sausio 25, 2018
Ingrida Vaičiuvienė, Šilalės evangelikų liuteronų parapija
Pažinkime vieni kitus ir išlikime vieningi: „…jo rankoj esam – aš ir tu” (B. Brazdžionis, „Viešpaties pasaulis”)

Prasidėjus naujiesiems metams, sausio antroje pusėje visame pasaulyje įvairių konfesijų krikščionys renkasi bendrai maldai už krikščionių vienybę.  Už vienybę krikščionys meldžiasi tiek atskirai savo konfesinėse bendruomenėse, tiek ir su kitų konfesijų nariais rengiamose ekumeninėse pamaldose. Šiais metais tradicinę maldų savaitę už krikščionių vienybę minime sausio 18-23 d. Šių metų maldų tema yra Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15,6).

Šilalės evangelikų liuteronų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių tikintieji jau kelinti metai puoselėja gražią bendros maldos tradiciją. Šiemet ekumeninės pamaldos Šilalėje vyko sausio 23 d. vakarą Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pamaldas vedė Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Dikšaitis ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kanauninkas dr. Algis Genutis.

Pamaldose dalyvavo  Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikarai Vaidas Gadeikis bei Aivaras Pudžiuvelis, Šilalės r. Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Narsutis Petrikis ir Tauragės r. Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Karolis Skausmenis.

Skambiomis giesmėmis pamaldų metu džiugino jungtinis Šilalės evangelikų liuteronų bei Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių choras.

Į Ekumenines pamaldas tatvyko Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus bei administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė.

Klebonas kan. dr. A. Genutis pasidžiaugė, kad per pastarąjį šimtmetį ekumeniškumo puoselėjimas ženkliai pažengė į priekį, nuo kalbų pereita prie konkrečių darbų, skirtingų konfesijų bendruomenės atranda vis daugiau bendrų sąlyčio taškų.

Klebono mintims pritarė ir kunigas M. Dikšaitis teigdamas, kad ekumeninės dvasios dvelksmas stiprėja, o tai padeda geriau vieniems kitus suprasti, produktyviau bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje.

Šilalės evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkas Jonas Juozapaitis kreipdamasis į gausiai susirinkusius pamaldų dalyvius taip pat akcentavo: „Turime pažinti vieni kitus.“

Pasibaigus pamaldoms kun. M. Dikšaitis pakvietė tarti žodį merą J. Gudauską. Meras pabrėžė tarpusavio vienybės svarbą ne tik tarp skirtingų konfesijų krikščionių, bet ir bažnyčios bei pasaulietinės valdžios bendradarbiavimo būtinybę, nes geriausi rezultatai pasiekiami tik visiems jų kartu kryptingai siekiant.

Kunigas M. Dikšaitis kaip atminimo suvenyrą merui įteikė neseniai lietuvių kalba išleistą Martyno Liuterio raštų ir pamokslų ištraukų knygą „Kasdien Tave garbinsiu”.

Po pamaldų ekumeniškas bendravimas tęsėsi Šilalės evangelikų liuteronų parapijos namuose. Kunigas M. Dikšaitis ir klebonas kan. dr. A. Genutis palaimino vaišių stalą, visi susikaupė bendrai maldai, po jos sekė šiltas ir jaukus pabuvimas kartu.

Šių metų maldų už krikščionių vienybę temą („Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15,6)) taikliai atliepia poeto klasiko B. Brazdžionio eilėraščio „Viešpaties pasaulis“ eilutės: „Begalinė upė Dievo laiko:/ Be pradžios, be galo, be krantų./ Jo ranka jos amžių srovę laiko,/ Ir jo rankoj esam – aš ir tu.”

Išlikime vieningi būdami Viešpaties pasaulio dalele, nes mus visus vienodai veda galinga Jo dešinė, pažinkime vieni kitus, juk kartu „…jo rankoj esam – aš ir tu.”

Share Button

rugsėjo 6, 2019

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka startuoja su projektu „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Šiuo […]

liepos 19, 2019

Birželio 21 dienos Šilalės rajono Tarybos posėdyje buvo atmestas siūlymas išbraukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo butą Kaltinėnuose, Varnių gatvėje […]

birželio 11, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka primena, kad Šilalės miesto gyventojai, neturintys galimybių patys atvykti į biblioteką, knygos gali būti jiems […]

birželio 3, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje atidaryta kraštiečio, unikalaus dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų paroda. V. Žilius gimė 1939 m. gegužės […]

kovo 12, 2019

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės rajone organizuoti įvairūs renginiai. Jau tradicija tapusį renginį „Už laisvą Lietuvą“, vykusį kovo 8 […]

kovo 12, 2019

Kovo 8 d., penktadienį, Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi ir su meru Jonu Gudausku bei Administracijos direktoriumi Raimundu Vaitiekumi susitiko Lietuvos […]

vasario 28, 2019

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, vasario 27 d., trečiadienį, lankėsi Šilalėje. Tai ne pirmasis šio garbaus svečio […]

vasario 18, 2019

Vasario 15 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šilalės kultūros centre vyko šventinis renginys, kurio metu apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę […]

sausio 25, 2019

„Vienas didžiausių Šilalės rajono savivaldybės praėjusių metų iššūkis ir įdirbis – pasirengimas Lietuvos kariuomenės atėjimui į Pajūrio miestelį“, – sako […]

sausio 17, 2019

Šiemet bus teikiama jau vienuoliktoji kasmetinė Dionizo Poškos premija, kurią 2009 m. įsteigė Šilalės rajono savivaldybės taryba. Premija skiriama konkurso […]