birželio 28, 2017
Panevėžio miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija
Pristatė žingsnius siekiant efektyvesnės Panevėžio miesto savivaldybės įmonių veiklos

Panevėžio miesto savivaldybė siekia efektyvinti savo įmonių veiklą. Miesto vadovų kvietimu mieste viešėjo Bendrovių valdysenos instituto Baltijos šalyse (BICG) prezidentas Rytis Ambrazevičius, Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro laikinasis vadovas Deividas Gabulas. Jie Savivaldybės tarybos nariams, administracijos ir įmonių atstovams pristatė įmonių veiklos efektyvinimo gaires, pasidalijo gerąja patirtimi.

Pasak R. Ambrazevičiaus, viešasis ir privatus sektorius turi skirtingus tikslus. Pirmasis – iš surinktų mokesčių teikti paslaugas, antrasis – iš teikiamų paslaugų užsidirbti pelną. Tad savivaldybių įmonių savininkė yra visuomenė, čia turi būti vadovaujamasi jos interesais, laikomasi skaidrumo ir atskaitingumo principų.

Savivaldybės įmonės turėtų reguliariai pranešti apie finansinės veiklos rezultatus, atlyginimų ir valdymo politiką, teikti nefinansinę informaciją, jų savininkai turi sukurti nuoseklią ataskaitinę sistemą, čia turi būti atliekamas nepriklausomas išorės auditas. Įmonės kasmet turėtų skelbti suvestinę ataskaitą (visuomenei prieinamą internete).

Ypač svarbus vaidmuo tenka valdybai.

„Konsultantai pasiūlė Savivaldybei remtis Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) principais ir standartais, kurie jau pradedami diegti valstybės valdomose įmonėse. Siūloma į savivaldybės įmonių valdybas skirti bent 1/3 nepriklausomų narių, kuriuos atrinktų kompetentinga verslo, visuomenės atstovų komisija. Atrinkti valdybos nariai turi būti nepriklausomi, kompetentingi, turėti įvairios darbo patirties (viešajame ir privačiame sektoriuose, rizikų valdymo, strateginio planavimo, įmonių valdymo, su projektais, klientais ir kt.), siektų gerinti veiklos rezultatus ir būtų už juos atsakingi. Valdyba privalo įmonėje neturėti materialinių interesų, pirmininkas negali būti ir šios ar kitos susijusia veikla užsiimančios įmonės vadovas. Valdyba turėtų kasmet įsivertinti savo veiklą. Už darbą jos nariai gautų atlyginimą“, – sako Savivaldybės mero pavaduotojas Aleksas Varna.

Šiuo metu Savivaldybė turi 10 kontroliuojamų įmonių – akcinių arba uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose jai priklauso 40-100 proc. akcijų. Valdybose – įmonių vadovai ir darbuotojai, Savivaldybės administracijos atstovai. Visi dirba visuomeniniais pagrindais. Stebėtojų tarybose – daugiausia Savivaldybės tarybos nariai.

Prieš porą metų savo įmonių valdymą pagal EBPO principus reorganizavo Vilniaus miesto savivaldybė. Pasak Panevėžyje viešėjusių svečių, pertvarkos rezultatas – daugiau kaip 6 kartus efektyvesnė veikla ir žymiai išaugęs pelningumas. Tokią gerąją praktiką svarstoma įdiegti ir Panevėžio mieste.

Share Button


balandžio 3, 2020

Panevėžio rajono Geriausio metų kultūros darbuotojo vardas šiemet suteikiamas ilgametei Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio meno vadovei Liudvikai Strazdienei. Tokį […]