gruodžio 4, 2015
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
Pagerbti Radviliškio rajono žemdirbiai

Radviliškio miesto kultūros centro didžiąją salę visus sukvietė Radviliškio rajono 20-oji, jubiliejinė, žemdirbių šventė.

Šventėje žemdirbius pasveikinusi LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė sakė, kad per dvidešimt penkerius nepriklausomybės metus Lietuva labai pasikeitė, ypač daug pasikeitimų patyrė žemės ūkio sritis. „Pokyčiai ryškūs, geri, jais galima pasidžiaugti, kaip ir vieninga Radviliškio rajono ūkininkų bendruomene“, – kalbėjo ministrė. Ji Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Padėkos raštais už pasiekimus žemės ūkio srityje apdovanojo ūkininkus Rimantą Bakutį iš Baisogalos, Virginiją Baltrūnienę ir Edmundą Jankūną iš Grinkiškio, Svajūną Toleikį, Martyną ir Ramūną Miselius iš Tyrulių, Feliksą Steponavičių iš Aukštelkų, Vladą Bartaševičių iš Radviliškio.

„Džiaugiuosi, kad jau 20 metų kiekvieną vėlyvą rudenį susirenkate pabūti drauge po didžiųjų metų darbų. Trumpas atokvėpis ir vėl ateinantis pavasaris pakvies į laukus, kuriuose ir vėl sieksite geriausių rezultatų, garsinančių Radviliškio rajoną žemės ūkio srityje“, – ilgametę tradiciją paminėti metų darbų pabaigą ir aukštus Radviliškio rajono žemės ūkio srities rodiklius akcentavo šventėje žemdirbius sveikinęs Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklus už pasiekimus žemės ūkio srityje Juozui Rupšiui, Aukštelkų seniūnijos ūkininkui, ir Vidmantui Grigaliūnui, Sidabravo seniūnijos ūkininkui.

Juozas Rupšys – vienas pirmųjų, pradėjusių ūkininkauti Aukštelkų seniūnijoje. Augina grūdines kultūras, ūkininkauja naudodamasis pažangiomis technologijomis, puoselėja aukštą žemdirbystės kultūrą. Savo darbštumu, tvarkingumu rodo pavyzdį kitiems ūkininkaujantiems, sukaupta išmintimi ir patirtimi dalijasi su kitais ūkininkais ir perduoda ją ūkininkaujančiam sūnui Tadui. J. Rupšys yra įvairių renginių ir švenčių rėmėjas, kasdien praturtinantis kitų gyvenimą savo pagalba, parama.

Vidmantas Grigaliūnas ūkininkauja gimtajame Radviliškio rajono Vabalių kaime nuo 1996 metų Darbštus ūkininkas augina javus, rapsą, iš viso dirba 231 ha žemės. Ūkis mišrus, jame laikoma daugiau nei 100 galvijų, iš jų 80 – melžiamų karvių. Su žmona Lina užaugino du darbščius sūnus. Vienas sūnus mokosi agronomo specialybės Aleksandro Stulginskio universitete. Ūkininkas kartu su žmona Lina gražiai tvarko savo sodybos ir gamybinių pastatų aplinką. 2015 metais Linos ir Vidmanto sodyba buvo pripažinta pavyzdingai tvarkoma.

Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai už pasiekimus žemės ūkio srityje įteikti Rimantui Meškauskui, Šaukoto seniūnijos ūkininkui, Astai Pranienei, Radviliškio seniūnijos ūkininkei. Vidai Jakševičienei, Sidabravo seniūnijos  specialistei,  65-mečio proga mero padėkos raštas įteiktas už nepriekaištingą darbą ir pavyzdingą pareigų atlikimą.
„Dvidešimtą kartą susirinkome pabūti kartu po didžiųjų metų darbų. Jau ir nauja ūkininkų karta spėjo užaugti“, – sakė Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. Jis trumpai apžvelgė rajono žemės ūkio raidą, pasidžiaugė, kad rajone įsitvirtino stiprūs ir perspektyvūs ūkininkai, valdantys pažangius augalininkystės ir gyvulininkystės ūkius, gebantys sukurti puikią produkciją, turintys gerų vadybinių gebėjimų. „Lieka tik tobulėti siekti naujovių ir tobulinti gamybos procesus, ieškoti galimybių diegti naujas technologijas, kad su savo produkcija galėtume ir toliau sėkminga konkuruoti rinkoje. Bet būtina nepamiršti, kad visame šitame darbų sūkuryje reikia išlikti žmonėmis, neišpuikti ir gerbti kitą“, – sakė A. Juozapavičius. Žemės ūkio skyriaus vedėjui šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjas žemės ūkiui Adolfas Damanskis įteikė LR Ministro Pirmininko Padėkos raštą.

Šventėje susirinkusius žemdirbius sveikino ir LR Seimo nariai Algimantas Salamakinas, Zita Žvikienė ir Vytautas Juozapaitis, ŽŪR vicepirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas ir Radviliškio rajono skyriaus vadovė Irena Urbelienė, kiti garbūs svečiai iš žemės ūkį kuruojančių įstaigų.

Tradicinė dovana – stiklo meno dailininko Remigijaus Kriuko autoriniai darbai stikliniai obuoliai – įteikti Radviliškio rajono ūkininkams, nuveikusiems reikšmingų darbų žemės ūkio srityje: Vytautui Krikščiūnui, Aukštelkų seniūnijos ūkininkui, ŽŪB „Draugas“ (Pakalniškių seniūnijos), Sigitui Krivickui, IĮ „Fasma“ vadovui, Jonui Grybauskui, Sidabravo ŽŪB vadovui, Vytautui Čepaičiui, Sidabravo seniūnijos ūkininkui, Kęstučiui Rimkui, Skėmių seniūnijos ūkininkui, Feliksui Šlėvei, Šeduvos miesto seniūnijos ūkininkui.

   

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Padėkos raštu už pasiekimus žemės ūkio srityje apdovanoti Algimantas Žezdrys, Pakalniškių seniūnijos ūkininkas, Algis Lapiniauskas, Genių žemės ūkio bendrovės vadovas iš Sidabravo seniūnijos. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto Padėkos raštai už pasiekimus žemės ūkio srityje įteiktas Šeduvos miesto seniūnijos ūkininkams Daivai ir Sigitui Petraičiams, ūkininkui iš Skėmių Rimantui Garuckui, Grinkiškio seniūnijos ūkininkams Birutei ir Alvidui Našlėnams. Juos ūkininkams įteikė LR Seimo narys A. Salamakinas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas (vadovė Violeta Juškienė) sulaukė Seimo nario Vytauto Juozapaičio apdovanojimo, Pakalniškių seniūnijos ūkininkei Laimai ir Aurimui Navickams įteiktas LR Seimo narės, Žmogaus teisių komiteto pirmininkės Zitos Žvikienės apdovanojimas.

Už pasiekimus žemės ūkio srityje Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų Padėkos raštais apdovanoti Kęstutis Arūnas Savickas, Aukštelkų seniūnijos ūkininkas, Almutė ir Eugenijus Petrylos iš Šiaulėnų seniūnijos, broliai Valdas ir Henrikas Danilevičiai, ūkininkaujantys Tyrulių seniūnijoje.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis už sąžiningą ilgametį darbą žemės ūkiui, pasiektus aukštus gamybinius rezultatus bei bendruomeniškumo puoselėjimą apdovanojo Adolfą Šniauką, ŽŪB  „Agrowill Spindulys“ vadovą.

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas ir Radviliškio rajono skyriaus vadovė Irena Urbelienė apdovanojo Vytautą Čepaitį, Sidabravo seniūnijos ūkininką, ir Zitą Barauskienę, Aukštelkų seniūnijos ūkininkę.
Šventėje padėkota G. Vaičėno įmonei „Šoklys“, nuolatiniams šventės rėmėjams.

Daugybė apdovanojimų, šypsenų ir darbščių žmonių sukūrė didelę ir gražią šventę. Tikimės, kad kitais metais rajono žemdirbiai vėl džiaugsis savo veiklos rezultatais ir savo užmojais bei darbais garsins Radviliškio rajoną ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Muzikinę dovaną – Ūdrio ariją iš operos „Pilėnai“ – žemdirbiams dovanojo Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis. Susirinkusius linksmino Laura ir choras „Chameleonas“, merginų grupė „Magnit“.

   

Share Button

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]

rugsėjo 5, 2019

Liepos 16–25 dienomis vyko apžiūra-konkursas „Gražiai tvarkoma aplinka Radviliškio rajone 2019“. Komisija aplankė apie 50 objektų (sodybų, daugiabučių gyvenamųjų namų, […]

rugsėjo 5, 2019

Rugsėjo 1 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ organizavo renginį „Mums jau – 15!“, skirtą VVG 15 metų veiklai paminėti, […]

rugsėjo 3, 2019

Mokyklinis varpelis jau pakvietė vaikus, mokytojus ir tėvus į Mokslo ir žinių šventę.  Naujus mokslo metus pradeda 21 Radviliškio rajono […]

rugpjūčio 31, 2019

Baigiantis mokinių vasaros atostogoms, Radviliškio futbolo sporto klubas „Radviliškis“, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas ir Radviliškio […]