birželio 30, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu nustatyti žemės mokesčių tarifai

Birželio 29 d. vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 35 klausimai (iš jų 32 priimti).

Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenio pavyzdį buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūros balsams pasiskirsčius „už“ – 16, „prieš“ – 5 savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinkta Ilona Šeflerienė.

Šio tarybos posėdžio metu dėl laikinojo nedarbingumo nedirbant ilgiau kaip 120 kalendorinių diena iš eilės atleista administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinktas savivaldybės meras, į Marijampolės regiono plėtros tarybą – Bernardinas Petras Vainius.
Pritarta Lukšių Vinco Grybo gimnazijos dalyvavimui 2017 metais švietimo įstaigų modernizavimo programoje, perimtas mokyklinis autobusas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei perduotas Šakių „Varpo“ mokyklai.

Laikinai uždaryti Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ (nuo 07-03 iki 07-14), Gelgaudiškio vaikų darželis „Eglutė“ (nuo 08-01 iki 08-31), Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“ (nuo 08-21 iki 08-31),  Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė (nuo 07-31 iki 08-31).

Įsteigtos pailgos dienos grupės Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre, Griškabūdžio gimnazijoje, priešmokyklinio ugdymo grupė Griškabūdžio gimnazijoje.
Patvirtinta Kukarskės globos namų socialinės globos kaina (asmenims su sunkia negalia – 680 Eur, senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia (550 Eur), patvirtinti Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai, Šakių rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo aprašas.

Nustatyti žemės mokesčio tarifai 2018 metams.

Nr.
Paskirties/
Naudojimo būdo kodas
Paskirties pavadinimas
Mokesčio tarifas
1
610
Žemės ūkio paskirties žemė
1,7
2
710
Miškų ūkio paskirties sklypai
1,7
3
810
Konservacinės paskirties žemės sklypai
1,7
4
820
Vandens ūkio paskirties žemės sklypai
1,7
5
920
Laisvos valstybinės žemės fondo sklypai
1,7
6
992
Kita (vandens telkinys)
1,7
7
995
Kitos paskirties žemės sklypai:
 
7.1
314
Gyvenamosios teritorijos
0,8
7.2
315
Visuomeninės paskirties teritorijos
0,8
7.3
316
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
1,5
7.4
317
Komercinės paskirties objektų teritorijos
1,5
7.5
318
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
1,5
7.6
319
Rekreacinės teritorijos
1,5
7.7
320
Bendro naudojimo teritorijos
1,5
7.8
321
Naudingųjų iškasenų teritorijos
1,5
7.9
322
Teritorijos krašto apsaugai
1,5
7.10
323
Atliekų saugojimo teritorijos
1,5
7.11
324
Atskirųjų želdynų teritorijos
1,5
7.12
325
Teritorijos valstybės sienos apsaugai
1,5
7.13
327
Gyvenamosios teritorijos
0,8
7.14
330
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
0,8
7.15
331
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos
0,8
7.16
332
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
1,5
7.17
333
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
1,5
8
Visiems kitiems šios lentelės 1-7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams
1,5
9
Apleistos, nenaudojamos žemės sklypams
4,0

Nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai 2017 metams: žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 procentus žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 procentus žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 procentą žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 procentus žemės vertės.

 

Share Button


vasario 23, 2020

Mums nepatinka ilgai trunkanti valdžia, tas susigalvojame būdų, kaip ją trumpinti prisirašydami prie trumpinimo, kad tai demokratija. Juk buvo tokie […]

vasario 19, 2020

Visuomenininkams šių metų pradžioje prabilus apie Punios šile iškirstas sveikas pušis Aplinkos ministerija kaltino nevyriausybininkus skleidžiant melagingą informaciją, tačiau prieš […]

vasario 19, 2020

Geopolitikos diagnostika Sirija Faktas: Turkijos kariuomenė Sirijoje atsidūrė „ant fronto linijos“ su rusų „draugiškomis“ karinėmis formuotėmis. Amerikiečiai stebi ir stebisi… […]

vasario 18, 2020

Sekmadienį Marijampolės savivaldybėje, Liudvinave apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai. Nugalėtojai Kalvarijos vaikų ir jaunimo […]

vasario 17, 2020

Britai išėjo. Ir ką Europa? Ar dabar galima lengvai atsidusti („pagaliau atsikratėme…“), ar reikia liūdėti? Reikia. Bent jau dėl to, […]

vasario 14, 2020

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Aleknavičius apie pasienio savivaldybės gyvenimą, galimybes ir lūkesčius. Gerbiamas Valdai, kaip apibūdintumėte gyvenimą nedidelėje savivaldybėje, […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vokietija Faktas: Tiuringijos lando premjeru vietinis parlamentas išrinko liberalą Thomasą Kemmerichą, tačiau rinkimai virto politiniu skandalu, nes laimėtoją savo balsais […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 5, 2020

Europos Sąjunga/Jungtinė Karalystė Faktas: Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Diagnozė: Įvyko tai, ko Europos Sąjunga (neva) baisiai bijojo. Katastrofa […]