birželio 28, 2017
Panevėžio rajono savivaldybės informacija
Patvirtinta budinčio globotojo rengimo ir veiklos organizavimo Panevėžio rajone tvarka

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą.

Apraše nustatomi tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo principai, vienkartinės paramos ir išmokų už socialinę globą (rūpybą) skyrimas bei naudojimas, budinčio globotojo (rūpintojo) teisės, pareigos ir atsakomybė.

Aprašo būtinybė atsirado pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams.

Budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje apgyvendinamas vaikas, kuris yra paimtas iš jam nesaugios aplinkos. Vaiko budinčiu globotoju (rūpintoju) asmuo skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi dalyvauti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje GIMK ir gauti teigiamą išvadą bei pažymėjimą.

Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) šeimoje finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) mokamos šios išmokos:

* apgyvendinimo išmoka – 5 bazinės socialinės išmokos (BSĮ) – 190 Eur už kiekvieną apgyvendintą šeimoje vaiką, kai jis šeimoje gyvena ne trumpiau kaip 5 dienas;

* išmoka už trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) šeimoje – 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio – 190 Eur mokama globotojui (rūpintojui), kai šeimoje nėra apgyvendinamas / globojamas vaikas;

* išmoka už globojamą vaiką – 0,5 MMA – 190 Eur išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką budinčiam globotojui (rūpintojui) už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas / vaikai gyvena budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje, skaičiui.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) iš valstybės biudžeto mokama globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka.

Budintis globotojas (rūpintojas) veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių.

Share Button


gruodžio 11, 2019

Rusija  Faktas Pasaulinė Antidopingo agentūra (WADA) rekomendavo keturiems metams diskvalifikuoti Rusiją iš svarbiausių sporto renginių. Diagnozė Sportas turi keistą savybę. […]

gruodžio 10, 2019

Į Panevėžio rajoną atkeliavo svarus kultūros srities apdovanojimas „Auksinis feniksas“ –  Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui skirta nominacija „Metų […]

gruodžio 9, 2019

Artėjant gražiausioms metų šventėms – Kalėdoms, Panevėžio rajono savivaldybės salėje gruodžio 6 d., penktadienį, vyko globėjų (rūpintojų) šventė „Padėkos popietė“. […]

gruodžio 9, 2019

Kažkuris Naujųjų laikų politikas sakė, kad pralaimėjęs perversmas yra maištas, o laimėjęs – revoliucija. Viena ir kita yra kaip ir […]

gruodžio 6, 2019

Nors balta žiema pas mus svečiavosi dar labai trumpai – gražiausios metų šventės kasdiena vis labiau jaučiamos. Švenčių laukimo nuotaikomis […]

gruodžio 5, 2019

Latvijos Saldus miesto bibliotekoje šią savaitę atidaryta Panevėžio menininkų paroda „Rampa 8“. Joje eksponuojami fotografų Evaldo Ivanausko, Žilvino Kropo, Andriaus […]

gruodžio 4, 2019

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija tęsia darbą gruodžio 1–3 dienomis Helsinkyje vykstančioje LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC). Šiandien […]

gruodžio 4, 2019

NATO Faktas: Aljanso 70 metų jubiliejaus minėjimas paženklintas vidiniais nesutarimais tarp didžiųjų NATO šalių-narių. Prancūzijos prezidentas diagnozuoja NATO smegenų mirtį, […]

gruodžio 2, 2019

2019 m. sukanka 800 m. nuo pirmojo Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, todėl LR Seimas, pripažindamas Žemaitijos indėlį į valstybės […]

lapkričio 30, 2019

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje šiandien vyko  metų veikloms apžvelgti skirtas renginys „Ištikimi knygai“. Šventėje tradiciškai paskelbta „Metų bibliotekininko“ nominacija. […]