gegužės 20, 2016
Vytautas Simelis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas
Radviliškyje susitiko Šiaulių apskrities paveldosaugininkai

Radviliškio rajone įvyko Šiaulių apskrities specialistų, atsakingų už kultūros paveldą, sutikimas. Po trumpo priėmimo Radviliškio miesto seniūnijoje, kuriame dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, išvykta susipažinti su žydų kultūros paveldo objektų išsaugojimo projektu. Apžiūrėjus, Šeduvos žydų senąsias kapines, visus domino finansavimo, darbų atlikimo, tolimesnės objektų  priežiūros detalės.

Burbiškio dvaro verandoje Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Simelis susirinkusius apskrities specialistus, atsakingus už kultūros paveldo išsaugojimą, kvietė aktyviai prisidėti prie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programos vykdymo. Buvo akcentuota, kad kultūros paveldo apskaita yra esminė valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo priemonė bei kultūros paveldo išsaugojimo prioritetinis darbas. Nepakankama greita kultūros paveldo objektų apskaita ir stebėsena neleidžia tiksliai įvertinti nekilnojamojo kultūros paveldo situacijos ir nukreipti turimų resursų aktualiausiems ir svarbiausiems tvarkybos darbams finansuoti.

Paveldosaugininkai pritarė, kad, vykdant šią programą, būtina rengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose atlieka stebėsena, sąrašus ir kasmet juos viešai skelbti savivaldybių internetinėse svetainėse bei atlikti stebėseną prioritetą teikiant nekilnojamojo kultūros paveldo pastatams.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Zenonas Stundžia supažindino su kultūros paveldo objektų ir vietovių būklės stebėsenos vykdymą apskrities savivaldybėse. Buvo akcentuota, kad nepakankama nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena neleidžia pritraukti daugiau investicijų, nes nėra viešai prieinamos informacijos apie objektų būklę arba ji yra pasenusi dėl nereguliarios stebėsenos.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai turi būti kokybiškesni ir pildomi vadovaujantis Stebėsenos taisyklių nuostatomis, t. y. juose turi būti pateiktas detalizuotas kultūros paveldo objektų fizinės būklės bei aplinkos būklės kaitos vertinimas penkiabalėje sistemoje, būklės kaitos nuo paskutinės fiksuotos apžiūros įvertinimas.

Po dalykinio klausimų aptarimo Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorius Egidijus Prascevičius susitikimo dalyvius  susipažino su Burbiškio dvaru, paveldosaugininkai aplankė ir Kleboniškių kaimą.

Share Button


balandžio 2, 2020

Per dvi karantino savaites Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras stipriai padirbėjo apsaugos priemonių rezervo kaupimo klausimu. Rezervas pildytas […]

kovo 29, 2020

Paskelbus karantiną ir siekiant suvaldyti koronaviruso (COVID-19) keliamą grėsmę, Radviliškio rajono pakvietė visus norinčius savanoriauti ir padėti Radviliškio rajono gyventojams […]

kovo 26, 2020

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos Radviliškyje, esant poreikiui, gali pradėti veikti darželio grupė, kurioje išimtinais atvejais, susijusiais su koronaviruso […]

kovo 24, 2020

Šiandien ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje situacija apsaugos priemonių įsigijimo klausimu sudėtinga. Radviliškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras […]

kovo 24, 2020

2020 metais Radviliškio rajono keliams ir gatvėms tvarkyti Kelių plėtros ir priežiūros programoje paskirstyta 1 mln. 716 tūkst. eurų, iš […]

kovo 23, 2020

Šiandien visi esame ten, kur viskas labai greitai kinta, todėl reikia džiaugtis dabartine akimirka ir tikėti, kad viskas praeis. Visa, […]

kovo 20, 2020

Radviliškio rajono savivaldybė, siekdama suvaldyti situaciją, ruošiasi įvairioms reikalingoms bei netikėtoms veikloms karantino metu ir renka duomenis apie savanorius Radviliškio […]

kovo 19, 2020

Iš bet kokios užsienio šalies grįžusiems asmenims saviizoliacijai, jei nėra galimybės to padaryti namie, Radviliškio rajone yra numatytos kelios vietos. […]

kovo 17, 2020

Savivaldybėje ką tik pasibaigė Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Aptarta esama situacija. Spręsti pagrindiniai normalų gyvenimą užtikrinantys klausimai. „Kviečiu visus, […]

kovo 6, 2020

Visus, apsilankiusius Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centre, pasitinka atnaujintos vaikų poliklinikos patalpos. Šiuo metu suremontuotuose kabinetuose jau dirba vaikų ligų […]