liepos 17, 2017
Dalina Rupinskienė / "Šilelis"
Odė tautos didvyriams Dariui ir Girėnui – „Skrydis namo“

Mirga fakelų liepsnos, nušviesdamos kelią iki Puntuko akmens. „Saulašarės“ (vad. Irma Baukytė) merginos „kviečia“ lakūnus skrydžiui. Dvi lietuvės mamos atveda sūnus,  apvelka „pilotų“ švarkais, švelniai paglosto plaukus, peržegnoja ir „išlydi“ į tolimą ir pavojingą kelionę. Puntuko akmuo, paslaptingai apsigaubęs baltą drobule, ant kurios sklando didžiuliai bebaimiai sakalai – mūsų tautos sūnūs.

Tyloje aidi balsas (KC režisierius Julius Jakubėnas): „Pirmasis  lakūnų atsišaukimas spaudoje pasirodė 1932 metų liepos 11 dieną: „Mes skrisime iš Niujorko į Kauną. Dar niekas nėra tiesiai, nenusileisdamas, nuskridęs iš Amerikos į Lietuvą.  Tad mes esame pasiryžę tai atlikti.“

Ir vėl „Saulašarės“ merginų šokis, vaizduojantis skrydį…

Balsas: „Darius buvo sumanęs pasirinkti pavadinimą arba Lietuvių siela, arba Diktatorius. Skridimo komitete buvo svarstyti šie siūlomi vardai: Vytis, Amerikos Lietuvis, Amerikietis, Lietuvių Dvasia, Vytauto ainis, Aitvaras, Sakalas ir kt. Vaivada pasiūlė Lituanica. Tad tokia lėktuvo pavadinimo „Lituanica“ atsiradimo istorija.“

Skamba daina. Vaizdai ant akmens – paukščiai, sparnai, kelias, vėjo gūsiai…

Balsas: „Niekados dar nebuvo tokio įdėmaus klausymo ir budėjimo prie radijo aparatų, nekantriai laukiant žinios. Visi miestai ir kaimai dar niekados taip nepavydėjo kauniečiams tos laimės pirmiesiems sutikti ir pamatyti su „sparnuotus“ lietuvius – padangių galiūnus. Visi laukė su tokiu džiaugsmu, kokio širdis dar nebuvo jutusi…“

Šokio kompozicija, daina „Skrydis“,  rūstūs vaizdai ant akmens…

Balsas: „Varikli, nenuilsk! Propeleri, sukis! Besočiui motorui skysčių užteks sunkaus darbo troškuliui raminti! Tik vamzdžiai, neužsikiškit! Rodikliai, nesustokit! Dar keliolika valandų rodykit ištikimybę tautos džiaugsmui ir pažangos naudai! Po to atsiilsėsite gražioje ir svetingoje Lietuvoje.“

Šokėjų poros vylingas vilties tango…  Merginų vilties šokis…  Ant akmens pakilimo tako vaizdai, variklis gaudžia visu garsu…

Balsas: „Lietuvos aeroklubas išskaičiavo, kad laukiami Atlanto nugalėtojai turėjo atskristi liepos 17 dieną apie 2-3 valandą ryto. Aeroklubo lėktuvas kaukdamas ėmė skraidyti viršum tamsaus Kauno ir jo apylinkių, skelbdamas žinią, kad Lituanica jau netoli Lietuvos! Nudžiugę ir ilgo lūkesčio jaudinami žmonės automobiliais, autobusais ir pėsčiom bėgte leidosi aerodroman, kur turėjo sprogti neapsakomas tautos džiaugsmas…“

Laukimo šokis. Neramus.  Jaudinantis, kupinas nežinios…  Vaizdai ant akmens bauginantys…

Balsas: „Dvidešimt penki tūkstančiai lietuvių vidurnaktį laukė didvyrių tame  Kauno aerodrome, į kurį Lituanica taip ir neatskrido…“

Vaikinai blaškosi, neramu visiems…  Balta drobulė nuo akmens nuslysta. Šviesos spindulys, nukreiptas į lakūnų bareljefus akmenyje. Pasigirsta  Stepono Dariaus skaitomas testamentas prieš lemiamą skrydį. Legendiniai lakūnai ruošėsi visiems netikėtumams…

Amžina šlovė didvyriams, išgarsinusiems Lietuvą visame pasaulyje, nes Lietuva brangi kiekvienam tikram lietuviui…

„Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.“  

Maironis.

Taip netradiciškai, jautriai ir subtiliai prie legendinio Puntuko akmens vėlų liepos 16-tosios vakarą buvo paminėtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą.

alinos Rupinskienės ir Anykščių kultūros centro nuotraukos

Share Button
Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


liepos 28, 2017

Prieš prasidedant šiandieniniam Tarybos posėdžiui, dalyvaujant VRK atstovui, prisiekė naujas Tarybos narys liberalas Saulius Rasalas, kuris pakeitė atsistatydinusį Tarybos narį […]

liepos 28, 2017

Liepos 27 d. Anykščių rajono vadovai susitiko su Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi Žilvinu Ovsiuku bei jaunuoju anykštėnu […]

liepos 27, 2017

Pagaliau sulaukėte atostogų ar pasitaikė laisvas savaitgalis? Nedelskite, bet kuo greičiau atvykite į Anykščius! Tik čia surasite vienintelį Lietuvoje Angelų […]

liepos 26, 2017

Vakar Kudoriškio kaime (Skiemonių sen. Anykščių r.) vyko didžiulės kryžiaus pašventinimo iškilmės, kuriose dalyvavo daug tikinčiųjų, vyskupai ir kiti Lietuvos […]

liepos 24, 2017

Šventinį sekmadienio rytą Anykščių Šv. apaštalo evangelisto  Mato bažnyčioje vyko 17-ojo Tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarymo koncertas. Viešpaties namuose anykštėnams […]

liepos 24, 2017

Liepos 24 d. planuojama pradėti kelio rekonstrukcijos darbus link Puntuko akmens ir Medžių lajų tako komplekso. Darbai vyks darbo dienomis […]

liepos 24, 2017

Liepos 20–23 dienomis Anykščiai savo gimtadienį „ŠvenČIA Anykščiai!“ kvietė švęsti daugiau nei trijose dešimtyse renginių: floristinių kilimų konkurse ir parodoje, […]

liepos 21, 2017

Liepos 21 d. Anykščių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko oficialus užsienio delegacijų, dalyvaujančių Anykščių miesto šventėje „ŠvenČIA Anykščiai!“ susitikimas. Į […]

liepos 21, 2017

Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo sprendimu liepos 19 d. Anykščių kultūros centre vyko metinis XXIX Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas. Jame dalyvavo […]

liepos 20, 2017

Rašytojos Bronės Buivydaitės muziejaus sodelis pasipildė nauju meno kūriniu. Skulptorius Osvaldas Neniškis sukūrė „Vartus Angelų“. Tai – dar vienas jau […]