sausio 12, 2015
Lina Kovalevskienė, Ignalinos r. savivaldybės atstovė ryšiams su visuomene
Pasidžiaugta bendruomenių veikla ir kaimo plėtros projektais

2015 m. sausio 9 d. įvykusiame visuotiniame Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (IRVVG) narių susirinkime buvo aptartas dvisektorinės VVG kūrimas, prisijungus rajono žuvininkystės grupei, bei pristatyta nauja įstatų redakcija. Po susirinkimo bendruomenių nariai ir svečiai pakviesti į šventinį renginį, kuriame pasidžiaugta Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo pabaiga, pristatyti geriausi projektai, apdovanoti jų 5gyvendintojai. Nuveiktais darbais džiaugėsi ir bendruomenių narius bei svečius sveikino anksčiau VVG veikloje aktyviai dalyvavęs, o dabar Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete Lietuvą bei savo kraštą atstovaujantis Bronis Ropė, kvietęs daugiau bendradarbiauti, kaime plėsti gyvybingą natūrinį ūkį, kurti ne tik gražią aplinką, bet ir darbo vietas. Puoselėti dvasines vertybes, senuosius amatus ir folklorą kaime bendruomenėms linkėjo kultūros ministras Šarūnas Birutis. Gražių darbų naudą ir prasmę kaimo gyvenimui įvertino savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Kindurys, linkėjęs sėkmingai parengti naują strategiją ir kurti naujus planus.

Šventė surengta Ignalinos AE regiono plėtros agentūros konferencijų salėje, kurioje buvo sukurta neoficiali aplinka. Renginio dalyviai sėdėjo prie vaišių stalų žvakių šviesoje. Visus daina pasveikino folkloro ansamblio „Čiulbutė“ dainininkai. „Norėjome kad šventė būtų nevaldiška, jauki ir maloni…“,- sakė visus pasveikinusi Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė Ligita Smagurauskienė. Ji džiaugėsi matydama pažįstamus veidus, žmones, su kuriais kartu teko dažnai susitikti, bendrauti. Buvo prisiminta darbų pradžia, kai baimės ir nežinomybės buvo tikrai daug. „Labai jumis didžiuojamės, kad taip nuoširdžiai ir aktyviai įsitraukėte į veiklą. Šiandien Lietuvoje esame išskirtiniai, matomi savo pasiekimais…“,- sakė L.Smagurauskienė. Ignalinos rajono VVG pirmininkas Arūnas Domininkas Grabažis apžvelgė nueitą kelią kuriant savarankišką vietos veiklos grupę, aktyvinant bendruomenes. Už puikų darbą dėkota administracijos darbuotojoms, kurios viską atlieka profesionaliai ir greitai.

Strategijos įgyvendinimo kelią ir projektų įgyvendinimo eigą aptarė IRVVG projektų vadovė Marija Garejeva, pasidžiaugusi, kad prieš kelis metus buvę treti nuo galo dabar ignaliniečiai savo pasiekimais yra treti Lietuvoje. Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija pradėta įgyvendinti 2008 metais, tam skirta 7,1 mln. Lt. Buvo numatytos 6 priemonės, pagal kurias finansuoti projektai. 2010-2014 m. įvyko net septyni kvietimai teikti paraiškas. Iš viso gauta 121 paraiška, parama skirta 100 projektų, dabar baigti įgyvendinti 85 ( 5 vykdomi, 9 pareiškėjai patys nutraukė projektų vykdymą, 1 projektas paskelbtas probleminiu). Lietuvos VVG iš viso įgyvendino apie 3000 projektų.

Vėliau buvo paskelbtos 6 geriausių projektų nominacijos ir pasveikinti sėkmingiausi įgyvendintojai. Nominacijoje „Privataus verslo iniciatyvų skatinimas“ geriausiu pripažintas Artūro Abaravičiaus projektas „Dovanų kraitelė“ – už mažiausią, lyginant su kitais projektais, paramos sumą Rimšėje buvo įsteigta darbo vieta, užsiimama siuvimu ir siuvinėjimu. Šioje nominacijoje dar buvo išskirti Nerijaus Grušniaus vandens turizmo plėtros (įsigyta 120 baidarių) bei Igorio Nazarko medienos cecho įkūrimo projektai.

Nominacijoje „Kaimo infrastruktūros gerinimas“ sėkmingiausiu paskelbtas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas Kazitiškio buvusios klebonijos pastato remontas. Kaip buvo pastebėta, visus labai nustebino rezultatai – iš senos, apleistos ir, atrodytų, remontui jau netinkamos griuvenos po renovacijos radosi puikus kaimo bendruomenės centras, iš tolo šviečiantis sienų baltumu ir raudonu stogu. Savivaldybės administracija iš viso įgyvendino 34 kaimo plėtros projektus. Na o šioje nominacijoje dar išskirti Kančiogino ir Rubelninkų kaimų bendruomenių projektai. Kančiogino kaime įrengtas vandens gręžinys, Rubelninkuose suremontuotas buvusios mokyklos pastatas bei kelio atkarpa.

Nominacijoje „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio, užimtumo gerinimas“ apdovanojimo nusipelnė Sodininkų bendrija „Pušelė“, organizavusi šventę visai Vidiškių bendruomenei skirtą renginį „Ar iš balos tas gražumas mano prigimimo“. Buvo stengiamasi parodyti visų regionų įvairovę: jų tautinius drabužius, dainas, valgius, tradicijas. Vidiškiečiams koncertavo dainininkė Judita Leitaitė. Pagyrų sulaukė ir Palūšės kaimo bendruomenė, surengusi tautodailės plenerą ir gražiausias kaimo vietas papuošusi medžio skulptūromis, o taip pat Gilūtų kaimo bendruomenės organizuoti floristikos meno mokymai. Keletas floristinių paveikslų demonstruoti ir šventiniame renginyje.

Nominacijoje „Turizmo informacijos pateikimo gerinimas“ geriausiu pripažintas projektas „Norim, kad apie mus žinotų visi“. Linkmenų kaimo bendruomenės iniciatyva buvo restauruotas kaimo kryžius, žymintis istorinę Lietuvos – Lenkijos demarkacinę liniją, taip pat trijose vietose (Šakarvoje, Antalksnėje, Linkmenyse) pastatyti informaciniai stendai. Projektas pristatymui surengta šventė. Šioje nominacijoje minėti ir Meikštų bei Ilgių kaimų bendruomenių darbai.

Gerinant kultūros ir kultūros paveldo objektų būklę, geriausio projekto vardas atiteko Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos įgyvendintam projektui „Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio sutvarkymas“. Projekto metu įsigyta piliakalnio tvarkymui reikalinga įranga. Su ja, savanoriškose talkose talkinant Lietuvos parkuose dirbantiems savanoriams bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos darbuotojams, buvo pašalintos medžių ir krūmų atžalos, atvertas vaizdas į piliakalnių papėdes bei duburiuose tyvuliuojančius ežerus, nušienauta piliakalnio teritorija. Taip pat parengta ir išleista informacinė brošiūra „Papiliakalnės, Ginučių piliakalnis“ lietuvių ir anglų kalbomis pristatanti archeologinio komplekso istoriją bei projekto metu nuveiktus darbus. Gerinant kultūros paveldų būklę naudingų darbų nuveikė Ignalinos krašto muziejus (suremontuotas A.Hrebnickio namelis-klėtelė) bei Linkmenų kaimo bendruomenė (Linkmenų bažnyčios vargonų restauravimas).

Nominacijoje „Viešųjų amatų centrų steigimas“ apdovanota Šiūlėnų kaimo bendruomenė, įgyvendinusi projektą „Šiūlėnų kaimo bendruomenės amatų centro kūrimas/plėtra“. Šiūlėnuose tęsiama veltinių vėlimo tradicija, siekiama išsaugoti kultūrinį paveldą, organizuojami vilnos vėlimo mokymai. Už projektines lėšas įsigyta reikalingos įrangos, baldų ir kitų priemonių, reikalingų mokymams, gaminių eksponavimui, dalyvavimui parodose. Pasidžiaugta, kad amatų centrus taip pat įsteigė Palūšės ir Daugėliškio kaimų bendruomenės.

Geriausius projektus įgyvendinusioms bendruomenėms įteiktos padėkos ir VVG dovanėlės. Vėliau visi pakviesti bendrai nuotraukai. Bendruomenių nariai pasidžiaugė vieni kitų gražiais darbais, kurie papuošė ir praturtino kaimo gyvenimą, suteikė patirties ir pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprino draugystės ir bendrumo jausmą. Tai, ką visi kartu išmoko ir patyrė, tikrai pravers ateityje. Šventė baigėsi, reikia rengtis naujiems iššūkiams. Pirmiausia – tai naujos kaimo plėtros strategijos kūrimas, o paskui keleri metai įtemptos veiklos ją įgyvendinant.

Share Button


sausio 27, 2020

„Praeitis nėra tik praeitis: buvusių įvykių pasekmės tęsiasi dabartyje. Ateitis irgi nėra vien tik tai, kas dar bus: ji kuriama […]

sausio 27, 2020

„Vesk mane į savo tylos ašį, kad mano širdis būtų pilna dainų“ – rašė Rabindranatas Tagorė, indų poetas, kompozitorius, dramaturgas, […]

sausio 23, 2020

Sausio 21 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje vyko tikra knygų, pasakų ir žinių fiesta suaugusiems ir moksleiviams. Pirmieji galėjo įsigyti […]

sausio 23, 2020

„Akvilės piešiniai – maži jos sielos veidrodėliai, kuriuose atsispindi jos vidinis pasaulis, nuotaikos, išgyvenimai ir fantazijos“, – taip Akvilės kūrybą […]

sausio 21, 2020

Zarasų viešosios bibliotekos I aukšto galerijoje atidaryta Zarasų meno mokyklos mokinių darbų paroda „Žiemos sodas“. Joje eksponuojami šios mokyklos Dailės […]

sausio 17, 2020

Sausį minimas lietuvių poetės Almos Karosaitės gražus jubiliejus. A.Karosaitės kūryba – neišsenkanti Vaikystės erdvė: čia į vaikus prabyla  kiškučiai, meškučiai, […]

sausio 13, 2020

Sausio 13-ąją visoje Lietuvoje dega atminimo laužai, skamba patriotinės dainos, Bažnyčiose aukojamos Šv. Mišios, plevėsuoja trispalvės, o besniegę žiemą jau […]

sausio 11, 2020

Iš Kelmės rajono kilusi ir nuo 1972-ųjų Anykščių krašte gyvenanti Regina Stumburienė yra pelniusi nemažai apdovanojimų, tačiau svariausi – Lietuvos […]

sausio 7, 2020

Parodoje, veikiančioje Zarasų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus edukacinėje erdvėje, eksponuojami piešiniai ir kompiuterinės grafikos kūriniai. Jų autorius – Kipras […]

sausio 6, 2020

Trys Karaliai simbolizuoja Kalėdų švenčių pabaigą. Danguje išvydę sužibėjusią ryškią žvaigždę, kuri pranašavo, kad į žemę atėjo Atpirkėjas, Betliejuje gimusį […]