vasario 8, 2018
Rūta Janavičiūtė
Pristatyta NEET jaunimo užimtumo politikos analizė Šilalės rajone

Vasario 6 d. Šilalėje vyko Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos įgyvendinamo  projekto „New Way – Educated, Motivated, Employed! (EME)“ Šilalės rajono savivaldybėje pristatymas, kurį vedė projekto vadovas Egidijus Gricius. Susitikime dalyvavo jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Jakštienė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkė Guoda Juškaitė ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Vilma Končauskaitė.

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Atlikus NEET jaunimo užimtumo politikos analizę paaiškėjo, kad Savivaldybėje, lyginant su apskrities bei šalies situacija, jaunimo tarp visų savivaldybės gyventojų yra daugiau. Dalis jo – bedarbiai. Kaip teigė pranešėjas, 2017 m. I-III ketv. Šilalės teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 548 bedarbiai iki 29 metų.

Apžvelgęs bedarbystės statistinius duomenis, E. Gricius perėjo prie įgyvendintų projektų, kurių dėka rajono jaunimas buvo motyvuojamas, skatinamas įsidarbinti ir kt. Pranešėjas pateikė duomenis apie pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklas savivaldybėje, į kurias buvo įtraukti 326 bedarbiai iki 29 m., kurių didžioji dalis vėliau susirado darbą, išsiėmė verslo liudijimus ir pradėjo verstis privačia veikla. Trumpai aptarti ir tokie projektai kaip „Naujas startas“ ir „Naujas bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“.

Pristatyta ir organizacijų, vykdžiusių jaunimo užimtumo programas, veikla. Kaip vienas iš pavyzdžių pateikti Atviro jaunimo centro „Pulsas“ duomenys. Pastaraisiais metais centro veikloje per metus vidutiniškai dalyvauja 5 395 jauni asmenys iki 29 m. Centre ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Pristačius statistinius duomenis, E. Gricius pateikė rekomendacijas, kurios padėtų didinti jaunimo motyvaciją ir užimtumą. Pranešėjas rekomendavo stiprinti jaunimo profesinį orientavimą Savivaldybėje, papildomai organizuoti specialius kompetencijos ugdymo užsiėmimus, kelti mokyklose dirbančių socialinių pedagogų, pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojų kvalifikaciją darbo su nemotyvuotu jaunimu, jo socialinės įtraukties srityje, įpareigoti ir skatinti savivaldybės seniūnijų bei socialinio paslaugų centro socialinius darbuotojus vykdyti jaunimo socialinės atskirties rizikos grupių stebėseną ar organizuoti jaunimo verslumo dirbtuves, kurių nugalėtojas gautų subsidiją.

Susitikimo pabaigoje vyko dalyvių diskusija, pasidalinta pastabomis, įžvalgomis ir gerąja patirtimi.

Share Button

rugsėjo 6, 2019

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka startuoja su projektu „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Šiuo […]

liepos 19, 2019

Birželio 21 dienos Šilalės rajono Tarybos posėdyje buvo atmestas siūlymas išbraukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo butą Kaltinėnuose, Varnių gatvėje […]

birželio 11, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka primena, kad Šilalės miesto gyventojai, neturintys galimybių patys atvykti į biblioteką, knygos gali būti jiems […]

birželio 3, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje atidaryta kraštiečio, unikalaus dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų paroda. V. Žilius gimė 1939 m. gegužės […]

kovo 12, 2019

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės rajone organizuoti įvairūs renginiai. Jau tradicija tapusį renginį „Už laisvą Lietuvą“, vykusį kovo 8 […]

kovo 12, 2019

Kovo 8 d., penktadienį, Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi ir su meru Jonu Gudausku bei Administracijos direktoriumi Raimundu Vaitiekumi susitiko Lietuvos […]

vasario 28, 2019

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, vasario 27 d., trečiadienį, lankėsi Šilalėje. Tai ne pirmasis šio garbaus svečio […]

vasario 18, 2019

Vasario 15 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šilalės kultūros centre vyko šventinis renginys, kurio metu apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę […]

sausio 25, 2019

„Vienas didžiausių Šilalės rajono savivaldybės praėjusių metų iššūkis ir įdirbis – pasirengimas Lietuvos kariuomenės atėjimui į Pajūrio miestelį“, – sako […]

sausio 17, 2019

Šiemet bus teikiama jau vienuoliktoji kasmetinė Dionizo Poškos premija, kurią 2009 m. įsteigė Šilalės rajono savivaldybės taryba. Premija skiriama konkurso […]