgainiui tapo šios vienuolijos centru Lietuvoje. Dabartinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statyba rūpinosi ir lėšas jai telkė nuo seno šios parapijos sielovadoje darbavęsi marijonai bei kiti geradariai. Pastatyta bažnyčia pašventinta 1824 m., suteikiant jai Marijonų vienuolijos globėjo šv. arkangelo Mykolo titulą.

XIX a. antroje pusėje dėl caro valdžios siekių užgniaužti Katalikų Bažnyčią, ypač vienuolijas, Marijonų vienuolija buvo beveik išnaikinta. Ją XX a. pradžioje atgaivino iš šių vietų kilęs arkivyskupas Jurgis Matulaitis, pats tapęs marijonu, vėliau šios vienuolijos generolu. Vienuolijos centru Lietuvoje vėl tapo Marijampolė. Pastoracijoje darbavosi ne tik marijonai, bet ir arkivyskupo J. Matulaičio įsteigta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija. Dėl aukšto lygio katalikiškų švietimo įstaigų, veiklių katalikų organizacijų, religinės leidybos bei spaudos, vertingos ir didelės katalikiškos bibliotekos, įsteigtos arkivyskupo J. Matulaičio, prieškariu Marijampolė garsėjo kaip vienas Lietuvos katalikiškojo gyvenimo centrų.

1934 m. į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią iš Kauno katedros perkėlus 1927 m. mirusio arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikus, ši bažnyčia tapo piligrimystės vieta – prie šventu gyvenimu garsėjusio ganytojo kapo ateidavo pasimelsti ne tik Marijampolėje gyvenantys maldininkai, bet ir atvykę iš toliau. Popiežiui Jonui Pauliui II 1987 m. birželio 28 d. Jurgį Matulaitį paskelbus palaimintuoju, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje imta iškilmingai švęsti liturginį jo minėjimą – sausio 27 d. ir jo paskelbimo palaimintuoju metines. Pastarasis minėjimas išsirutuliojo iki aštuonių dienų šventės liepos mėnesį, sutraukiančios daug piligrimų ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų. Maldininkai lanko ir netoli Marijampolės esančią palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinę Lūginės kaime. Čia pastatyta koplyčia.

Share Button


vasario 18, 2020

Sekmadienį Marijampolės savivaldybėje, Liudvinave apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai. Nugalėtojai Kalvarijos vaikų ir jaunimo […]

lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

lapkričio 14, 2019

Muzikinio spektaklio „Retrotopija“ premjera Marijampolės dramos teatre baigėsi V tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“. Baigiamais festivalio akordas spektaklis „Retrotopija“- išskirtinės […]

lapkričio 8, 2019

Marijampolėje vyko Lietuvos radiologų asociacijos suvažiavimas, kuris šiais metais sutampa su kasmetiniu Tarptautinės radiologijos dienos minėjimu. 2019-ieji metai yra dedikuoti […]

lapkričio 8, 2019

Duris pagaliau oficialiai Marijampolėje atvėrė septintasis Lietuvoje bendradarbystės centras „Spiečius“. Tai – „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė, […]

rugsėjo 25, 2019

Žuvinto biosferos rezervato rūšių sąrašas šį sykį pasipildo net keturiomis naujomis, netgi niekada anksčiau Lietuvoje nerastomis šiltesnių kraštų grybų rūšimis. […]

rugsėjo 13, 2019

Šiandien, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta Lietuvos Kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminės organizacijos narių fotografijų paroda „Fiksuok […]

rugsėjo 2, 2019

Paskutinę vasaros savaitę Marijampolę užliejo muzikos vandenynai: vyko šeštasis klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis “Marijampolė Music Park” padovanojęs įspūdingus […]

rugpjūčio 5, 2019

Rugpjūčio 1-ąją buvo lygiai 100 dienų, kai išrinktasis Savivaldybės meras Povilas Isoda eina mero pareigas. Lyginant su visa ketverių metų […]

liepos 4, 2019

Vakar baigėsi savaitę trukęs, jau šeštasis, „Malonny“ meno simpoziumas, kuris šiais metais Marijampolėje paliko dar keturis naujus įspūdingus piešinius. Jie […]