birželio 30, 2017
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė
Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu nustatyti žemės mokesčių tarifai

Birželio 29 d. vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 35 klausimai (iš jų 32 priimti).

Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenio pavyzdį buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūros balsams pasiskirsčius „už“ – 16, „prieš“ – 5 savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinkta Ilona Šeflerienė.

Šio tarybos posėdžio metu dėl laikinojo nedarbingumo nedirbant ilgiau kaip 120 kalendorinių diena iš eilės atleista administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinktas savivaldybės meras, į Marijampolės regiono plėtros tarybą – Bernardinas Petras Vainius.
Pritarta Lukšių Vinco Grybo gimnazijos dalyvavimui 2017 metais švietimo įstaigų modernizavimo programoje, perimtas mokyklinis autobusas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei perduotas Šakių „Varpo“ mokyklai.

Laikinai uždaryti Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ (nuo 07-03 iki 07-14), Gelgaudiškio vaikų darželis „Eglutė“ (nuo 08-01 iki 08-31), Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“ (nuo 08-21 iki 08-31),  Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė (nuo 07-31 iki 08-31).

Įsteigtos pailgos dienos grupės Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre, Griškabūdžio gimnazijoje, priešmokyklinio ugdymo grupė Griškabūdžio gimnazijoje.
Patvirtinta Kukarskės globos namų socialinės globos kaina (asmenims su sunkia negalia – 680 Eur, senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia (550 Eur), patvirtinti Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai, Šakių rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo aprašas.

Nustatyti žemės mokesčio tarifai 2018 metams.

Nr.
Paskirties/
Naudojimo būdo kodas
Paskirties pavadinimas
Mokesčio tarifas
1
610
Žemės ūkio paskirties žemė
1,7
2
710
Miškų ūkio paskirties sklypai
1,7
3
810
Konservacinės paskirties žemės sklypai
1,7
4
820
Vandens ūkio paskirties žemės sklypai
1,7
5
920
Laisvos valstybinės žemės fondo sklypai
1,7
6
992
Kita (vandens telkinys)
1,7
7
995
Kitos paskirties žemės sklypai:
 
7.1
314
Gyvenamosios teritorijos
0,8
7.2
315
Visuomeninės paskirties teritorijos
0,8
7.3
316
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
1,5
7.4
317
Komercinės paskirties objektų teritorijos
1,5
7.5
318
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
1,5
7.6
319
Rekreacinės teritorijos
1,5
7.7
320
Bendro naudojimo teritorijos
1,5
7.8
321
Naudingųjų iškasenų teritorijos
1,5
7.9
322
Teritorijos krašto apsaugai
1,5
7.10
323
Atliekų saugojimo teritorijos
1,5
7.11
324
Atskirųjų želdynų teritorijos
1,5
7.12
325
Teritorijos valstybės sienos apsaugai
1,5
7.13
327
Gyvenamosios teritorijos
0,8
7.14
330
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
0,8
7.15
331
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos
0,8
7.16
332
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
1,5
7.17
333
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
1,5
8
Visiems kitiems šios lentelės 1-7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams
1,5
9
Apleistos, nenaudojamos žemės sklypams
4,0

Nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai 2017 metams: žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 procentus žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 procentus žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 procentą žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 procentus žemės vertės.

 

Share Button

rugsėjo 18, 2019

Zimbabvė Faktas: Buvęs šalies prezidentas Robertas Mugabe palaidotas su pagarba derama buvusiam valstybės vadovui, bet jo ilgametė prezidentinė kadencija vertinama […]

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]

rugsėjo 3, 2019

Ministerijoje vykusioje diskusijoje labiausiai akcentuoti siūlymai dėl juridinio asmens statuso suteikimo regionų plėtros taryboms ir jų veiklų finansavimo. Tapusios juridiniais […]

rugsėjo 2, 2019

Kai kalba pradeda suktis apie pasaulio negandas, dažnai sakoma, ach, kad tik nebūtų karo. Karas, ypač branduolinis, suvokiamas kaip galimas […]

rugpjūčio 28, 2019

G-7 Faktas: Rusija nebuvo pakviesta į ekonomiškai stipriausių valstybių vadovų susitikimą. Neformaliai dalyvavo Irano užsienio reikalų ministras. Diagnozė Pagal apibrėžimą […]

rugpjūčio 21, 2019

Politinės santalkos pamatai 2008 m. jungiantis Lietuvos konservatoriams ir krikščionims demokratams, buvo paskelbta, kad nauja politinė santalka kuriama, siekiant telkti […]

rugpjūčio 21, 2019

Pietų Afrika Faktas: Investuotojai ir verslininkai masiškai pardavinėja Pietų Afrikos vertybinius popierius. Diagnozė: Dar prieš ketvirtį amžiaus Pietų Afrika galutinai […]