gruodžio 4, 2015
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
Pagerbti Radviliškio rajono žemdirbiai

Radviliškio miesto kultūros centro didžiąją salę visus sukvietė Radviliškio rajono 20-oji, jubiliejinė, žemdirbių šventė.

Šventėje žemdirbius pasveikinusi LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė sakė, kad per dvidešimt penkerius nepriklausomybės metus Lietuva labai pasikeitė, ypač daug pasikeitimų patyrė žemės ūkio sritis. „Pokyčiai ryškūs, geri, jais galima pasidžiaugti, kaip ir vieninga Radviliškio rajono ūkininkų bendruomene“, – kalbėjo ministrė. Ji Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Padėkos raštais už pasiekimus žemės ūkio srityje apdovanojo ūkininkus Rimantą Bakutį iš Baisogalos, Virginiją Baltrūnienę ir Edmundą Jankūną iš Grinkiškio, Svajūną Toleikį, Martyną ir Ramūną Miselius iš Tyrulių, Feliksą Steponavičių iš Aukštelkų, Vladą Bartaševičių iš Radviliškio.

„Džiaugiuosi, kad jau 20 metų kiekvieną vėlyvą rudenį susirenkate pabūti drauge po didžiųjų metų darbų. Trumpas atokvėpis ir vėl ateinantis pavasaris pakvies į laukus, kuriuose ir vėl sieksite geriausių rezultatų, garsinančių Radviliškio rajoną žemės ūkio srityje“, – ilgametę tradiciją paminėti metų darbų pabaigą ir aukštus Radviliškio rajono žemės ūkio srities rodiklius akcentavo šventėje žemdirbius sveikinęs Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklus už pasiekimus žemės ūkio srityje Juozui Rupšiui, Aukštelkų seniūnijos ūkininkui, ir Vidmantui Grigaliūnui, Sidabravo seniūnijos ūkininkui.

Juozas Rupšys – vienas pirmųjų, pradėjusių ūkininkauti Aukštelkų seniūnijoje. Augina grūdines kultūras, ūkininkauja naudodamasis pažangiomis technologijomis, puoselėja aukštą žemdirbystės kultūrą. Savo darbštumu, tvarkingumu rodo pavyzdį kitiems ūkininkaujantiems, sukaupta išmintimi ir patirtimi dalijasi su kitais ūkininkais ir perduoda ją ūkininkaujančiam sūnui Tadui. J. Rupšys yra įvairių renginių ir švenčių rėmėjas, kasdien praturtinantis kitų gyvenimą savo pagalba, parama.

Vidmantas Grigaliūnas ūkininkauja gimtajame Radviliškio rajono Vabalių kaime nuo 1996 metų Darbštus ūkininkas augina javus, rapsą, iš viso dirba 231 ha žemės. Ūkis mišrus, jame laikoma daugiau nei 100 galvijų, iš jų 80 – melžiamų karvių. Su žmona Lina užaugino du darbščius sūnus. Vienas sūnus mokosi agronomo specialybės Aleksandro Stulginskio universitete. Ūkininkas kartu su žmona Lina gražiai tvarko savo sodybos ir gamybinių pastatų aplinką. 2015 metais Linos ir Vidmanto sodyba buvo pripažinta pavyzdingai tvarkoma.

Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai už pasiekimus žemės ūkio srityje įteikti Rimantui Meškauskui, Šaukoto seniūnijos ūkininkui, Astai Pranienei, Radviliškio seniūnijos ūkininkei. Vidai Jakševičienei, Sidabravo seniūnijos  specialistei,  65-mečio proga mero padėkos raštas įteiktas už nepriekaištingą darbą ir pavyzdingą pareigų atlikimą.
„Dvidešimtą kartą susirinkome pabūti kartu po didžiųjų metų darbų. Jau ir nauja ūkininkų karta spėjo užaugti“, – sakė Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. Jis trumpai apžvelgė rajono žemės ūkio raidą, pasidžiaugė, kad rajone įsitvirtino stiprūs ir perspektyvūs ūkininkai, valdantys pažangius augalininkystės ir gyvulininkystės ūkius, gebantys sukurti puikią produkciją, turintys gerų vadybinių gebėjimų. „Lieka tik tobulėti siekti naujovių ir tobulinti gamybos procesus, ieškoti galimybių diegti naujas technologijas, kad su savo produkcija galėtume ir toliau sėkminga konkuruoti rinkoje. Bet būtina nepamiršti, kad visame šitame darbų sūkuryje reikia išlikti žmonėmis, neišpuikti ir gerbti kitą“, – sakė A. Juozapavičius. Žemės ūkio skyriaus vedėjui šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjas žemės ūkiui Adolfas Damanskis įteikė LR Ministro Pirmininko Padėkos raštą.

Šventėje susirinkusius žemdirbius sveikino ir LR Seimo nariai Algimantas Salamakinas, Zita Žvikienė ir Vytautas Juozapaitis, ŽŪR vicepirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas ir Radviliškio rajono skyriaus vadovė Irena Urbelienė, kiti garbūs svečiai iš žemės ūkį kuruojančių įstaigų.

Tradicinė dovana – stiklo meno dailininko Remigijaus Kriuko autoriniai darbai stikliniai obuoliai – įteikti Radviliškio rajono ūkininkams, nuveikusiems reikšmingų darbų žemės ūkio srityje: Vytautui Krikščiūnui, Aukštelkų seniūnijos ūkininkui, ŽŪB „Draugas“ (Pakalniškių seniūnijos), Sigitui Krivickui, IĮ „Fasma“ vadovui, Jonui Grybauskui, Sidabravo ŽŪB vadovui, Vytautui Čepaičiui, Sidabravo seniūnijos ūkininkui, Kęstučiui Rimkui, Skėmių seniūnijos ūkininkui, Feliksui Šlėvei, Šeduvos miesto seniūnijos ūkininkui.

   

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Padėkos raštu už pasiekimus žemės ūkio srityje apdovanoti Algimantas Žezdrys, Pakalniškių seniūnijos ūkininkas, Algis Lapiniauskas, Genių žemės ūkio bendrovės vadovas iš Sidabravo seniūnijos. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto Padėkos raštai už pasiekimus žemės ūkio srityje įteiktas Šeduvos miesto seniūnijos ūkininkams Daivai ir Sigitui Petraičiams, ūkininkui iš Skėmių Rimantui Garuckui, Grinkiškio seniūnijos ūkininkams Birutei ir Alvidui Našlėnams. Juos ūkininkams įteikė LR Seimo narys A. Salamakinas.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas (vadovė Violeta Juškienė) sulaukė Seimo nario Vytauto Juozapaičio apdovanojimo, Pakalniškių seniūnijos ūkininkei Laimai ir Aurimui Navickams įteiktas LR Seimo narės, Žmogaus teisių komiteto pirmininkės Zitos Žvikienės apdovanojimas.

Už pasiekimus žemės ūkio srityje Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų Padėkos raštais apdovanoti Kęstutis Arūnas Savickas, Aukštelkų seniūnijos ūkininkas, Almutė ir Eugenijus Petrylos iš Šiaulėnų seniūnijos, broliai Valdas ir Henrikas Danilevičiai, ūkininkaujantys Tyrulių seniūnijoje.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis už sąžiningą ilgametį darbą žemės ūkiui, pasiektus aukštus gamybinius rezultatus bei bendruomeniškumo puoselėjimą apdovanojo Adolfą Šniauką, ŽŪB  „Agrowill Spindulys“ vadovą.

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas ir Radviliškio rajono skyriaus vadovė Irena Urbelienė apdovanojo Vytautą Čepaitį, Sidabravo seniūnijos ūkininką, ir Zitą Barauskienę, Aukštelkų seniūnijos ūkininkę.
Šventėje padėkota G. Vaičėno įmonei „Šoklys“, nuolatiniams šventės rėmėjams.

Daugybė apdovanojimų, šypsenų ir darbščių žmonių sukūrė didelę ir gražią šventę. Tikimės, kad kitais metais rajono žemdirbiai vėl džiaugsis savo veiklos rezultatais ir savo užmojais bei darbais garsins Radviliškio rajoną ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Muzikinę dovaną – Ūdrio ariją iš operos „Pilėnai“ – žemdirbiams dovanojo Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis. Susirinkusius linksmino Laura ir choras „Chameleonas“, merginų grupė „Magnit“.

   

Share Button


sausio 15, 2020

Sidabravo biblioteka prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją, lygiai 8 val. ryto, bibliotekos languose buvo […]

sausio 15, 2020

Sausio 7 d. knygos bičiulių grupės „Beržė” nariai susirinko į pirmąjį šiais metais susitikimą.  Danguolė  Dabašinskienė žurnale „Padubysio kronikos“ perskaitė […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dieną Viešosios bibliotekos jaunieji lankytojai –  Radviliškio progimnazijos 1-osios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rasmutos Valčiukienės, dalyvavo susitikime su […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dienos popietę Žaislotekoje įvyko pažintinė valandėlė. Joje įspūdžiais iš Laplandijos dalijosi Vaižganto progimnazijos 5 klasės moksleivė Deimantė Dargytė. […]

gruodžio 31, 2019

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje gruodžio 27 dieną vyko jau aštuntoji mokslinė – praktinė konferencija „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas“, […]

gruodžio 31, 2019

Gruodžio mėnesį Lenkijos Respublikos Kadzidlo miesto delegacija, vadovaujama mero Darjušo Lukaševskio, viešėjo Sidabrave. Delegacija, kurią sudarė Kadzidlo miesto tarybos nariai, […]

gruodžio 24, 2019

Gruodžio 21 dieną Radviliškio miesto aikštėje miestelėnus ir svečius į draugiją kvietė… pasaka. Tai – Viešosios bibliotekos skirtas laikas pabūti […]

gruodžio 18, 2019

Radviliškis – geležinkelininkų miestas. To įrodymas – šiandien į nuolatinę vietą pastatytas vagonas-restoranas, kuris bus pritaikytas radviliškiečių ir miesto svečių […]

gruodžio 18, 2019

Muzika, dainomis ir šokiais Lizdeikos gimnazijos dramos kolektyvas, vadovaujamas režisierės Rasos Atkočiūnienės, įveikė 13 dienos, penktadienio, blogio jėgas. Lizdeikiečiai laikosi […]

gruodžio 18, 2019

Gruodžio 13 dieną grupė rajono neįgaliųjų sportininkų išvyko į Garliavą. Čia iš visos Lietuvos suvažiavo sportininkai į jau 12 kartą […]