gegužės 3, 2017
Rietavo savivaldybės informacija
Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje pristatytos 2016 metų veiklos ataskaitos

Rietavo savivaldybės tarybos balandžio 27-osios posėdyje buvo išklausytos Savivaldybės mero, Tarybos ir administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos.

Savivaldybės meras Antanas Černeckis pirmiausia pristatė Tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitą – apžvelgė  Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžių darbą. Savo 2016 metų veiklos ataskaitoje jis pateikė visapusišką Savivaldybės gyvenimo apžvalgą. Buvo išnagrinėta socialinė ir ekonominė situacija, Savivaldybės biudžetas, darbo užmokestis, demografinė padėtis, mokesčiai ir skolos, turto, socialinio būsto reikalai. Nepamiršta aptarti švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir vaiko teisių, kitų svarbių sričių  situaciją, pasidžiaugta gražiomis atskirų bendruomenių ir visos Savivaldybės šventėmis, garbių svečių vizitais, apdovanojimais ir draugyste su užsienio partneriais. Ataskaitoje viskas išdėstyta taip smulkmeniškai, kad Tarybos nariai nerado prie ko prikibti ir rimtesnių klausimų taip ir nepateikė. Ataskaitai pritarta vienbalsiai, o balsavimą palydėjo ir plojimai.

Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas, pristatydamas savo veiklos ataskaitą, buvo labai konkretus. Trumpai apžvelgęs visas sritis – nuo struktūros, personalo, dokumentų valdymo, gyventojų aptarnavimo iki skyrių ir seniūnijų darbo – sakė esąs pasirengęs atsakyti į Tarybos narių klausimus. Kadangi su išsamia ataskaita Taryba jau buvo susipažinusi, klausimų tebuvo vos vienas kitas. Ataskaitai vieningai pritarta.

Posėdyje  patvirtintas VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir 2017 m. veiklos užduotys, pritarta įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai.

Apie uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ 2016 m. veiklą, kuri šįkart buvo pelninga, pasakojo bendrovės direktorius Alvydas Rojus. Po ilgoko pristatymo jam teko atsakyti ir į Tarybos narių klausimus. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2016 m. metinis pranešimas, metinė finansinė atskaitomybė ir pelnas (nuostoliai) buvo patvirtinti.

Taryba nusprendė išrinkti septynių asmenų UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ valdybą, kurioje  ketverius metus darbuosis Juozas Albauskas, Rūta Bagdonienė, Vytautas Dičiūnas, Ieva Krajinaitė, Petras Lengvenis, Algirdas Meilus ir Vanda Galdikienė.

Taryba pritarė Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai, kurią trumpai pristatė Savivaldybės kontrolierė Janina Gedmintienė.

Be diskusijų patvirtintas biudžetinių įstaigų etatų skaičius ir Savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 2017 m. sąmata (321900 Eur pajamų ir tiek pat išlaidų). Pritarta Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriaus vyresniajai specialistei Rūtai Bagdonienei pristačius sprendimo dėl biudžeto padidinimo projektą ir paaiškinus, kodėl toks sprendimas reikalingas, taryba nusprendė padidinti Savivaldybės 2017 m. pajamas 345,5 tūkst. Eur. Šis sprendimas leis užtikrinti racionalų gautų lėšų, skirtų savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti, specialiosios tikslinės dotacijos ir Europos Sąjungos gaunamų lėšų paskirstymą; perskirstyti lėšas tarp asignavimų valdytojų programų, kad būtų užtikrintas programų įgyvendinimas.

Taryba nusprendė deleguoti Savivaldybės Teisės ir finansų skyriaus teisininkę Ievą Krajinaitę atstovauti  Rietavo savivaldybei VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos visuotiniame dalininkų susirinkime. Svarstant klausimą dėl konkurso įstaigos vadovo pareigoms užimti paskelbimo  ir tvirtinant 2016 m. finansinę ataskaitą, teisininkė įpareigota balsuoti „už“.  Administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas deleguotas atstovauti Savivaldybei eiliniame visuotiniame UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų susirinkime. Jis įpareigotas balsuoti už: bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimą; bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą; bendrovės įstatų pakeitimą. Svarstant 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymą, direktorius įpareigotas balsuoti už nuostolių perkėlimą į kitus finansinius metus.

Nediskutuojant priimtas sprendimas dėl patalpų perdavimo panaudai  Budrikių kaimo bendruomenei. Nuspręsta drauge su šia bendruomene rengti ir įgyvendinti projektą „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“. Nuspręsta parengti ir įgyvendinti projektą „Modernios edukacinės aplinkos kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje“. Kiek ilgiau užtruko diskusijos dėl sprendimo rengti ir įgyvendinti projektą „Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios komplekso sutvarkymas“, tačiau, vienam Tarybos nariui susilaikius, sprendimas buvo priimtas.

Posėdyje nustatyti Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai ir patalpų nuomos mokestis. Nuspręsta patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymus.

Kitam posėdžiui atidėtas Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimas. Pasak mero Antano Černeckio, jas dar būtina svarstyti ir tobulinti.

Kitą  Rietavo savivaldybės tarybos posėdį numatoma sušaukti gegužės 18 d.

Share Button


vasario 14, 2020

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Aleknavičius apie pasienio savivaldybės gyvenimą, galimybes ir lūkesčius. Gerbiamas Valdai, kaip apibūdintumėte gyvenimą nedidelėje savivaldybėje, […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vokietija Faktas: Tiuringijos lando premjeru vietinis parlamentas išrinko liberalą Thomasą Kemmerichą, tačiau rinkimai virto politiniu skandalu, nes laimėtoją savo balsais […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 5, 2020

Europos Sąjunga/Jungtinė Karalystė Faktas: Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Diagnozė: Įvyko tai, ko Europos Sąjunga (neva) baisiai bijojo. Katastrofa […]

vasario 4, 2020

Pradedamas valstybinės reikšmės kelių apšvietimo modernizavimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) pasirašė sutartis […]

vasario 4, 2020

Per visą sausio mėnesį pasaulį siaubė potvyniai, žemės drebėjimai, viesulai, išsiveržę ugnikalniai. Nemalonių įvykių netrūko ir Lietuvoje. Dar neatvėsus Alytaus […]

vasario 3, 2020

Atrodytų, tai visai vaikiškas klausimas – imk ir suskaičiuok. Jei klausiate manęs, atsakau, kad apie du šimtus, nes, prisipažinsiu, taip […]

sausio 31, 2020

Valstybinių miškų urėdija oficialiu raštu nevyriausybininkams patvirtino, kad po Aplinkos ministro pažado visuomenei stabdyti kirtimus vertingiausioje Lietuvos sengirėje, kirtimai Punios […]

sausio 29, 2020

Didžiausios skėtinės Lietuvos verslo organizacijos kreipėsi į Prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamos grąžinti Seimui iš naujo svarstyti sausio 14 d. priimtą […]