sausio 30, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus specialistė
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 22 sprendimai

Sausio 27 d. įvykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 22 sprendimai. Paskirtas rajono savivaldybės tarybos narys, kuris laikinai eis savivaldybės mero pareigas iki teisės aktų nustatyta tvarka naujai išrinktas savivaldybės meras pradės eiti mero pareigas.

Patvirtinta Rajono savivaldybės melioracijos darbų 2017 metų programa, Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaita. Suteikta parama įgyvendinant vietinių iniciatyvų projektus UAB „BTAP Group“, kuri pirks specialią technologinę įrangą, skirtą siūti automobilių interjerui reikalingas detales ir įkurs vieną darbo vietą, UAB „Mėsos guru“, kiuri įrengs mėsos perdirbimo cechą ir įkurs tris darbo vietas, UAB „Agrolina“, kuri numato įsigyti metalo apdirbimo stakles ir vamzdžių lankstymo stakles ir įkurti vieną darbo vietą, UAB „Vitremsta“, kuri plečiant įmonės veiklą numato įsigyti žemės gręžimo-kasimo techniką, keltuvą, pastolius ir kt.

Pakeista Jaunimo reikalų tarybos sudėtis į kurią įtraukta Gintarė Grockytė – Šakių atviro jaunimo centro narė ir Jonas Vaikšnoras – Šakių rajono moksleivių tarybos narys. Pakeista paramos suteikimo sutartis, papildomai skiriant MB „Vaido autoreikmenys“ 600 Eur paramą.

Skirta 500 Eur dydžio premija Nijolės ir Sauliaus Urbanavičių šeimai už aktyvią šeimos veiklą puoselėjant kultūros tradicijas.

Pritarta Kidulių dvaro sodybos sudėtinės dalies – svirno avarinės būklės likvidavimo darbams, užtikrinant (2017 metais) 23 000 Eur projekto bendrafinansavimą. Patvirtinti 2017 metų viešųjų darbų sąrašai, I pusmečio viešųjų darbų programa, biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro skalbimo ir dušo paslaugų apmokėjimo sąlygų aprašas, asmens (šeimos) socialinių poreikių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas.

Nustatytas Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas nuo 7.00 val. iki 14.20 val., ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val. Patvirtinti Šakių „Varpo“ mokyklos ir Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai. Patvirtintas maksimalus leistinas pareigybių skaičius rajono savivaldybės švietimo įstaigose neįskaičiuojant pedagoginių normų skaičiaus (Šakių „Žiburio“ gimnazijoje – 35,25; Griškabūdžio gimnazijoje – 45,85; Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje – 61,1; Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje – 49,4; Šakių „Varpo“ mokykloje – 63,05; Paluobių mokykloje – daugiafunkciame centre – 29,75; Plokščių mokykloje – daugiafunkciame centre – 36,75; Kriūkų mokykloje – daugiafunkciame centre – 34,25; Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje – 23,25; Kidulių pagrindinėje mokykloje – 33,2; Lekėčių mokykloje – 18,6; Sintautų pagrindinėje mokykloje – 31,05; Slavikų pagrindinėje mokykloje – 16,1; Žvirgždaičių progimnazijoje – 18,85; Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre – 51,0; Šakių rajono meno mokykloje – 9,5; Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centre – 24,5; Šakių lopšelyje-darželyje „Berželis“ – 50,13; Šakių rajono vaikų lopšelyje-darželyje „Klevelis“ – 38,13; Gelgaudiškio vaikų darželyje „Eglutė“ – 18,75; Šakių rajono savivaldybės pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje – 7,5).

Perduotas UAB „Šakių vandenys“ turtas (vandentiekio tinklas – artezinis gręžinys). Nuspręsta parduoti savivaldybės būstą, esantį Šakiuose, Strūkų g. 4-5, išnuomoti viešojo konkurso būdu 1 metų laikotarpiui negyvenamąsias patalpas esančias Šakiuose, E.Steponaičio g. 10. Nuspręsta nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą (kompiuterį su lazeriniu spausdintuvu). Šakių kultūros centrui ir Šakių „Žiburio“ gimnazijai perduotos negyvenamosios patalpos (garažai).

Tarybai pritarus į posėdžio darbotvarkę įtraukti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Darbo partijos frakcijos pateiktą papildomą sprendimo projektą, nuo sausio 30 d. paskirtas savivaldybės tarybos narys Juozas Puodžiukaitis laikinai eiti savivaldybės mero pareigas iki teisės aktų nustatyta tvarka naujai išrinktas savivaldybės meras pradės eiti mero pareigas.

Apsvarsčius visus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus buvo svarstomas protokolinis nutarimas „Dėl vėjo jėgainių parko teritorijos“, kuriuo rajono savivaldybės taryba nutarė atsižvelgiant į Griškabūdžio bendruomenės centro 2016 m. gruodžio 12 d. prašymą ir Šakių rajono savivaldybės tarybos Ūkio bei Regioninės plėtros jungtinio komiteto posėdžio protokolą Nr. K-2, neįtraukti rengiamo rajono teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose vėjo jėgainių parko teritoriją prie Griškabūdžio miestelio. Taip pat po posėdžio pasisakė UAB „Lithidro“ konsultantas Kazimieras Baltriūnas, kurio tarybos nariai prašė raštu pateikti planuojamų atlikti darbų sąrašą (dėl Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės statybos), nurodant konkrečias datas. Finansų komiteto pirmininkė paprašė pateikti 5 metų finansines ataskaitas (balansas, pelno – nuostolio ataskaitos).   

Share Button


gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Koronaviruso pandemijos metu žemės ūkio sektoriaus stabilumas ir maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet […]

gegužės 13, 2020

Čekija Faktas: Prahoje demontuotas paminklas SSSR maršalui Ivanui Konevui. Aikštė prieš Rusijos ambasadą pavadinta Boriso Nemcovo vardu. Rusija kaltina Čekijos […]

gegužės 11, 2020

Visi pasidarėme tokie protingi, kad jau nieko nebežinome. Žinome, kad Antrasis Pasaulinis karas buvo, kad buvo ganėtinai siaubingas, tačiau ar […]

gegužės 7, 2020

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išrinkta Vilniaus universiteto  Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos pirmininke. Naujoje TSPMI Globėjų taryboje – […]