liepos 17, 2017
Dalina Rupinskienė / "Šilelis"
Odė tautos didvyriams Dariui ir Girėnui – „Skrydis namo“

Mirga fakelų liepsnos, nušviesdamos kelią iki Puntuko akmens. „Saulašarės“ (vad. Irma Baukytė) merginos „kviečia“ lakūnus skrydžiui. Dvi lietuvės mamos atveda sūnus,  apvelka „pilotų“ švarkais, švelniai paglosto plaukus, peržegnoja ir „išlydi“ į tolimą ir pavojingą kelionę. Puntuko akmuo, paslaptingai apsigaubęs baltą drobule, ant kurios sklando didžiuliai bebaimiai sakalai – mūsų tautos sūnūs.

Tyloje aidi balsas (KC režisierius Julius Jakubėnas): „Pirmasis  lakūnų atsišaukimas spaudoje pasirodė 1932 metų liepos 11 dieną: „Mes skrisime iš Niujorko į Kauną. Dar niekas nėra tiesiai, nenusileisdamas, nuskridęs iš Amerikos į Lietuvą.  Tad mes esame pasiryžę tai atlikti.“

Ir vėl „Saulašarės“ merginų šokis, vaizduojantis skrydį…

Balsas: „Darius buvo sumanęs pasirinkti pavadinimą arba Lietuvių siela, arba Diktatorius. Skridimo komitete buvo svarstyti šie siūlomi vardai: Vytis, Amerikos Lietuvis, Amerikietis, Lietuvių Dvasia, Vytauto ainis, Aitvaras, Sakalas ir kt. Vaivada pasiūlė Lituanica. Tad tokia lėktuvo pavadinimo „Lituanica“ atsiradimo istorija.“

Skamba daina. Vaizdai ant akmens – paukščiai, sparnai, kelias, vėjo gūsiai…

Balsas: „Niekados dar nebuvo tokio įdėmaus klausymo ir budėjimo prie radijo aparatų, nekantriai laukiant žinios. Visi miestai ir kaimai dar niekados taip nepavydėjo kauniečiams tos laimės pirmiesiems sutikti ir pamatyti su „sparnuotus“ lietuvius – padangių galiūnus. Visi laukė su tokiu džiaugsmu, kokio širdis dar nebuvo jutusi…“

Šokio kompozicija, daina „Skrydis“,  rūstūs vaizdai ant akmens…

Balsas: „Varikli, nenuilsk! Propeleri, sukis! Besočiui motorui skysčių užteks sunkaus darbo troškuliui raminti! Tik vamzdžiai, neužsikiškit! Rodikliai, nesustokit! Dar keliolika valandų rodykit ištikimybę tautos džiaugsmui ir pažangos naudai! Po to atsiilsėsite gražioje ir svetingoje Lietuvoje.“

Šokėjų poros vylingas vilties tango…  Merginų vilties šokis…  Ant akmens pakilimo tako vaizdai, variklis gaudžia visu garsu…

Balsas: „Lietuvos aeroklubas išskaičiavo, kad laukiami Atlanto nugalėtojai turėjo atskristi liepos 17 dieną apie 2-3 valandą ryto. Aeroklubo lėktuvas kaukdamas ėmė skraidyti viršum tamsaus Kauno ir jo apylinkių, skelbdamas žinią, kad Lituanica jau netoli Lietuvos! Nudžiugę ir ilgo lūkesčio jaudinami žmonės automobiliais, autobusais ir pėsčiom bėgte leidosi aerodroman, kur turėjo sprogti neapsakomas tautos džiaugsmas…“

Laukimo šokis. Neramus.  Jaudinantis, kupinas nežinios…  Vaizdai ant akmens bauginantys…

Balsas: „Dvidešimt penki tūkstančiai lietuvių vidurnaktį laukė didvyrių tame  Kauno aerodrome, į kurį Lituanica taip ir neatskrido…“

Vaikinai blaškosi, neramu visiems…  Balta drobulė nuo akmens nuslysta. Šviesos spindulys, nukreiptas į lakūnų bareljefus akmenyje. Pasigirsta  Stepono Dariaus skaitomas testamentas prieš lemiamą skrydį. Legendiniai lakūnai ruošėsi visiems netikėtumams…

Amžina šlovė didvyriams, išgarsinusiems Lietuvą visame pasaulyje, nes Lietuva brangi kiekvienam tikram lietuviui…

„Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.“  

Maironis.

Taip netradiciškai, jautriai ir subtiliai prie legendinio Puntuko akmens vėlų liepos 16-tosios vakarą buvo paminėtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą.

alinos Rupinskienės ir Anykščių kultūros centro nuotraukos

Share Button

rugsėjo 21, 2017

Rugsėjo 14-oji – Šv. Kryžiaus išaukštinimo diena. Ši šventė N. Elmininkuose (Anykščių r.) švenčiama jau daug metų. Šiemet ji buvo […]

rugsėjo 21, 2017

Rugsėjo 16 d. popietę viešintiškiai ir svečiai rinkosi į Viešintų bendruomenės namus (Anykščių r.), kur vyko Tautvilio  Užos penktosios knygos […]

rugsėjo 18, 2017

Šių metų rugsėjo 7 – 13 d. afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai laukinėje faunoje buvo nustatyti 1 sumedžiotam šernui ir […]

rugsėjo 17, 2017

Lietuvoje suskaičiuojama apie 29 tūkstančius upių ir upelių. Nieko nuostabaus, kad jų gausybėje galima rasti ir tokių, kurių pavadinimai išties […]

rugsėjo 15, 2017

Pagaliau klasikinį lietuvių poezijos kūrinį, Antano Baranausko poemą „Anykščių šilelis“, ir po tiek metų vis dar tebejaudinantį daugiaprasme „Kalnai kelmuoti, […]

rugsėjo 15, 2017

Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 9-10 dienomis, Panevėžyje vyko 5-tasis ir paskutinis atvirojo Lietuvos motokroso čempionato etapas. Kaip ir visuose etapuose, taip […]

rugsėjo 13, 2017

Rugsėjo 2 d. į literatų-prozininkų konkurso „Baltos paukštės‘‘ baigiamąjį renginį, vykusį Vaižganto muziejuje Kunigiškiuose (Anykščių r.),  skubėjo rašytojai  iš Alytaus, […]

rugsėjo 6, 2017

Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Rokiškio rajone esančiame Ilzenbergo dvare praūžė kultūrinis renginys, pritraukęs daugiau nei 2 tūkst. lankytojų iš visos šalies. […]

rugsėjo 4, 2017

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro lankytojai turiningai atsisveikino su vasara ir pasitiko rudenį. Išvyka į Vilnių, į Giedrakalnį, ir […]

rugsėjo 4, 2017

Per paskutines dešimt rugpjūčio dienų afrikinio kiaulių maro (AKM ) atvejai buvo nustatyti laukinėje faunoje ir vienoje kiaulių laikymo vietoje. […]