birželio 28, 2017
Panevėžio rajono savivaldybės informacija
Patvirtinta budinčio globotojo rengimo ir veiklos organizavimo Panevėžio rajone tvarka

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą.

Apraše nustatomi tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo principai, vienkartinės paramos ir išmokų už socialinę globą (rūpybą) skyrimas bei naudojimas, budinčio globotojo (rūpintojo) teisės, pareigos ir atsakomybė.

Aprašo būtinybė atsirado pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams.

Budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje apgyvendinamas vaikas, kuris yra paimtas iš jam nesaugios aplinkos. Vaiko budinčiu globotoju (rūpintoju) asmuo skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi dalyvauti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje GIMK ir gauti teigiamą išvadą bei pažymėjimą.

Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) šeimoje finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) mokamos šios išmokos:

* apgyvendinimo išmoka – 5 bazinės socialinės išmokos (BSĮ) – 190 Eur už kiekvieną apgyvendintą šeimoje vaiką, kai jis šeimoje gyvena ne trumpiau kaip 5 dienas;

* išmoka už trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) šeimoje – 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio – 190 Eur mokama globotojui (rūpintojui), kai šeimoje nėra apgyvendinamas / globojamas vaikas;

* išmoka už globojamą vaiką – 0,5 MMA – 190 Eur išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką budinčiam globotojui (rūpintojui) už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas / vaikai gyvena budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje, skaičiui.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) iš valstybės biudžeto mokama globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka.

Budintis globotojas (rūpintojas) veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Panevėžio apylinkės teismas visiškai patenkino panevėžietės vairuotojos ieškinį miesto savivaldybei atlyginti daugiau nei 2 tūkst. eurų nuostolius, apgadinus mašiną duobėtoje […]

rugsėjo 18, 2019

Zimbabvė Faktas: Buvęs šalies prezidentas Robertas Mugabe palaidotas su pagarba derama buvusiam valstybės vadovui, bet jo ilgametė prezidentinė kadencija vertinama […]

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 13, 2019

Rugsėjo 8 dieną prie Panevėžio 516-iojo gimtadienio šventės tradiciškai prisijungė ir Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas.   Parengėme ir […]

rugsėjo 12, 2019

Net keturis vasaros penktadienius Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas praleido miesto širdyje – Laisvės aikštėje bei Senvagėje, organizuojamame vasaros […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 7, 2019

Šiandien iškilmingai atidaryta Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos universalios dirbtinės dangos sporto aikštelė. Iškilmingame atidaryme dalyvavo Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, […]

rugsėjo 4, 2019

Panevėžio rajono švietimo centrą pasiekė džiugi žinia – Maltos universiteto profesorius Carmel Cefay, 2019 m. pavasarį Panevėžio rajono mokytojams pristatęs […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]