vasario 10, 2017
Pilnesnis Elektrėnų savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas

„Svarbių tikslų pasiekti galime bendradarbiaudami“, – susumavus praėjusių metų rezultatus būtent taip galima apibendrinti mokesčių mokėtojų, Elektrėnų savivaldybės ir Vilniaus AVMI specialistų indėlį į pilnesnį rajono savivaldybės biudžetą, reiškiantį ir didėjančias galimybes gerinti rajono infrastruktūrą, įgyvendinti ar tęsti įvairius socialinius ar kultūrinius projektus, plėtoti teikiamų viešųjų paslaugų spektrą ir jų kokybę. Apie praėjusių metų darbus, bendras pastangas ir didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą plačiau pasakoja Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Glumbakienė.

Taigi, pirmiausia, apibendrinant praėjusių metų rezultatus, kiek pajamų gauta į Elektrėnų savivaldybės biudžetą, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus? Kaip bendradarbiaujate su rajono savivaldybe, administruodami mokesčius, kurie vėliau keliauja į jos biudžetą?

Galime pasidžiaugti, jog 2016 m. į Elektrėnų savivaldybės biudžetą gauta 11,5 mln. eurų pajamų, taigi biudžeto pajamų surinkimo planas įvykdytas 121,4 proc. Lyginant su 2015 m., 2016 m. į biudžetą pajamų gauta 13,6 proc. daugiau. Didžiausią dalį pajamų sudaro gyventojų ir įmonių sumokami mokesčiai, būtina įvertinti ženklų mokesčių mokėtojų indėlį. Galime pastebėti, jog didžioji dalis mokesčių mokėtojų teisingai ir laiku sumoka mokesčius.

Administruojant mokesčius svarbus bendradarbiavimas ir su Elektrėnų savivaldybe. Vilniaus AVMI ir Elektrėnų savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, todėl nuolat keičiamasi informacija kaip mokesčių mokėtojams sekasi mokėti mokesčius.

Kokio mokesčio į rajono savivaldybės biudžetą sumokama daugiausiai? Galbūt pastebite kažkokių tendencijų?

Didžiausią į savivaldybės biudžetą sumokamų mokesčių dalį sudaro Gyventojų pajamų mokestis (GPM). 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje pajamos iš šio mokesčio sudarė 74,2 proc. 2016 m. į rajono savivaldybės biudžetą mokesčių mokėtojai sumokėjo 8,6 mln. eurų GPM mokesčio arba 16,3 proc. daugiau nei buvo planuota.

Tačiau GPM – ne vienintelis mokestis, kuris mokamas į savivaldybės biudžetą, yra ir Žemės, ir Nekilnojamojo turto mokesčiai ir kt. Kaip su jais?

Vadinamųjų turto mokesčių, apimančių tiek žemės, tiek nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčius, mokesčių mokėtojai 2016 m. sumokėjo per 1,2 mln. eurų, tai sudarė 10,2 proc. rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Vertinant šių mokesčių sumokėjimo faktines reikšmes, reikia pastebėti, kad prognozės taip pat viršytos 20,3 proc. 2016 m. gauta 971,2 tūkst. eurų pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio, 213 tūkst. eurų iš žemės mokesčio ir apie 12,3 tūkst. eurų pajamų ir paveldimo turto mokesčių.

Pažvelkime šiek tiek plačiau – mokesčius mokame ne tik į savivaldybės, bet ir į šalies biudžetą. Ar galite įvardyti Elektrėnų bendroves, kurios į šalies biudžetą sumoka daugiausiai mokesčių?

Daugiausiai mokesčių į šalies biudžetą sumokėjo šios Elektrėnuose registruotos įmonės:

  • Lietuvos energijos gamyba, AB sumokėjo 2176,7 tūkst. Eur;
  • Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ sumokėjo 2080,3 tūkst. Eur;
  • Valstybės įmonė „Automagistralė“ sumokėjo 1537,6 tūkst. Eur;
  • HAVI Logistics, UAB sumokėjo 1304,1 tūkst. Eur;
  • Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ sumokėjo 634,3 tūkst. Eur.

Kaip Vilniaus AVMI specialistai padeda mokesčių mokėtojams sumokėti mokesčius? Ar teko imtis griežtesnių priemonių, kad mokestinės prievolės būtų įvykdytos?

Pastaraisiais metais stebime vis didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą, o pats mokesčių administratorius stengiasi kuo mažiau trukdyti sąžiningą verslą. Vykdydami savo funkciją užtikrinti savivaldybių ir valstybės biudžetų surinkimą, pirmiausia, remiamės bendradarbiavimu su mokesčių mokėtojais: primename jiems apie artėjančius mokesčių sumokėjimo terminus, pradelstas prievoles ir pan. Vertindami, kaip jie laikosi mokestinių prievolių, analizuojame mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis, informaciją apie sumokamus mokesčius, aiškinamės, kodėl kinta sumokamų mokesčių sumos, kai kiti įmonės veiklos rodikliai ženkliai nesikeičia – mokesčių mokėtojų atžvilgiu atliekame stebėsenos veiksmus. Ir tik tuomet, jeigu po atliktos analizės kyla klausimų, kreipiamės į mokesčių mokėtoją, prašydami paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją. Neretai šių veiksmų metu gyventojams ar įmonėms patikslinus pateiktas deklaracijas, apskaičiuojama daugiau mokesčių, o kartu tai reiškia ir didesnį indėlį į valstybės ar savivaldybės biudžetą. Visgi svarbu akcentuoti, kad prioritetą teikiame bendravimui, komunikacijai, informavimui bei suteikiame galimybes mokesčių mokėtojams nustatytus trūkumus ištaisyti patiems.

Į ką praėjusiais metais Vilniaus AVMI specialistai kreipė dėmesį vertindami Elektrėnų mokesčių mokėtojus?

Siekiant, kad mokesčiai būtų sumokėti pagal taisykles, Vilniaus AVMI specialistai užtikrina savalaikį mokesčių mokėtojų deklaracijų pateikimą bei pateiktų duomenų teisingumą. Vertiname teikiamas deklaracijas – PVM, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto, pajamų mokesčio, gyventojų pajamų ir kitas. Vilniaus AVMI Elektrėnų poskyrio specialistai į mokesčių mokėtojus kreipiasi prašydami sumokėti apskaičiuotus mokesčius, pateikti deklaracijas, paaiškinti duomenų neatitikimus, deklaruojamų mokesčių pokyčių priežastis bei prognozes.

Mokesčių administratoriaus dėmesio centre išlieka įmonės, kurios deklaruoja mažą darbo užmokestį arba turi daug nevisą darbo dieną dirbančių darbuotojų. Tokių įmonių vadovus kviečiamės pokalbiams, aiškinamės aplinkybes ir realią situaciją, siekiame įvertinti, ar nėra slepiami mokesčiai, nemokamas atlyginimas „vokeliuose“. Praėjusiais metais Vilniaus AVMI Elektrėnų poskyrio specialistų dėmesio dėl minėtų priežasčių sulaukė 6 įmonės. Atsižvelgusios į Mokesčių inspekcijos pastabas 2 įmonės vidutiniškai 10 proc. padidino samdomiems darbuotojams mokamą darbo užmokestį, o kartu tai reiškia ir didesnes socialines garantijas darbuotojams.

Nuolat nagrinėjame prašymus susigrąžinti Pridėtinės vertės mokesčio permokas. Įstatymas numato tokią galimybę, tačiau prieš tai būtina įsitikinti, jog ji yra pagrįsta. Praėjusiais metais įvertinus Elektrėnų mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus dėl grąžintino PVM, nustatėme 20 atvejų, kai prašymai buvo nepagrįsti, todėl valstybės biudžete liko 102,1 tūkst. eurų Pridėtinės vertės mokesčio. Nagrinėjant šiuos prašymus pastebime, kad įmonės nepagrįstai prašo sugrąžinti PVM permoką, nes PVM skirtumo dalis viršija sąlyginę 21 procento PVM sumą, apskaičiuotą nuo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, apmokestinamosios vertės arba prašyme nurodyta permoka jau įskaityta kitoms mokestinėms nepriemokoms padengti.

Su gyventojais dažniausiai bendravome dėl laiku nepateiktų Gyventojų pajamų, turto, nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų ar jose esančių netikslumų, kartais pamirštama sumokėti žemės mokestį ir pan.

Kaip Elektrėnuose keitėsi dirbančių savarankiškai skaičius? Kokiomis veiklomis dažniausiai užsiima elektrėniškiai?

Vilniaus AVMI duomenimis, praėjusiais metais daugėjo gyventojų tiek įsigijusių verslo liudijimus, tiek įregistravusių individualią veiklą pagal pažymą.

Elektrėnų gyventojai dažniausiai verslo liudijimus įsigijo prekybai tik ne maisto produktais, prekybai,  kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai, statybos baigimo apdailos ir valymo darbams, specialiesiems statybos darbams. Praėjusiais metais tokią savarankiškos veiklos formą pasirinko apie 5 proc. daugiau gyventojų negu 2015 m.

Tarp populiariausių veiklos rūšių registruojant individualią veiklą pagal pažymą galima išskirti draudimo agentų ir brokerių veiklą, kitą sportinę veiklą, nekilnojamojo turto agentūrų veiklą, užsakomąjį pardavimą paštu ir internetu, reklamos agentūrų veiklą. Iš viso praėjusiais metais 187 gyventojai registravo individualią veiklą pagal pažymą, 2015 m. individualios veiklos pagal pažymą formą pasirinko 157 gyventojų.

Norime priminti, kad patogiausia įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą prisijungus prie Mano VMI arba pasinaudojant e.VMI programėle išmaniesiems telefonams. Dirbantieji savarankiškai turėtų nepamiršti, jog metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti metinę pajamų deklaraciją, paprasčiausias būdas tai padaryti – prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Ar praėjusiais metais sulaukėte gyventojų pranešimų apie rajono mokesčių mokėtojų nelegalią veiklą? Kodėl gyventojai turėtų netoleruoti mokestinių pažeidimų ir kaip skatinate apie visuomenę apie juos pranešti?

Praėjusiais metais gauti 26 pranešimai apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus  Elektrėnų savivaldybėje. 20 iš jų pateikta VMI Pasitikėjimo linija – VMI Pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius anketą VMI interneto svetainėje, pasinaudojant aplikacija išmaniesiems telefonams „Pranešk“. Šiems gyventojams už jų pilietiškumą esame dėkingi ne tik mes, bet, net neabejoju, ir kiti sąžiningai veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai. Kiekvienas mokesčių vengimo atvejis iškreipia sąžiningą konkurenciją rinkoje, kadangi skaidriai veiklą vykdantiems verslininkams sunku konkuruoti su slepiančiais mokesčius. Antra tiek, netenkame pajamų, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos, taigi dėl to nukenčia ne kas kitas, kaip kiekvienas šalies gyventojas, besinaudojantis tomis paslaugomis.

Praėjusiais metais taip pat minėjome VMI Pasitikėjimo telefono 10-metį, per šį laikotarpį apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus pranešę gyventojai į šalies biudžetą, o tai reiškia visiems šalies gyventojams, padėjo grąžinti 32 mln. eurų. Taigi padarė paslaugą.

Skatindami gyventojus netoleruoti mokestinių pažeidimų, kasmet prisijungiame prie „Baltosios bangos“ organizuojamos pilietinės akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurios metu raginame atkreipti dėmesį į mokestinių pažeidimų žalą.

Ne mažiau svarbus ir darbas su jaunąja karta. Juk žinojimas yra visa ko pradžia, todėl stengiamės jog jaunimas žinotų apie būsimas savo mokestines pareigas, mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką, „šešėlinės“ ekonomikos žalą bei tai, kad slepiant mokesčius visuomet laukia pasekmės. Visuomet laukiame ir kviečiame moksleivius atvykti tokiems susitikimams ir į Mokesčių inspekciją. Mokesčių mokėjimo svarbą siekiame diegti kuo anksčiau, nes šiandieninis jaunimas yra būsimi mokesčių mokėtojai.

Share Button


vasario 5, 2020

Pirmąjį vasario mėnesio savaitgalį Druskininkuose vyko tradicinis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamas LTeam žiemos sporto festivalis. Tai buvo jau 7-oji […]

sausio 30, 2020

Sausio 29 d. Elektrėnų viešojoje bibliotekoje nuskambėjo meninis žodis – Elektrėnų savivaldybės moksleivių Meninio skaitymo konkurso II etapas. Skaitovus vertino […]

sausio 26, 2020

Sausio 25 d. Elektrėnų kultūros centre vyko XII respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Šokio virpesiai-2020“. Elektrėnų savivaldybėje tai ne tik unikaliausias […]

lapkričio 20, 2019

Lapkričio 15 d. Elektrėnų kultūros centre vyko Semeliškių 2018-ųjų respublikinio ir 2019-ųjų tarptautinio plenerų dailininkų darbų parodos pristatymas ir susitikimas su […]

kovo 7, 2018

Atsižvelgus į ekspertų rekomendacijas, kultūros objektams paskirstyta daugiau kaip 2,38 mln. Eurų ES struktūrinių investicijų. Pasak kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, […]

kovo 1, 2018

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2016 m. sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, […]

vasario 20, 2018

„Lietuvos energijos gamyba“, atsižvelgdama į tai, kad du nenaudojami Elektrėnų komplekso kaminai kasmet gali kelti vis didesnę grėsmę žmonių saugumui, […]

vasario 6, 2018

Š.m. vasario 1 d. baigėsi paraiškų daugiabučiams atnaujinti pagal dar praėjusių metų spalio mėn. aplinkos ministro paskelbtą kvietimą pateikimo terminas. […]

sausio 22, 2018

103-iojo gimtadienio sulaukusi senolė gyvena Vievio seniūnijoje Pylimų kaime (Elektrėnų sav.) kartu su dukros Teresos šeima. Sukaktuvininkė kilusi iš keturių […]

sausio 22, 2018

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (sausio 11 d. – 19 d.) mūsų šalyje afrikinis kiaulių maras […]