lapkričio 22, 2017
Diana Skvarnavičienė, Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoja
Paminėtas Gražinos pagrindinės mokyklos jubiliejus

Lapkričio 17 dieną iškilmingai paminėtas Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos keturiasdešimtmetis.

Ilgą rudenį gražiniečiai rengėsi jubiliejaus šventei ir į renginius įsijungė visa mokyklos bendruomenė: esantys ir buvę mokiniai, tėveliai, pedagoginiai darbuotojai, techninis personalas. Kiekvienas bendruomenės narys rado galimybę atskleisti savo pomėgius. Štai spalio 25 dieną kūno kultūros mokytojai suorganizavo „Linksmųjų estafečių“ varžybas, į kurias susirinko gausus būrys dalyvių – moksleivių, jų tėvelių.

Spalio 26 dieną vyko susitikimas „Apglėbkime vieni kitus prisiminimų skraiste“ su mokytojais senjorais. Popietėje buvo pagerbti Anapilin išėję mokytojai. Senjorai prisiminė praėjusius darbo metus mokykloje. Mokytoja Elena Stančikienė paskaitė savo kūrybos eilėraščių. Lapkričio 9 dieną sporto salėje vyko futbolo turnyras. Varžybų dalyviai – mokykloje besimokantys ir gimnazistai, baigę mūsų mokyklą O vakare pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai buvo pakviesti į nuotaikingą popietę, kurioje susirinkusius linksmino šokių ir muzikos kolektyvas „Šelmiai“, vadovaujamas Edmundo Verpetinsko. Lapkričio 10 dieną mokykla sulaukė gerbiamų svečių – įvairių mokyklos laidų abiturientų, kurie sugrįžo į mokyklą pasidalyti savo patirtimi, pabendrauti su mokyklos mokiniais.

Didžioji šventinė diena prasidėjo šventomis Mišiomis Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventas Mišias laikė trys mokyklos ugdytiniai kunigai: Remigijus Čekavičius, Tomas Reinys ir Virginijus Birjotas. Prie jų prisijungė ir parapijos klebonas Tadas Rudys. Giedojo Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių choras, vadovaujamas Artūro Miškinio.

Po Šventų Mišių svečiai, buvę mokiniai rinkosi į mokyklą, į Sėkmės galerijos atidarymą, į susitikimą su mokytojais, klasių vadovais. Buvę dvidešimt aštuonių laidų abiturientai ir vienuolikos laidų dešimtokai prisiminė mokyklinių metų akimirkas, pasidžiaugė dabartinių mokinių pasiekimais, atsinaujinusia, išgražėjusia mokykla.

Prieš šventinį koncertą Radviliškio miesto kultūros centro pirmojo ir antrojo aukšto fojė buvo atidaryta mokytojų, buvusių mokinių, kitų bendruomenės narių darbų paroda, įprasminusi kūrybinių ieškojimų keturiasdešimtmetį. Parodoje pristatyti dvidešimt aštuonių autorių darbai.

Šventinis minėjimas-koncertas vyko Radviliškio miesto kultūros centro didžiojoje salėje. Susikaupę renginio dalyviai tylos minute pagerbė Anapilin išėjusius mokytojus. Prisiminimais apie mokyklą, puikius pedagogus pasidalijo mokyklos direktoriai: Stefanija Januševičienė, Alfradas Krikštanas, Vidmantas Tamošiūnas ir Laisvūnas Vaičiūnas. Mokyklą jubiliejaus proga sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Meras mokyklos bendruomenei įteikė padėkos raštą už rūpestingą, atsakingą ir rezultatyvų pedagoginį darbą, palankios mokymosi aplinkos kūrimą bei aktyvumą. Radviliškio miesto ugdymo įstaigų vadovų vardu gražiniečius pasveikino Rasa Dagienė, Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė. Sveikinimus atsiuntė ir būrys bendradarbiavimo partnerių.

LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis, prisiminęs savo kūrybinio kelio pradžią mokykloje, kartu su Roberta Jurpalyte atliko dainą, įteikė Nepriklausomybės akto, signatarų nuotraukos kopijas ir padėkojo už 40-ties metų indėlį į Lietuvos valstybės 100-čio turinį. Trys mokinių kartos – Mindaugas Pauliukas, XVIII laidos abiturientas, aštuntokas Justas Kareckas bei Deividas Visockas, PU klasės ugdytinis – perdavė buvusių, esamų, ir būsimų mokinių linkėjimus mokyklai, išsakė lūkesčius, kad mokykla gyvuos dar daugelį metų. Viešnia daktarė Auksė Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT koordinatorė, Radviliškio Gražinos pagrindinę mokyklą už nuopelnus ugdant mokinių kūrybinius gebėjimus bei aktyvią aplinkosauginę veiklą paskelbė Taikos mokykla ir įteikė Taikos vėliavą, kuriai plevėsuojant vykdomos įvairios kultūrinės akcijos visame pasaulyje.

Šventė baigėsi Lauros Remeikienės koncertine programa.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Rudens gerybės Ruduo – derliaus metas, o ką daryti, kai to derliaus per daug? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gauna […]

rugsėjo 18, 2019

Važiuodama į Baisogalą žinojau, kad ten išlikę dvaro pastatai, kad juose įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas ir kad […]

rugsėjo 17, 2019

2019 m. rugsėjo 14 d. Radviliškio sporto bazėje sportavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų. Čia vyko XII Lietuvos […]

rugsėjo 17, 2019

Radviliškio rajone suorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo akademijos viceprezidentas akademikas […]

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]