rugsėjo 4, 2020
Bronius Vertelka | XXI amžius
Savanorių atminimas paženklintas paminklu

Vos ne šalia Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriaus iškilo paminklas šio krašto savanoriams atminti. Jo granito lentose iškaltos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vadoklių valsčiaus savanorių ir Vyties Kryžiaus kavalierių pavardės. Didingo kūrinio autorius ir sumanytojas – vienas pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatų, iš sostinės į gimtinę gyventi grįžęs skulptorius prof. Gediminas Karalius.

Paminklo Vadokliuose atidengimo šventė vyko rugpjūčio 29-ąją. Pirmiausia žmonės rinkosi į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose. Į atėjusius kreipęsis ir visus susirinkusius pasveikinęs parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Banys sakė, jog šiandien prisimenami ne tik šio krašto savanoriai, bet ir visi Lietuvos didvyriai, kurių dėka dabar galima gyventi oriai ir prasmingai. Šv. Mišių homiliją iš sakyklos sakęs klebonas kalbėjo, kad kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga – saugoti savo krašto ramybę ir prireikus stoti ją ginti.

Priešais altorių prie savo vėliavos pasikeisdami garbės sargybą ėjo šių dienų savanoriai. Grojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) orkestras, kurio muzikavimą susirinkusieji palydėjo plojimais.

Po šv. Mišių iš bažnyčios žmonės ėjo stebėti paminklo atidengimo iškilmės. Netrukus čia nuskambėjo visų giedamas Lietuvos himnas. Teisė perkirpti tradicinę juostą suteikta rajono vicemerui Antanui Pociui, paminklo autoriui prof. Gediminui Karaliui, Vadoklių seniūnui Vytautui Kaupui ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos rinktinės vadui pulkininkui leitenantui Vidui Zabielai. Grojant orkestrui, palaiminimo maldos žodžius tarė klebonas kun. R. Banys ir pašventino didingą kūrinį.

Vadoklietė mokytoja Valerija Miškinienė pagarsino šio krašto savanorių pavardes. Nuaidėjo šautuvų salvės, suskambėjo bažnyčios varpai.

Šventės dalyvius sveikinęs rajono vicemeras A. Pocius sakė, kad klausydamas savanorių pavardžių pagalvojęs: o kas žemę dirbo? Tai galbūt darė vadoklietės moterys, kai vyrai kariavo. Vicemeras tikino, kad savanoriai ėjo ne mirti, bet kovoti už geresnį gyvenimą. Ir tai primins šis paminklas. Jis dėkojo prof. G. Karaliui, seniūnui V. Kaupui už tai, kad Panevėžio rajono pakraščio miestelyje atsirado Gediminaičių stulpus vaizduojantis statinys.

Panevėžio rajono garbės pilietis prof. G. Karalius sakė, kad čia susirinko pagerbti atminimą tų, kurie prieš 100 metų gynė laisvę ir teisę gyventi ir dėkojo kebonui, visiems parapijiečiams, kultūros centrui, vietos bendruomenei, tiems, kas surengė tokią šventę. Prof. G. Karalius įteikė savo sukurtus atminimo medalius grupei jam svarbių asmenų. Jį gavo ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenės pirmininkas Justas Vasiliauskas. KASP Vyčio apygardos rinktinės vadui V. Zabielai perduota Seimo nario Antano Bauros dovana – istorinė vėliava. Prof. G. Karalius gavo Vlado Putvinskio atminimo medalį.

Seniūnas V. Kaupas atskleidė, kaip pavyko tikrove paversti mintį, užgimusią prieš penkerius metus, – statyti paminklą savanoriams. Prof. G. Karaliui įteikė jo kopiją. Seniūnas išvardijo prie paminklo statymo prisidėjusius žmones ir jiems įteikė dovanėles. O tarp gavusių iš jo rankų  padėkas – Jotainių ir Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenių pirmininkai Milda Tamokaitienė bei Justas Vasiliauskas, Vadoklių vyr. bibliotekininkė Joana Burokienė.

Už finansinę paramą seniūnijos vadovas dėkojo Bronės Kaupienės bei Aldonos ir Antano Vanagų šeimoms. Padėkojo ir visiems prisidėjusiems prie paminklo atsiradimo.

Iškilmingąją šventės dalį vedė panevėžietis aktorius Marius Cemnickas.

Paskui nuo paminklo, grojant orkestrui, šventės dalyviai pasuko link miestelio kapinių. Jose prie savanorių kapų padėjo gėlių, uždegė žvakutes.

Paskui renginio dalyviai ėjo į senąjį Vadoklių kultūros centro pastatą. Čia buvo rodomas vaidinimas „Vadoklių išvadavimas“. Kolektyvinis entuziastų vadokliečių spektaklis sukurtas pernai minėtoms 100-osioms Vadoklių išvadavimo iš bolševikų metinėms. Jame vaidino Vadoklių kultūros centro ir vietos bendruomenės nariai. Po spektaklio visi pakviesti į Vadoklių pagrindinės mokyklos aikštę. Renginio dalyviai bendravo, vaišinosi kareiviška koše ir arbata.

Renginį organizavo Panevėžio rajono savivaldybė, Vadoklių seniūnija, Vadoklių kultūros centras, Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija,Vadoklių miestelio ir Mikėnų kaimo bendruomenė.

 

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


rugsėjo 18, 2020

Rugsėjo 17 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija paskelbė 2019 m. Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių […]

rugsėjo 18, 2020

Rugsėjo 18 d. Biržų rajone patvirtintas vienas COVID-19 atvejis, sergantis asmuo išvykęs į užsienį nebuvo, jis gydomas ambulatoriškai. Nustatomi su […]

rugsėjo 17, 2020

Juodupė – miestelis Rokiškio rajone, 6 km nuo sienos su Latvija, šiemet yra viena iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Ar […]

rugsėjo 16, 2020

75-metį paminėjusi Juodupės audėja Genė Šimėnienė savo dirbiniais pagarsino Lietuvą pasaulyje. Tai, kad beveik ketveriais metais vyresnis jos vyras Rimantas […]

rugsėjo 15, 2020

Utenos raj. Vyžuonose vyko šventinis renginys, skirtas pagerbti Vyžuonų krašte žuvusius Lietuvos partizanus. Pastebėtina, kad prieš 75-ius metus, 1945 m. […]

rugsėjo 14, 2020

Praeityje kaip linų kraštas garsėjusi Panevėžio rajono Upytės seniūnija ir sunykus linininkystės pramonei stengiasi išlaikyti senąsias lininkystės tradicijas. Tuo tikslu […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 9, 2020

Panevėžio rajono savivaldybės atstovai dalyvavo vakar Vilniuje įvykusioje „Kokybiško maisto šventėje 2020“ ir jos metu surengtoje konferencijoje. Žemės ūkio ministerijos […]

rugsėjo 9, 2020

Antradienį Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su AB „Panevėžio energija“ generaliniu direktoriumi Petru Diksa. Susitikimo metu buvo aptarta […]

rugsėjo 9, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriumi Arvydu Skorupsku. Susitikimo metu aptarta Likėnų reabilitacijos […]

rugsėjo 8, 2020

Panevėžys turi daug gražių švenčių, bet turbūt įspūdingiausia ir linksmiausia, suburianti ne tik gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos […]

rugsėjo 7, 2020

2020 m. rugsėjo 4 d. minint 69-ąsias Juozo Lukšos – Daumanto žūties ir neseniai praėjusias 99-ąsias gimimo metines, buvo surengti […]

rugsėjo 4, 2020

Šiemet Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka birželio-liepos mėnesiais vaikams organizavo įvairias temines (kamishibai teatro, fotografijos, kūrybines) edukacijas, o rugpjūtį surengė […]

rugsėjo 4, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas dalyvavo Jaunimo g. 2, Biržų mieste, esančio sporto paskirties pastato – Biržų rajono kūno […]

rugsėjo 4, 2020

Mieli bičiuliai ir skaitytojai, dalinamės džiugia žinia ir informuojame jus apie neeilinį pasikeitimą. Mes – Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka […]

rugsėjo 4, 2020

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Eugenijumi Januševičiumi lankėsi Biržų „Aušros“ […]

rugsėjo 4, 2020

Šiandien prasideda tris dienas vyksianti Panevėžio gimtadienio šventė. Rugsėjo 4-ąją pradeda veikti mugė, atrakcionai, teniso, futbolo varžybos, muzikinis vakaras, o […]

rugsėjo 3, 2020

Rugpjūčio 20-ąją sukako 100 metų nuo Lietuvai ir jos laisvei daug nusipelniusio, žmonių ypač mylimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo. Biržų […]

rugpjūčio 31, 2020

Atsinaujinusi ir išgražėjusi rugsėjo 1-ąją duris atvers Panevėžio rajono Dembavos progimnazija. Rekonstruotame pastate moksleivius ir mokytojus pasitiks įrengtos naujos, dar […]

rugpjūčio 31, 2020

Šiandien Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vykusio mokytojų tarybos posėdžio metu Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas įteikė padėkos […]