vasario 8, 2018
Rūta Janavičiūtė
Pristatyta NEET jaunimo užimtumo politikos analizė Šilalės rajone

Vasario 6 d. Šilalėje vyko Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos įgyvendinamo  projekto „New Way – Educated, Motivated, Employed! (EME)“ Šilalės rajono savivaldybėje pristatymas, kurį vedė projekto vadovas Egidijus Gricius. Susitikime dalyvavo jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Jakštienė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkė Guoda Juškaitė ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Vilma Končauskaitė.

Jaunimo nedarbas – viena opiausių šalies problemų, turinti įtaką tokiems neigiamiems socialiniams reiškiniams kaip emigracija, nusikalstamumas, įvairios jaunimo priklausomybės.

Atlikus NEET jaunimo užimtumo politikos analizę paaiškėjo, kad Savivaldybėje, lyginant su apskrities bei šalies situacija, jaunimo tarp visų savivaldybės gyventojų yra daugiau. Dalis jo – bedarbiai. Kaip teigė pranešėjas, 2017 m. I-III ketv. Šilalės teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 548 bedarbiai iki 29 metų.

Apžvelgęs bedarbystės statistinius duomenis, E. Gricius perėjo prie įgyvendintų projektų, kurių dėka rajono jaunimas buvo motyvuojamas, skatinamas įsidarbinti ir kt. Pranešėjas pateikė duomenis apie pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklas savivaldybėje, į kurias buvo įtraukti 326 bedarbiai iki 29 m., kurių didžioji dalis vėliau susirado darbą, išsiėmė verslo liudijimus ir pradėjo verstis privačia veikla. Trumpai aptarti ir tokie projektai kaip „Naujas startas“ ir „Naujas bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“.

Pristatyta ir organizacijų, vykdžiusių jaunimo užimtumo programas, veikla. Kaip vienas iš pavyzdžių pateikti Atviro jaunimo centro „Pulsas“ duomenys. Pastaraisiais metais centro veikloje per metus vidutiniškai dalyvauja 5 395 jauni asmenys iki 29 m. Centre ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Pristačius statistinius duomenis, E. Gricius pateikė rekomendacijas, kurios padėtų didinti jaunimo motyvaciją ir užimtumą. Pranešėjas rekomendavo stiprinti jaunimo profesinį orientavimą Savivaldybėje, papildomai organizuoti specialius kompetencijos ugdymo užsiėmimus, kelti mokyklose dirbančių socialinių pedagogų, pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojų kvalifikaciją darbo su nemotyvuotu jaunimu, jo socialinės įtraukties srityje, įpareigoti ir skatinti savivaldybės seniūnijų bei socialinio paslaugų centro socialinius darbuotojus vykdyti jaunimo socialinės atskirties rizikos grupių stebėseną ar organizuoti jaunimo verslumo dirbtuves, kurių nugalėtojas gautų subsidiją.

Susitikimo pabaigoje vyko dalyvių diskusija, pasidalinta pastabomis, įžvalgomis ir gerąja patirtimi.

Share Button


gruodžio 5, 2019

2019 m. lapkričio 29-30 d. Šilalėje įvyko I Respublikinis suaugusiųjų choras maratonas. Renginys suteikė galimybę klausytojams per 1 parą dalyvauti […]

gruodžio 4, 2019

Paskutinę lapkričio popietę, Obelyno pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, pakvietė senelius ir prosenelius  į jaukią šventę „Pas močiutę gera, pas […]

lapkričio 4, 2019

Spalio mėnesį  minima atšvaitų diena, primena, jog pasikeitus oro sąlygoms ir anksti temstant, daugėja eismo įvykių, kuriuose nukenčia pėstieji, todėl […]

spalio 15, 2019

Spalio 14 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko dviguba šventė: susitikimas su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte ir geriausių metų skaitytojų […]

spalio 4, 2019

Spalio 2 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje renginiu „Kai prabyla medis“ paminėti Žemaitijos metai. Pranešimą apie Šilalės krašto kultūros […]

rugsėjo 6, 2019

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka startuoja su projektu „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Šiuo […]

liepos 19, 2019

Birželio 21 dienos Šilalės rajono Tarybos posėdyje buvo atmestas siūlymas išbraukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo butą Kaltinėnuose, Varnių gatvėje […]

birželio 11, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka primena, kad Šilalės miesto gyventojai, neturintys galimybių patys atvykti į biblioteką, knygos gali būti jiems […]

birželio 3, 2019

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje atidaryta kraštiečio, unikalaus dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų paroda. V. Žilius gimė 1939 m. gegužės […]

kovo 12, 2019

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šilalės rajone organizuoti įvairūs renginiai. Jau tradicija tapusį renginį „Už laisvą Lietuvą“, vykusį kovo 8 […]