birželio 28, 2017
Panevėžio rajono savivaldybės informacija
Patvirtinta budinčio globotojo rengimo ir veiklos organizavimo Panevėžio rajone tvarka

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino Tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą.

Apraše nustatomi tėvų globos netekusio vaiko trumpalaikės socialinės globos (rūpybos) budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje organizavimo principai, vienkartinės paramos ir išmokų už socialinę globą (rūpybą) skyrimas bei naudojimas, budinčio globotojo (rūpintojo) teisės, pareigos ir atsakomybė.

Aprašo būtinybė atsirado pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams.

Budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje apgyvendinamas vaikas, kuris yra paimtas iš jam nesaugios aplinkos. Vaiko budinčiu globotoju (rūpintoju) asmuo skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi dalyvauti Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje GIMK ir gauti teigiamą išvadą bei pažymėjimą.

Trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) šeimoje finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) mokamos šios išmokos:

* apgyvendinimo išmoka – 5 bazinės socialinės išmokos (BSĮ) – 190 Eur už kiekvieną apgyvendintą šeimoje vaiką, kai jis šeimoje gyvena ne trumpiau kaip 5 dienas;

* išmoka už trumpalaikę socialinę globą (rūpybą) šeimoje – 0,5 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio – 190 Eur mokama globotojui (rūpintojui), kai šeimoje nėra apgyvendinamas / globojamas vaikas;

* išmoka už globojamą vaiką – 0,5 MMA – 190 Eur išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką budinčiam globotojui (rūpintojui) už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas / vaikai gyvena budinčio globotojo (rūpintojo) šeimoje, skaičiui.

Budinčiam globotojui (rūpintojui) iš valstybės biudžeto mokama globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka.

Budintis globotojas (rūpintojas) veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Asmuo, siekdamas tapti budinčiu globotoju (rūpintoju), turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių.

Share Button


balandžio 6, 2020

Lietuvoje paskelbtas karantinas lankytojams užvėrė Panevėžio rajono kultūros centrų duris, atšaukė šventinius renginius, koncertus. Tačiau savo darbui atsidavusių, kūrybiškų ir […]

balandžio 6, 2020

Panevėžio graikų romėnų imtynių treneris ir teisėjas Marius Baranauskas darbuojasi Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje ir Panevėžio sporto centre. Jis […]

balandžio 6, 2020

„Visi sutinkame su nuomone, kad po pandemijos sukeltos krizės pokyčių bus tiek versle, tiek ekonomikoje, tiek ir aplinkosaugoje. Šiuo sudėtingu […]

balandžio 6, 2020

Viruso sukeltos krizės kontekste Šiaurės Makedonijos prisijungimas prie NATO liko kažkaip beveik nepastebėtas. O jis svarbus ir geopolitiškai įdomus daugeliu […]

balandžio 3, 2020

Panevėžio rajono Geriausio metų kultūros darbuotojo vardas šiemet suteikiamas ilgametei Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio meno vadovei Liudvikai Strazdienei. Tokį […]

balandžio 2, 2020

Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į UAB „DOMIMAKS“ prašymą, priėmė sprendimą pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo specialųjį planą Panevėžio seniūnijoje, […]

balandžio 2, 2020

Panevėžio rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Savivaldybė taptų  viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke. Toks sprendimas šiandien vykusiame tarybos posėdyje […]

balandžio 2, 2020

Be techninių trikdžių, sklandžiai ir konstuktyviai įvyko šiandien, balandžio 2 dieną, pirmą kartą Savivaldybės veiklos istorijoje nuotoliniu būdu organizuotas Panevėžio […]

balandžio 1, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį vaizdo konferencijoje su strateginių sektorių atstovais aptarė valstybės pasirengimą užtikrinti patikimą Lietuvos vartotojų aprūpinimą […]

balandžio 1, 2020

Kad karantinas neprailgtų, Panevėžio miesto dailės galerijos edukacijos specialistai parengė edukacinių kūrybinių programų filmukus, tad mokytis lipdyti jau galima ir […]