sausio 21, 2015
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ratkienė
Nuomonės išsiskyrė dėl Lankupių šliuzo perdavimo

Strateginio planavimo komisijos posėdyje buvo apsvarstyti 4 klausimai.

Pritarta Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 m. maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano projektui, kuris bus teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybai. Šiame plane apibrėžiama, kiek reikia lėšų planuojamiems įgyvendinti projektams. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė apžvelgė planuojamas pajamas ir išlaidas – pastarosios viršija pajamas apie 1,6 mln. Lt. Kad pajamos susilygintų su išlaidomis, valstybės tarnautoja pateikė pasiūlymus, kaip dar būtų galima sumažinti finansavimą kai kuriems projektams.

Nuspręsta kompensuoti iki 5 proc. projekto „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Klaipėdos r. Priekulės sen.“ tinkamų finansuoti išlaidų ir sprendimo projektą teikti svarstyti Tarybos posėdyje. Šį projektą įgyvendina Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacija. Kaip informavo Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vincas Letukas, bendra projekto vertė siekia truputį daugiau nei 2 mln. Lt (579,2 tūkst. Eur) ir jis bus vykdomas 96 ha teritorijoje: „Asociacija gavo finansavimą iš ES. Paramos dalis siekia 80 proc. projekto vertės, likusias lėšas padengia asociacija su pareiškėju. Už šias lėšas bus remontuojami esami, įgriuvę grioviai ir bus tiesiami keli nauji.“ Tarybos narys Algirdas Liaudanskis teiravosi, kaip kiti ūkininkai – vykdo ar nevykdo melioracijos darbus. Vedėjas informavo, kad reikalingos didelės lėšos ir tai esą atgraso ūkininkus investuoti į dirbamų žemės plotų melioracijos sistemas. Tarybos narys Jonas Dumašius pastebėjo, kad Klaipėdos rajonas yra vienas iš mažiausiai gaunančių ir įsisavinančių paramos lėšų, skirtų melioracijos sistemoms atnaujinti, todėl Savivaldybė galėtų prisidėti prie tokių projektų įgyvendinimo. Dauguma pritarė, kad būtų tikslinga kompensuoti iki 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nes valstybiniai grioviai sudaro apie 5 proc. visų griovių.

Diskusijos kilo pristačius pasiūlymą Lankupių šliuzą perduoti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijai. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė informavo, kad pernai įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo regiono savivaldybės, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija ir Susisiekimo ministerija, ir buvo pritarta nuomonei, kad visais vidaus vandens keliais turėtų rūpintis minėta direkcija. Juo labiau, kad Savivaldybė neturi pakankamai išteklių ir kompetencijos pati prižiūrėti šliuzą, kurį būtina renovuoti. Tarybos narys Algirdas Liaudanskis pasiūlė objektą perduoti tik laikinai naudoti, sudarius panaudos sutartį: „Jei ši įstaiga netvarkys jo, tai Savivaldybė neturės jokių būdų ir galimybės sutvarkyti šliuzą. Nereikėtų visiškai šio objekto atsisakyti.“ Šiam pasiūlymui po diskusijų buvo pritarta.

Palaikymo sulaukė pasiūlymas pavesti Savivaldybės administracijai suformuoti žemės sklypus Gargždų pramonės teritorijoje ir numatyti tam lėšų. Mat laisva valstybinė žemė yra patogioje verslui ir pramonei vietoje, todėl galėtų būti panaudota pritraukti investuotojus.

Strateginio planavimo komisijos, kurios pirmininkas Savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, priimti sprendimai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 m. maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano projekto ir projekto „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Klaipėdos r. Priekulės sen.“ tinkamų finansuoti išlaidų dalies kompensavimo bus svarstomi Tarybos posėdyje kitą ketvirtadienį, – tuomet ir paaiškės, ar Tarybos nariai pritaria šiems pasiūlymams.

Share Button


kovo 31, 2020

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis pirmadienį (kovo 30 d.) Klaipėdos universitetinėje ligoninėje namo išleisti 6 žmonės, pasveikę nuo koronaviruso (COVID-19) infekcijos. Pagal […]

kovo 24, 2020

Klaipėdos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija, siekdama maksimaliai apsaugoti žmones, nusprendė laikinai neleisti gyventojams lankytis Olando kepurėje. Toks sprendimas priimtas […]

kovo 23, 2020

Klaipėdos apskrities mažoji kultūros sostinė VEIVIRŽĖNAI – radialinio plano miestelis Klaipėdos rajone, abipus Veiviržo upės (Minijos intakas). Yra Jurgio Šaulio […]

kovo 20, 2020

Darbui paruoštas ir jau šiandien, nuo 12 val., Klaipėdoje pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl […]

kovo 18, 2020

Visoje Lietuvoje nuo kovo 16 d. įsigalėjęs karantinas pakoregavo visų mūsų gyvenimus. Viešojoje erdvėje apstu pasiūlymų, kokias knygas rinktis skaitytojams […]

kovo 17, 2020

Dešimtyje savivaldybių – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Alytuje, Utenoje – sveikatos apsaugos ministro įsakymu atsiras mobilūs […]

kovo 17, 2020

Klaipėdos miesto savivaldybėje kovo 17 d. vykusio Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio metu aptarti aktualiausi dėl koronaviruso plitimo ir įvesto karantino […]

kovo 17, 2020

Medikų ir statutinių darbuotojų vaikams Klaipėdoje bus suteikta galimybė lankyti savo nuolatinius darželius. Toks sprendimas priimtas pasitarus su įstaigų vadovais […]

kovo 15, 2020

Šeštadienį Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad nuo kovo 16 d. 00:00 iki kovo 30 d. 24.00 val. dėl koronaviruso grėsmės visoje […]

kovo 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad šiandien, kovo 13 d., Lietuvoje patvirtinti dar trys koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejai. Visi trys koronavirusu […]